Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

skladba jedn.věty/vět.čl/v.1 -2čl. čárky

 Tady dole je celkové procvičování s obrázky.mailenlightened

Věta jednočlenná a dvoučlenná je v sekci grafické znázornění dole.

Po zvládnutí sekce ZVČ a RVČ je tady dole, pod interpunkcí,  cvičení s obrázky. Začínáme opět přípravou tak, že si postupně nastavujeme u TEXTU KONTROLU s TABULKOU, kde jsou řešení. Zvládli jste i poslední TEXT a všemu rozumíte? Potom můžete přistoupit k dalšímu kroku. Nad TEXTEM je vždy tabulka. U obrázků v TEXTU myší označíme správný údaj podle tabulky. Níže je kontrola, kde jsou uvedena čísla, která se musí s naší údajem shodovat.To je řešení. Postupujte opět po jednom  údaji. Při výuce je opět vhodná práce ve dvojicích. Jeden žák vybere libovolnou větu a kurzorem ukáže vybrané slovo. Druhý myší označí správný údaj a najede na kontrolu. Kurzorem ukáže slovo které vybral a druhý určuje.Tak nikdo neví dopředu co dostane a hra má docela spád.

 

                                                         enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

             

                                                          

Interpunkční znaménka ve větě jednoduché.crying

Za větami oznamovacími a za  většinou vět rozkazovacích /nejde-li v nich o zdůrazněný rozkaz/ se píše tečka. Pojď ještě chvilku k nám.        

Za větami tázacími píšeme otazník. Proč jsi to udělal?

Za větami přacími, za větami rozkazovacími vyjadřujícími důrazný rozkaz. Kéž bych měl ten kolovrátek z ryzího zlata! Hned slez dolů! Bylo to nádherné!smiley

blushNěkolikanásobné větné členy. Oddělujeme je čárkou, nejsou-li spojeny spojkou a (i, nebo, ani) v poměru slučovacím. Společný útok kohouta, pejska, kočičky a oslíka...

POZN.Několikanásobný přívlastek je třeba odlišovat od přívlastku postupně rozvíjejícího, jehož členy čárkou neoddělujeme:

Záhony hýřily žlutými, oranžovými, červenými a modrými květy.

Bylo krásné zasněžené pozdní listopadové odpoledne.

Přístavek. Je to druh shodného přívlastku. Oblíbil jsem si seriál o F.L.Věkovi, hlavní postavě známého Jiráskova románu. Může být volný(volně připojený-vysvětluje nebo vykládá) a stojí za rozvíjeným výrazem. Jan Hus, kazatel, byl upálen v Kostnici. Odděluje se čárkou. Může být i těsný. Zužuje a upřesňuje  význam rozvíjeného slova a stojí opět za rozvíjeným výrazem. Kazatel Jan Hus byl upálen v Kostnici. Upřesňuje slovo Kazatel a zužuje jeho význam. Čárku nepíšeme.

Volný přívlastek. Je vždy za rozvíjeným jménem a lze jej vypustit z věty, aniž by sezměnil její základní význam. Cesta, vinoucí se údolím, byla blátivá. K potírání sazby tiskařskou černí se dříve užívalo kartáčků z koňských žíní, potažených psími kožemi.

POZN. Těsný přívlastek se čárkou neodděluje. Zužuje význam a nelze jej z věty vypustit, aniž by se změniljejívýznam. Životy a majetky lidí usazených na úpatí Etny bývají často vážně ohroženy.

Doplněk. Rozvíjí na jedné straně buď podmět nebo předmět a na druhé straně přísudek. Většinou bývá na konci věty. Kurfiřti zvolili Rudolfa za krále (předmět).  Závodník ležel vyčerpaný (podmět). Zde čárku nepíšeme.

Volně připojený doplněk. Strýc se vracíval domů kolem šesté, maje na hlavě měkký plstěný klobouk a v kapse nečtený výtisk ranních novin.

Oslovení/5.pád/:Chlapci, čeká nás ještě hodně práce. Jak hezky jsi to, Honzíku, namaloval!

Samostatný větný člen: Vyslovit pravdu, to není někdy snadné.

Citoslovce: Brr, to jsem se lekl .POZN. Citoslovce, které je do věty mluvnicky začleněno /zastupuje slovesný přísudek/ se čárkou neodděluje: Honza hop z pece dolů /skočil/.

Vsuvka: Jednou ke konci léta, už se začínalo stmívat, jsme vyprovázeli hosty ke stanici autobusu.

Vsuvku oddělujeme také pomlčkami nebo jí dáváme do závorky: Včera pozdě večer-bylo už k půlnoci-jsem nemohl usnout. S takovými přívlastkovými větami (to jsou ony  nepravé věty vztažné) se v našem tisku setkáváme často.

POZN. Pokleslé vsuvky se od základní věty neoddělují. Nestalo se naštěstí nic horšího.

Přímá řeč.V........:"V xxxxxxxxxxx.(?!)"           Maminka řekla: "Nepůjdeš ven, dokud nenapíšeš všechny úkoly."

                  " V xxxx,(?!)" m---                          " Děkuji vám," pravil detektiv Babočka.

                   " V xxx," m---,"mxxx."                   "Zkusme plavat ve sněhu," navrhl Filip, "vrhněme se do závěje."  enlightened           

POZOR! Po zvládnutí teorie klikni na  www.pravopisne.cz a vlevo klikni na psaní čárek. Vyber si psaní čárek v jednoduché větě. V případě úspěchu gratulujeme.smiley Pokud jste neuspěli, bude dobré se vrátit zpět k nám.crying

enlightened   POZOR-   START-zelenou barvou jsou zpočátku vyznačeny základní  větné členy-podmět 

 a  přísudek pro snazší rozjezd. Ostatní barvy jsou pouze pro orientaci.enlightened

1. Nejprve doporučujeme opět přípravu. Nastavíme si vždy stránku tak, abychom měli nad sebou KONTROLU a TABULKU.Tak vlastně vidíme řešení.Tak postupujeme až do 7.TEXTU. Odtud pokračujeme podle bodu 2.                        

2. Vždy označ /neklikej/ správný údaj pod jednotlivými obrázky a hned oprav podle KONTROLY pod TEXTEM. Postupuj po jednom obrázku.

                                               1. TABULKA 

                  

                                                     1. TEXT

                      

                                                                                 přívl.nesh.5, podmět1, přívl.sh.4, přívl.těsný6          PUpříčiny16, přístavek9, předmět10, PUMmísta11

                                           

přívl.nesh.5, přívl.postup.rozvíj.8, PUZzpůsobu13           přívl.sh.4, přís.sl.2, přís.jm.3, PUpřípustky18                  předmět10, podmět1, přívl.těsný6

                                                                                     KONTROLA

                

               

                                                  2.  TABULKA

                   

                                                              2. TEXT

                                 

     předmět10, přívl.shodný4, přívl.neshodný5        předmět10, PUpřípustky18, PUMmísta11         přívl.shodný.4, přís.sl.2, doplněk19

                                           

 předmět10, přívl.neshodný5, přívl.neshodný4, podmět1   přívl.urč.4, přívl.neurč.5, PUZzpůsobu13    přívl.nesh.5, přívl.sh.4, přívl.těsný6

                 

       PUMmísta11, předmět10, podmět1, PUMmísta11

                                                                                            KONTROLA

               

                

                

                                                     3. Tabulka

                 

                                                                  3.  TEXT

                    

         předmět10, PUMmísta11, podmět1         přís.jm.3, přívl.nesh5, přívl.sh.4         přívl.sh.4, přívl.nesh.5, předmět10

                           

            přívl.sh.4, PUZzpůsobu13, přís.sl.2         přís.jm.3, přívl.sh.4, přívl.nesh.5        předmět10, přívl.nesh.5, PUČčasu12

                               

   přívl.nesh.5, předmět10, doplněk19, podmět1       přívl.nesh.5,přís.sl.2,  přís.jm,3        PUMmísta11, PUmíry14, PUpříčiny15

               

  podmět1, předmět10, PUZzpůsobu13, spona20, PUúčelu16

                                                                     KONTROLA

    

                                                                                                                  

                                                      4.TABULKA

                 

                                                                        4. TEXT

            

              

           předmět11, PUmíry14, podmět1       přívl.urč.4, přívl.neurč5, podmět1  přívl.urč.4, přís.sl2, přís.jm3, spona20

                

          předmět10, PUMmísta11, spona20     předmět10, přívl.urč4, přívl.neurč.5     přívl.nesh.5, podmět1, předmět10

                                                                          KONTROLA

            

                     

                                                     5. TABULKA

                   

                                                                    5. T EXT

   

           

         přívl.urč.4, přívl.neurč.5, přívl.volný7     předmět10, PUZzpůsobu13, podmět1      přívl.urč.4, přívl.neurč.5, předmět10

             

 přívl.volný6, přís.sl.2, přís.jm.3, přívl.sh4      podmět1, předmět10, PUpříčiny15,         přís.sl.2, přís.jm.3, podmět1, předmět10

                     

 přívl.sh4, přívl.nesh.5, přís.sl.2, přís.jm.3 přívl.sh.4, přívl.nesh.5, přís.jm.3, PUmíry14    přívl.urč.4,  přívl.neurč.5, spona20,  přís.sl.2

 

                                                                           KONTROLA

   

  

               

                                                                  6. TABULKA

               

                                                                     6.  TEXT

   

         

     PUZzpůsobu13, přívl.sh.4, PUMmísta11  přís.sl.2, přís.jm.3, přívl.nesh.5předmět10, podmět1, doplněk19

                   

          přívl.sh.4, přívl.nesh5, PUpříčiny15   přívl.urč.4, přívl.neurč.5, předmět10, podmět1

 

                                                                      KONTROLA

                                                                                                                       

                                                    7. TABULKA                  

                                 

                                                                         7. TEXT

 

                                             

přís.sl.2, přís.jm.3, přívl.těs.6,  podmět1        přívl.nesh.5, přívl.sh.4, PU17, přístavek9           PU podm.18, PUMmísta11, předmět10

                           

přístavek9, spona20 ,přívl.post. rozvíj.8                          předmět10, přívl.nesh.5, přístavek9

 

                                                                     KONTROLA

                                                                                        

                                                  

                                                        8.TABULKA

                     

POZOR-odtud barevné označení slouží pouze pro snazší orientaci. Neoznačuje základní větné členy.mail Kontrola je odtud ztížená. /Slova jsou přeházená./                           

                                                                          8. TEXT

           

                             

                 předmět10, přístavek9, podmět1       podmět1, PUČ12, předmět10, přívl.sh.4     předmět10,podmět1, PUM11, PUZ13

                                   

              přívl.sh.4, přívl.mesh5, předmět10,                 podmět1, přís.sl.2, přís.jm3, přívl.sh.4          přívl.nesh.5, přívl.sh.4, přís.sl.2, přís.jm.3

                 

                předmět10, přístavek9, spona20, PUČ12

                                                                         KONTROLA

                 podmět

      přísudek jmennýspona

                                                                  9.TABULKA

               

                                                                       9. TEXT

 

                     

podmět1, přednět10, PUM11, PUČ12         přís.jm.3, přís.sl.2, přívl.urč.4, doplněk19    PUpodmínky17, přívl.nesh.5, přívl.sh.4

                                     

 podmět1, předmět10, doplněk19                    přís.sl2,přís.jm.3, přívl.urč4, přívl.neurč.5               podmět1, předmět10, přívl.urč.4, přívl.neurč.5

 

 

                                                                      KONTROLA

     

                                                                                    podmět                                                          přísudek slovesný

                                                             10. TABULKA

                         

 

                                                                 10.TEXT

                                         

           podmět1, předmět10, přívl.sh..4, přívl.neurč.5    přívl.urč.4, PUČ12, podmět1, předmět10,      přís.sl.2, přís.jm.3, přívl.urč.4, předmět10

                 

                                           

                předmět10, přís.jm.3, spona20, podmět1        přívl.nesh.5, přívl.sh.4, PU míry14                     přívl.nesh.5, přívl.sh.4, přístavek9

 

                 přívl.urč.4, přívl.neurč.5, předmět10, PUmíry14

                     

               podmět1, předmět10, spona20 ,PUpřípustky18

 

                                                                   KONTROLA

     

                                                                   přísudek jmenný se sponou nebezpečné    

podmět

            

                                                11. TABULKA

                    ,

                                                            11 .TEXT

       

               

doplněk19, přístavek9, podmět1    přísudek sl.2, přísudek jm.3, předmět10    PUMmísta11, přívl.sh.4, přívl.nesh.5, přívl.volný7  

 

                

PUM, PU, PUZ ,předmět, přívl.nesh.    přívl.nesh, přívl.sh, přísudek slovesný     přívl.sh, přívl.nesh., doplněk, předmět

 

 

                                                       KONTROLA

přísudek slovesný

podmět

                                                        12.TABULKA

                                 

                                                              12. TEXT

 

                  

přívl.nesh., přívl.sh., podmět, předmět     předmět, doplněk, podmět, přístavek         přísudek s,,přísudek jm,, přívl.volný

                  

PUM, PUČ, PUZ,přívl.sh,, přívl.nesh.   přívl.sh,, přívl.nesh,, předmět, spona           přívl.nesh., přívl.sh,, PUZ, předmět

 

                                              KONTROLA

podmět                                                 přísudek slovesný

      

                                                                 13.TABULKA

                                       

                                                                       13. TEXT

 

             

přísudek jm., přísudek sl,, přívl.sh..     podmět, doplněk, přístavek, předmět   přívl.nesh., přívl.sh.,spona, předmět

 

       

 podmět, předmět, přívl.postupně rozv.    přívl.nesh, přívl.sh, přívl.těsný, spona

 

                                                        KONTROLA

přísudek slovesný

                                                                  14.  TABULKA

                                     

                                                                           14. TEXT

 

předmět, podmět, PUmíry, PUúčelu přísudek sl, přísudek jm, přívl.nesh.přívl.sh,, přívl.nesh,, přísudek jm,, předmět

 PUM, PUČ,PUmíry, předmět, spona

                                                            KONTROLA

přísudek slovesný                                          podmět

                                                   15.TABULKA

                           

                                                               15. TEXT

 

předmět,podmět, přívl.sh., přívl.nesh.  doplněk, přístavek, předmět, přívl.sh.přísudek jm, přísudek s, PU míry

  

PUZ, PUM, předmět, podmět, přívl.nesh.  

 

                                                   KONTROLA

                                                                                přísudek slovesný                                  podmět

     

                                                                         16.TABULKA

                         

                                                              16. TEXT

 

 

přívl.sh., přívl.nesh., podmět, předmět   přívl.nesh,, přívl.sh,, podmět, přísudek s.PU míry, předmět, PUM, podmět  

                           

  přívl.sh., přívl.nesh,, přísudek s.         přívl.sh., přívl.nesh,, přísudek jm,, PU míry    podmět, předmět, přívl.nesh,, PU přípustky

 

 

                                                        KONTROLA

     přísudek slovesný

podmět

                                                               17.TABULKA 

                           

                                                             17. TEXT 

 

         

přívl.sh, podmět. přívl.nesh., podmět         přívl.sh., přívl.nesh, přísudek sl.            přívl.shodný, PUČ, PUM, přísudek jm.

        

 podmět, předmět, PUM ,PUČ ,spona   přívl.nesh, přívl.sh, spona, předmět   podmět, předmět, doplněk, PU podmínky 

 

                                                              KONTROLA

přísudek slovesný                                                                                                                                 podmět

      

                                                                    18. TABULKA

                             

                                                                         18. TEXT

 

       

podmět, předmět, přívl.sh, PUM       přívl.nesh, přívl.sh, podmět, předmět       přísudek s, přísudek jm, přívl.sh.

                      

 přísudek jm,, přísudek s., přívl.sh.,PUM       předmět,podmět,spona,PU účelu     přívl.sh,, přívl.nesh,, předmět, podmět

  

                                                        KONTROLA

                                                                                        spona

    

                                                                                                   podstatné jméno              přísudek jmenný

 

                                                                            19. TABULKA

                                   

                                                                              19. TEXT

 

  

PU účelu, PUM,předmět, PUZ        přísudek jm, přísudek s, přívl sh.      přívl.sh,, přívl.nesh,, spona, předmět

 

                 

 podmět, předmět, přívl.sh,, PUM           přívl.urč,, přívl.neurč,, PU účelu, PUZ     přívl.sh,, přívl.nesh,, předmět, podmět

 

 

                                                               KONTROLA

      přísudek  slovesný

                                                        20.TABULKA

                           

                                                                         20. TEXT

 

              

PUM, PUČ, podmět,  předmět         přídudek jm,, přísudek s,,spona ,PUM      přívl.shodný, přívl.neshodný, přístavek

                  

podmět, předmět,přívl.neurč, přísudek s.      přívl.urč, přívl.neurč, spona, přístavek             přívl.urč, přívl.neurč, podmět, předmět

 

 

                                                                            KONTROLA

přísudek slovesný

      

                                                                     21. TABULKA

                                 

                                                                            21.TEXT

 přívl.sh, přívl.n,    podmět, předmět        přísudek s, přísudek jm, přívl.sh.     přívl.sh, přívl.nesh, přísudek jm, PUM

           

 

                                                             PUM, PUZ, přívl.sh, .přívl.nesh, spona       přívl.sh, přívl.nesh, doplněk, PU míry

  

  spona20, předmět10 ,PUM11             přívl.sh, přívl.nesh, spona, předmět      přívl.sh, přívl.nesh, předmět, podmět

 

 

                                                                   KONTROLA

 

                                          podmět                                     spona                                       přísudek jmenný se sponou

    

                                                                            22.TABULKA

                                     

                                                                                22.TEXT

 

                           

přívl.sh, přívl.nesh, přívl.sh, přívl.nesh.       PUČ, PUM, předmět, podmět, spona        přísudek jm, přísudek s, přívl.těsný

                             

 přístavek, předmět, PUM, PUČ, spona             přísudek s, přísudek jm, přívl.sh, PUZ               předmět, podmět, spona, přívl.nesh.

 

 

 

                                                                             KONTROLA

                                           přísudek slovesný

      přísudek slovesný

 

                                                                         23.TABULKA

                                                                  23.TEXT                                                                         

                                                                                KONTROLA

 

  

                      

 

                       

 

 

 

 

                                                                                   

 

TOPlist