Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

vyjmenovaná slova po p

 

enlightenedVyjmenovaná a příbuzná slova po p-návod na postup. Doporučujeme zrychlené vyučování- návod je v úvodu. Samostatná práce myší si označte /neklikejte/ v textu  u obrázku vždy správné i,ý. Dále si najeďte na stejný obrázek v kontrole /níže/ a porovnejte. Postup je možný pouze po jednom obrázku.

Nezapomeňte  se otestovat na www.pravopisne.cz.  Byli jste úspěšní? Gratulujemeyes. Pokud ne, vraťte se k nám a prostudujte si všechny texty ještě jednou.crying

 POZOR ! Pýcha /špatná vlastnost/ předchází pád.   Au, to píchá /jehla, kaktus/.

                       Koza má na pysku /v ústech/ bolest.    Zlobil na písku /hrají si tam děti/.

                                 Pyl /žlutý prášek/  je v květech.   Hodně pil /limonádu/.enlightened

                                                           Pykal /trpěl/ ve vězení   Děti si hrály na pikanou /schovávanou/.

                                            Houba pýchavka obecná.  Bylo to spiknutí /spolčení/ proti vládě.

                                                Slepýš /živočich/ leze.   Slepíš /lepidlem/ papírovou loď. 

                        

 

                                                               1.TEXT

 Pýcha1, pytel2, pysk3, netopýr4, slepýš5, pyl6, kopyto7, klopýtat8, třpytit se9 ,zpytovat10

 pykat11, pýr12, pýřit se13, čepýřit se14.        

                                                           

               i   í   ý1   ý6   y5    y4       i   í   ý2   ý14   y13   y10      i   í   y1   ý13   ý14  

                   

            i   í   y5   ý6   y7   ý8   y9     i   í   y10   y11   ý12   ý13    i   í   y14   y13  ý12

Chlapec /pil/pyl/ čaj.

/Pil/pyl/ je žlutavý prášek v květu.

Šípková Růženka se /píchla/pýchla/ o trn.

/Pýšeme/píšeme/ si /výpisky/výpysky/ z knih známých spisovatelů.cool

Topoly se /vypínají/vypýnají/ nad vsí.

Jirka se /zapířil/zapýřil/ studem.

/Nezbytnou/nezbitnou/ pomůckou sběratelů je /pinzeta/pynzeta.

Děti hrají na /pikanou/pykanou/devil.

Bylo to /spiknutí/spyknutí/ proti vláděangry.

                                                           KONTROLA

                               

                                                                   KONTROLA

Nezbytnou /být/ pomůckou sběratelů je pinzeta . Chlapec pil čaj . Jirka se zapýřil /13/ studemPyl /6/ je žlutavý prášek v květu . Topoly se vypínají nad vsí . Šípková Růženka se píchla o trn . Píšeme  si výpisky z knih známých spisovatelů cool. Děti hrají na pikanoudevil. Bylo to spiknu proti vláděangry.

 

 

                                                                            2.TEXT

 Pýcha1, pytel2, pysk3, netopýr4, slepýš5, pyl6, kopyto7, klopýtat8, třpytit se9, zpytovat10

 pykat11, pýr12, pýřit se13, čepýřit se14.    

          

         i   í   y1   y3  y4    y5   y6    i    í    y1   ý1   y7   y8     i   í   y1   ý1   y9   y10

                  

             i   ý   ý4   y4   y11   ý12     i   í   y13   ý14   y10   ý9    i   í     y5   ý5   y6    ý7 

 

Neznámí útočníci /oslepili/oslepyli/ mistra Hanuše.

Roztržený papír /lepydlem/lepidlem/ /slepíš/slepýš/ lehce.

/Neslišný/neslyšný/ je /netopýří/netopíří/ let..

/Slepíš/slepýš/ patří mezi chráněné živočichy.

Kdo v /píše/pýše/ vyrostl, /vypíná se /vypýná se/ nad druhé.

Koza má poraněný /pisk/pysk/.

/Zazpívej/zazpývej/ lidovou písničku.

                                                                KONTROLA

                            

 

                                                                            KONTROLA

Koza má  poraněný pysk /3/ . Roztržený papír lepidlem slepíš lehce . Zazpívej lidovou písničku. Neznámí útočníci oslepili mistra Hanuše . Neslyšný /slyšet/ je netopýří/4/ let.  . Kdo v pýše /1/ vyrostl, vypíná se nad druhé . Slepýš /5/ patří mezi chráněné živočichy .  

                                                                         3.TEXT

 Pýcha1, pytel2, pysk3, netopýr4, slepýš5 ,pyl6, kopyto7, klopýtat8, třpytit se9, zpytovat10

 pykat11, pýr12, pýřit se13, čepýřit se14.   

               

           i   í   y1   y9   y8    ý10      i   í    y11   y12   y13      i   í   6y   y14   ý8   ý10

                                

        i   í   y14  y2   ý2   y10   ý9        i   í   y3   6   ý6   y7   ý8      i   í   ý7   y7   y10   y11

/Pepík/Pepík/ si /odpikával/odpykával/ doma trest.

/Klopítl/klopýtl/ o /pytel/pitel/ /písku/pýsku/.

/Pylného/pilného/ Pepíka /oslepil/oslepyl/ oslnivý /třpit/třpyt/.

Ve škole jsme se učili o /lichokopitnících/lichokopytnících.

Chlapec se /napil/napyl/ vody.

Ve hnízdě /pípalo/pýpalo/ mládě.

                                                         KONTROLA

                 

 

                                                                KONTROLA

Ve škole jsme se učili o lichokopytnících /7/ . Ve hnízdě pípalo mládě. Pepík si odpykával /11/ doma trest . Klopýtl /8/ o pytel /2/ písku . Chlapec se napil vody. Pilného Pepíka oslepil oslnivý třpyt /9/ .                                                                             

                                                                    4.TEXT

Pýcha1, pytel2, pysk3, netopýr4, slepýš5, pyl6, kopyto7, klopýtat8, třpytit se 9, zpytovat10,  pykat11, pýr12, pýřit se13, čepýřit se14.      

                  

        i   í   y14   ý13   ý12   y1     i   í   y3   y4  ý8    ý9  ý2    i    í   y11  y10   y9  y7

                

         i   í   y1   ý1   y2   ý2   ý3     i   í   y4   ý5   ý6   ý7        i   í   y6   ý6   y8   y10

Lodní /kapitán/kapytán/ většinou mléko /nepije/nepyje/.

/Zpitihněv/Zpytihněv/ /zpytuje/zpituje/ svědomí.

V motoru auta se zadřel /píst/pýst/.

/Pícha/pícha/ předchází pád.

Růže /píchá/pýchá/.

Libor /klopítá /klopýtá/ na /písku/pýsku.

/Pylný/pilný/ Pavlík piluje /pílníkem/pylníkem/ železo.

 

                                                          KONTROLA

                 

 

                                                                               KONTROLA

Zpytihněv zpytuje /10/ svědomí . Růže píchá . Pilný Pavlík piluje pilníkem železo . Libor klopýtá /8/ na písku . V motoru auta se zadřel píst . Pýcha /1/ předchází pád . Lodní kapitán většinou mléko nepije .

 

 

                                                                           5.TEXT

 Pýcha1, pytel2, pysk3, netopýr4, slepýš5, pyl6, kopyto7, klopýtat8, třpytit se9, zpytovat10

 pykat11, pýr12, pýřit se13, čepýřit se14.    

        

 

           i   í   y6  ý6   ý13    ý14    i   í   y12   ý12   ý11   ý1    i   í   y6   y7   y8   y9 

             

         i   í   y10   ý8   y7   y6          i   í   ý13   ý14   ý12       i   í   y1   ý1    y2   ý3   ý4

Žlutý /pil/pyl/ se usadil na okenním rámu.

Na plotě seděl /načepířený/načepýřený/ vrabec.

Čekalo nás /napínavé/napýnavé/ dobrodružství.

/Pír/pýr/ plazivý je úporný plevel.

Slepice se /čepířila/čepýřila/ na písku.

/Přepisované/přepysované / /písmeno/pýsmeno/ kazí úpravu.

/Pihovatý/pyhovatý/ /pitlák/pytlák/ našel v lese houbu /píchavku/pýchavku/.  

                                                         KONTROLA

                              

                                                                      KONTROLA

Pihovatý pytlák /2/ našel v lese houbu pýchavku /1/ . Žlutý pyl /6/ se usadil na okenním rámu .Přepisované písmeno kazí úpravu . Na plotě seděl načepýřený /14/ vrabec . Slepice se čepýřila /14/ na písku . Čekalo nás napínavé dobrodružství . Pýr /12/ plazivý je úporný plevel.

 

                                                        yesenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedyes

                                                                     

  Pýcha,  pytel,   pysk,   netopýr,   slepýš,   pyl,  kopyto,    klopýtat,   třpytit se,  zpytovat,

   pykat,   pýr,   pýřit se,   čepýřit se .                                                          

                                                                                                            1.   TEXT

 

 

                                    

                                       i     í     y     ý         i     í     y     ý         i     í     y     ý

                                    

                                       i     í     y     ý        i     í     y     ý          i      í     y    ý

 

 

 

 

 

                                            KONTROLA

                                         

 

                                                                                                                              2.TEXT  

 

                                          

                                          i     í     y    ý           i     í     y     ý           i     í     y     ý

                                       

                                         i     í     y     ý          i     í     y     ý          i     í     y     ý

 

 

 

 

 

                                         KONTROLA

                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                3.  TEXT

                                     

                                        i     í     y     ý          i     í     y    ý            i     í     y     ý

                                       

                     i     í     y     ý            i    í     y     ý          i     í     y     ý

 

 

 

 

 

                                                                      KONTROLA

                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  4.  TEXT

                                           

                                              i     í     y     ý         i     í     y    ý           i     í     y     ý

                                          

                                            i     í     y     ý        i     í     y    ý                i     í     y     ý

 

 

 

 

 

                                              KONTROLA

                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      5.  TEXT

                              

                           i    í     y     ý            i     í    y     ý              i     í     y     ý

                         

                 i     í     y     ý         i     í     y     ý           i     í     y     ý

 

 

 

 

                                          KONTROLA

                            

 

 

 

                                                                                        6.  TEXT

                          

                   i    í     y    ý          i     í     y     ý            i     í     y     ý

                

                  i     í     y     ý           i     í     y    ý           i     í    y     ý

 

 

 

 

                                            KONTROLA

                   

 

 

 

 

 

                                                                                      7.  TEXT

                           

                   i     í    y     ý            i    í     y     ý          i     í     y    ý

                 

                     i     í    y    ý          i     í     y     ý           i     í     y     ý

 

 

 

 

                                            KONTROLA

                  

 

 

 

                                                                                   8.  TEXT

                          

                   i     í     y     ý          i     í    y     ý            i     í    y    ý

                 

                   i     í    y     ý          i     í     y    ý            í     y     ý    i

 

 

 

 

 

 

                                             KONTROLA

                    

 

                                               9.TEXT

                                                                                             Známe p-ramidy v Gize.

              

                       i      í     y     ý                i     í     y     ý                  i     í     y     ý

                          

                                          Houba    p-chavka

                                                                                                   i       í       y      ý

                                                               

                            

 

 

                                             KONTROLA

 

                 

                                                                            

                                                            

TOPlist