Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

úvod

Český jazyk v obrazech. Srdečně všechny vítáme a přejeme úspěch a životní pohodu. Snažili jsme se zde vysvětlit názornou formou většinu probírané látky z češtiny na ZŠ. Adam /tady vlevo/ naučí, Ewa pravopisně procvičí. www.ewa.cz. Kontakt na matematiku je dole. Naše stránky používají i cizinci a často dostáváme žádosti o překlady.http://www.prekladysro.cz   Nejnižší úroveň je znalostsmiley, následuje pochopení nových informací pomocí obrázkůenlightened, třetí fází je aplikace vědomostí do praxecool. To je minimum, které mají zvládat všichni. Čtvrtá fáze je umět informace analyzovat, v páté úrovni také vyhodnotit. smiley.

Vlastní aplikace vědomostí:  Testy bez obrázků.coolwww.pravopisne.cz. Psaní velkých písmen, interpunkce, větné rozbory (slovní druhy, pádové otázky, druhy vedlejších vět, věta jednočlenná a dvoučlenná, slovesa-vid....), zdvojené souhlásky, testy z literatury...../smileyyes

www.kaminet.cz. Zde si můžete procvičit také angličtinu.

Můžeme dodat i materiály uvedené ve fotogalerii, nebo na kontaktu:www.contacts.websnadno.cz. Tyto texty jsou vhodné i pro inkluzi.

Začínáme od Adama. Naší snahou je zdarma pomoci všem v rozsahu učiva základní školy. Učivo budeme postupně aktualizovat.Těšíme se na vás. Naše stránky navštěvují i dospělí. To není to nic neobyčejného. Naše mateřština je krásná a těžká.yes 

winkPostup pro vlastní výuku. Celá sekce je rozdělena vždy na část    doplňovací /TEXT/ a kontrolní /KONTROLA/. Jedná se vlastně o jakousi obrázkovou  učebnici. Porovnáváním obrázků z textu s obrázky z kontroly dochází k vytváření správných představ a  kvalitnější fixaci vědomostí. enlightened 

Zrychlené vyučování - doučování. Dítě /žák/ říká hned výsledky pod obrázky a rodiče /učitel/ opravují. V případě nejasností se dívají na kontrolu. Takto mohou doučovat i rodiče a nemusí nic platit. Dle zkušeností ze škol je tento způsob vhodný i pro frontální práci ve třídě. Po zvládnutí vybraného učiva si vyberte samostatné testy na stránkách: www.pravopisne.cz. kiss

coolPro výuku ve škole doporučujeme frontální a individuální činnost pod vedením učitele /zrychlené vyučování/, nebo práce ve dvojicích. Žáci si střídavě zadávají kurzorem libovolné úkoly v procvičovacích TEXTECH. Jeden vždy úkol kurzorem ukáže, soupeř správné řešení označí a následně provede vlastní porovnání s kontrolou. Pak se vystřídají.Takto mohou soutěžit. Pozor! Nikde neklikejte, jenom myší správný údaj označte a po jednom údaji hned v KONTROLE opravte.   Chyba=1gól.blush

Pokud vyučující pracuje s jedním žákem na počítači individuálně, mohou ostatní využít www.pravopisne.cz  /kontakt nahoře/ na češtinuNa matematiku to je  www.ixl.com/math . Zde je denní limit zdarma pouze 20 příkladů. Opětovným odpojením a připojením internetu můžete získat zdarma další limit..

Dětem 1. stupně je třeba vysvětlit postup prakticky.

Nejdříve si kliknete vlevo na vybrané téma, které se chcete naučit.

blushDůležitá je první část-příprava, která spočívá v mechanickém porovnávání obrázků v TEXTU /popř.v TABULCE/ a obrázků v KONTROLE. /Zde si všímáme i pravopisu./wink

Teprve potom začneme druhou část tak, že myší označíme /jen označte-neklikejte/ příslušného obrázku v TEXTU správný údaj. Dále najedeme pod obrázky v TEXTU na stejný obrázek v KONTROLE. Zde najdete i zdůvodnění proč to tak je.enlightened

Pozor: postupujeme vždy pouze po jednom obrázku. Tak postupujeme až do konce posledního TEXTU.

Zvládli jste všechny TEXTY zvoleného cvičení bez chyby? Klikněte na  PRAVOPISNE, KAMINET /kontakt nahoře/. Tam napište příslušný diktát /znalostní test bez obrázků/, který vás vyhodnotí.  Pokud dopadnete špatně, byli jste nepozorní a bude dobré se vrátit zpět k nám.cryingProto při označování nepodvádějte.crying

Nespěchejte, nejste na útěku.devil Učíme se pro životheart.

Cvičení na větu jednočlennou a dvoučlennou je v sekci SKLADBA  JEDNODUCHÉ VĚTY - část grafické znázornění.wink

POZOR! Navíc jsme pro vás připravili některé úspěšné novinky pro doučování matematiky ZŠ na:  enlightenedwww.doucovanizsgratis.websnadno.cz s následnou možností procvičení na další webové stránce cool: www.ixl.com/math.  yes Zkuste to. Na prvních stránkách se to naučíte a porozumíte a na druhých  procvičíte. Tam je zdarma /free of charge-daily limit/ denní limit 20 matematických příkladů. To by mělo stačit. Pokud chcete v matematice na www.ixl.com/math počítat i déle, musíte na počítači internet pokaždé zavřít a opět otevřít. Tím dostanete kvótu na další den. Pokud chybujete, měli byste se vrátit k nám a opět si látku projít.cryingfrown

KONTAKT

Pokud budete mít nějaký problém, svěřte se na naši adresu. Rádi poradíme. Nezapomínejte, že s úsměvem jde všechno lépe :         dyschoiceeu@seznam.cz .

Pozor: V sekci skladba souvětí, v části přátelská brána- lišta tam nahoře, si můžete nalézt kontakt téměř z celého světa a procvičit cizí jazyk podle svých zájmů. mail angry

Rádi pomůžeme. Jsme tu pro vás. Redakce

Učíme se pro život.smileyenlightenedyesDoporučujeme navštívit i internetovou jazykovou příručku pravopisu Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR- http://prirucka.ujc.cas.cz yescoolenlightened

TOPlist