Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

vyjmenovaná slova po v

Vyjmenovaná a příbuzná slova po v-   návod na postup. Doporučujeme zrychlené vyučování - návod je v úvodu. Samostatná práce - myší si označte /neklikejte/ u obrázku v textu vždy enlightenedsprávné i,ý. Dále si najeďte na stejný obrázek v kontrole /níže/ a porovnejte. Postup je možný pouze po jednom obrázku . Zajímavá je hra pro dva žáky-vhodné pro školní výuku. Návod je v úvodu. Jeden gól je jedna chyba. Přejeme hezkou zábavu.cheeky Nezapomeňte na cvičení 1 vpravo nahoře.

Nezapomeňte se otestovat na www.pravopisne.cz. Byli ste úspěšní ? Gratulujemeyes. Pokud ne, bude dobré to u nás zkusit ještě jednou.crying

cryingPOZOR!

Výt hlasitě /pes vyje/ -vít věnce /splétat/,    výška /měříme výšku a váhu/ - vížka /věžička na hradě/,      výš stoupá /letadlo/ - něco víš /něco znát/,   vlčice vyla /skučela/                              - vila /budova/,                     Vysočany /název vyšší čtvrti/- vískat /cuchat/ vlásky/,  výská radostí /vydává zvuky/   - víska /malá ves/,              Vyšehrad /název/- víla Amálka z  pohádky, vy/chází /předpona vy/         - viklá zub /není předpona-  vy/,  vý/let- /je předpona vy/- vine se /není předpona vy/,    výří mládě /ptáci/                   - víří vodu /pádlem/,                    výra zahlédl /ptáka/ -víra pomáhá /věřit něčemu/, výr je pták-  vír /otáčení vody víří a stahuje na dno/,                           vy/kopávka, vy/dání- /předpony vy/- vikýř, vichřice, Vilém, víko /nejsou předpony vy/, vzdušný vír /otáčení  vzduchu -unáší vzhůru/ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vysutá /vystrčená / brada je viditelná /předpona vy/.   Visutá hrazda je zavěšená /visí/.

                                                          

     POZOR! CAVYKY - zvláštní zacházení                              

 

                    

 

 

                                                                     1.TEXT

Vy1, vysoký2, výt3, výskat4, zvykat5, žvýkat6, vydra7, výr8, vyžle9, povyk10, výheň11,

slova s předponou vy-vý12 .                         

                                         

                i   í   y11  ý11  y10  y12           i   í  y9  y8  y7  y6  y5              i  í  y11  ý11  y12  ý12

                           

                  i   í   y1   ý1   y12   ý12          i   í   y12  y11  y1  y2             i   í   y12   y1   ý11   ý6

 

Uviděl /nezviklé/nezvyklé/ divadlo.

Ani o přestávce /nepovikuj/nepovykuj/!

/Vitrvalec/vytrvalec/ byl hubený jako  to /vižle/vyžle/.

Neznámí lidé si /obvikle/obvykle/ /vikají/vykají/.

Malý /Viktor/Vyktor/ /vikřikl/vykřikl/ a /vipadl/vypadl/ z otevřeného /vikýře/vykýře/.

Na poušti se /vitvořila/vytvořila/ úplná /víheň/výheň/.

Náhle  /uviděl/uvyděl/ /vířivý/výřivý/ /vítr/výtr/.

                                                              KONTROLA

                    

 

                                                                         KONTROLA

Náhle uviděl vířivý vítr . Uviděl nezvyklé /5/ divadlo , Na poušti se vytvořila /12/ úplná výheň /11/. Ani o přestávce nepovykuj /10/ ! Malý Viktor vykřikl /12/ a vypadl /12/ z otevřeného vikýře . Vytrvalec /12/ byl hubený jako to vyžle /9/ . Neznámí lidé si obvykle/5/  vykají /1/.

 

 

 

 

                                                                  2.TEXT

 Vy1, vysoký2, výt3, výskat4, zvykat5, žvýkat6, vydra7, výr8, vyžle9, povyk10, výheň11

 slova s předponou vy-vý12 .                   

                           

             i   í   y12   y11  y1  y2            i   í  y1  ý1  y12  ý12           i   í   y1   ý1   y12   ý12

            

            i   í   y1  y12  ý12  y6         i   í  y12  y1  y6  y5            i   í  y7  y8  ý9  ý12

 

Na zdi byla /svislá /svyslá/  čára.

Ve škole jsme se učili o /nepřežvíkavcích/ nepřežvýkavcích.

Malý /Vilém/Vylém/ si /viklal/vyklal/ bolavým zubem.

/Viber/vyber/ neobviklá /neobvyklá/ /zvířata/zvířata/.

Dopis se /vidal/vydal/ na dalekou cestu.

Často jsem ho /vídal/výdal/ v divadle.

 Víťa /viděl/vyděl/ /víko/výko/ od truhly.

 

                                                         KONTROLA

                       

                                                               KONTROLA

Víťa viděl víko od truhly . Na zdi byla svislá čára . Dopis se vydal /12/ na dalekou cestu . Ve škole jsme se učili o nepřežvykavcích /6/ . Často jsem ho vídal v divadle . Malý Vilém  si viklal bolavým zubem . Vyber /12/ neobvyklá /5/ zvířata.

 

 

                                                                                 3.TEXT

Vy1, vysoký2, výt3, výskat4, zvykat5, žvýkat6, vydra7, výr 8, vyžle9, povyk10, výheň11,

slova s předponou vy-vý12.                                  

                                

             i   í   ý1   ý2   ý3   ý4   ý5          i    í    y6   ý7   y8   y9               i    í   y10   y11   y12

                             

             i  í  ý5  y5  y12  y11  y10         i   í  y2  ý2  y3  ý3  y4           i   í   y5   y6   ý2   ý8   y9

 

/Zvik/zvyk/ je železná košile.

/Vinaři/vynaři/ /virábí/vyrábí/ kvalitní /vína/výna/.

Z /víšiny/výšiny/ u Znojma je /vidět/vydět/ do /Vídně/Výdně/.

Svázané slámě se dříve říkalo /vích/vých/.

Chceme /zvíšit/zvýšit/ mzdu.

Dříve byla mimina v /zavinovačce/zavynovačce/.

Kdo je /vinen/vynen/?

                                                                   KONTROLA

                          

 

                                                             KONTROLA

Z výšiny /2/ u Znojma je vidět do Vídně. Vinaři vyrábí /12/ kvalitní vína . Kdo je vinen ? Zvyk /5/ je železná košile . Dříve byla mimina v zavinovačce . Svázané slámě se dříve říkalo vích .Chceme zvýšit /2/ mzdu .

 

                                                              

                                                               4.TEXT

  Vy1, vysoký2, výt3, výskat4, zvykat5, žvýkat6, vydra7, výr8, vyžle9, povyk10, výheň11 

 slova s předponou vy -vý 12 .               

              

             i    í   y2   ý2   ý3  ý4  ý5     i   í   ý6  ý7  y12  ý12       i   í   ý4   y4   y7   ý11

                

                i   í  y4  ý4  ý9  ý8  ý7        i   í   y3   ý3   ý5   y6         i   í   y3   ý3   ý10   ý11

 

O /vystrčené/vystrčené/ bradě říkáme, že je /visutá/vysutá/.

/Visutý/vysutý/most /visí/vysí/ na lanech.

Lesní /víly/výly/ na pasece /vily/vyly/ z kvítí věnečky.

Domácí psi /zavile/zavyle/, neboli zarputile, /vily/vyli/.

Víš/víš/, že hlasitý /vískot/výskot/ se nese stále /víš/výš/?

V horských /vískách/výskách/ mládež u ohňů vesele /víská/výská/.

                                                              KONTROLA

                             

                                                                             KONTROLA

 V horských vískách mládež u ohňů vesele výská /4/ . O vystrčené /12/ bradě říkáme, že je vysutá /12/ . Víš, že hlasitý výskot /4/ se nese stále výš /1/ ? Visutý most visí na lanech .Domácí psi zavile, neboli zarputile, vyli /3/ . Lesní víly na pasece vily z kvítí věnečky .

                                                                                                                              

 

                                                                           5.TEXT

Vy1, vysoký2, výt3, výskat4, zvykat5, žvýkat6, vydra7, výr8, vyžle9, povyk10, výheň11,
slova s předponou v-vý 12.                            

                       

               i   í  ý1 y1 ý2 y2 y12            i  í y12 ý12 y11 y13         i   í  y12 ý12  y11 y10

               

              i   í  ý7 y7 y8  ý9  y10            i   í  y8  ý8  y11 ý12       i   í  y8 ý8  ý1  ý2  ý3

 

/Viděl/vyděl/ jsem /vicpanou/vycpanou/ /vidru/vydru/.

V záchranné stanici měli /víří/výří/ mládě.

Vodní /víry/výry/ a vzdušné /víry/výry/ mohou být někdy nebezpečné.

/Pitláci /pytláci/ prodávají /slonovinu/slonovynu/ na černém trhu.

Buďte /vítáni/výtáni/ na /vidařeném/vydařeném/ /víletě/výletě/.

Při práci s /vidlemi/vydlemi/ /vizýváme/vyzýváme/ k opatrnosti.

/Vidatný/vydatný/ déšť všechno /smil/smyl/.

                                                        KONTROLA                                                                                                    

 

                                       

 

                                                                         KONTROLA

Vydatný /12/ déšť všechno smyl /mýt-umývat/ . Viděl jsem vycpanou /12/ vydru /7/ . Při práci s vidlemi vyzýváme /12/ k opatrnosti .  V záchranné stanici měli výří /8/ mládě . Buďte vítáni na vydařeném /12/ výletě /12/ . Vodní víry a vzdušné víry mohou být někdy nebezpečné . Pytláci /pytel/ prodávají slonovinu na černém trhu .

 

  

                                                                                 yes   enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedyes

 

Vy ( zájmeno 2.os.mn.č.), vykat, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, cavyky ( zvláštní zacházení ), vyza ( ryba ), Vyškov, Výtoň. 

                                                                                                              

 

                                                                                     1. TEXT

                                    

                   i     í     y    ý            i     í     y    ý           i     í    y     ý

                                    

                   i     í     y     ý            i     í     y    ý          i    í     y    ý 

 

 

 

 

 

 

                                         KONTROLA

                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                      2.  TEXT  

                         

                       i    í     y     ý             i     í     y     ý         i     í     y    ý

                                      

                                í     y     ý             i     í     y     ý         i     í     y     ý

 

 

 

 

 

 

 

                                         KONTROLA

                                    

 

 

 

 

 

                                                                                  3.   TEXT

                                    

                                i     í     y     ý         i     í     y    ý          i     í     y     ý

                                      

                                i     í     y    ý         i     í     y     ý          i     í     y     ý

 

 

 

 

 

 

                                            KONTROLA

                                    

 

 

 

 

 

                                            

                                                                                          4.   TEXT

                                   

                    i     í     y     ý         i     í     y    ý           i     í     y     ý

                                    

                                 i    í     y     ý         i     í     y     ý         i     í     y     ý

 

 

 

 

 

 

                                           KONTROLA

                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                          5.  TEXT

                                           

                        i     í     y     ý         i     í     y     ý         i     í    y    ý

                                           

                        i    í    y     ý           i     í    y     ý          i     í     y     ý

 

 

 

  

                                                   KONTROLA            

 

 

 

 

 

 

6. TEXT

                   

                                   i     í     y    ý         i     í     y     ý          i     í     y    ý

 

                                               

                        i      í    y    ý         i     í    y    ý             i    í    y    ý  

 

 

 

 

 

 

                                                                  KONTROLA  

                                        

 

 

 

 

     

                                                                                    7.   TEXT    

                            

                i     í     y     ý          i     í     y    ý          i     í     y     ý

             

               i     í     y    ý            i     í     y     ý          i     í     y    ý

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              KONTROLA

                                      

 

 

 

 

              

                                                                                           8.    TEXT

                                     

                      i     í     y     ý         i     í     y     ý         i     í     y     ý

                                    

                     i     í     y     ý         i    í    y    ý            i    í    y    ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          KONTROLA

                                  

 

 

 

                                                                                                                                                            

                                         

TOPlist