Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

př.jména 2 /stupňování‚ velká písmena/

Přídavná jména 2. Upozornění. Zde si kliknutím vpravo nahoře vyberte co chcete procvičovat. Obrázky na procvičování jsou vždy níže pod textem. 

Střídání souhláskových skupin je zde dole.

1/  Střídání souhlásek v zakončení přídavných jmen rodu mužského životného.

                číslo jednotné                                           číslo množné

            český                                                                             čeští                                                  

            slezský                                            slezští

 -ský     kroměřížský                    - ští          kroměřížští

             třebíčský                                         třebíčští                                

             dobrušský                                       dobrušští

 

-cký      námořnický                      -čtí          námořničtí

 

-ký         malič                            -cí           malič

              hez                                             hez

 

Pozor! Při střídání v zakončení dochází někdy ke zdvojení. Nikdy však ne na dvě ss . Tunis-tuniský                                      1.TEXT

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav dole v KONTROLE/.

Byli to (český)(čeští) králové.

Byli to (moravští)(moravský) poslanci.

Přijeli (sleští)(slezští)obyvatelé z Těšína.

Všichni jsou (heský)(hezcí)chlapci.

Lezli tam hodně (maličtí)(maličcí) broučci.

Připluli (námořničtí)(námořnicčí) adepti.

(Jihlavští)(jihlavsští)zastupitelé to schválili.

Byli to (dobružští)(dobrušští)rodáci.

To jsou (třebíčští)(třebíští) obyvatelé.

 

Přijeli (kroměříšští)(kroměřížští)radní.

 

 

 

 

 

 

 

                                                        KONTROLA

Jihlavští zastupitelé to schválili.To jsou třebíčští obyvatelé. Byli to moravští poslanci. Přijeli kroměřížští radní. Byli to češtíkrálové. Byli to dobrušští rodáci. Přijeli slezští obyvatelé Těšína.Všichni jsou hezcí chlapci. Lezli tam hodně maličcí broučci. Připluli námořničtí adepti.

 

 

2/ Změny některých souhlásek před příponou-in. /Lidka, hrdlička, Jiřinka, Anička, Micka, matka, sousedka, babička/.

                                                  2.TEXT

Označ /neklikej/správný údaj a hned oprav v KONTROLE dole.

To je přece /Lidčin/Lidččin/ kocour.

Byl slyšet /hrdličin/hrdliččin/ hlas.

Přišel /Jiřinčin/Jiřinččin/ bratr.

Jsou to /Aničtini/Aniččini/ kamarádi.

Uviděl /Miccin/Micčin/ pelech.

Miloval ten/ matčin/matčiný/ úsměv.

Přeskočil /sousetčin/ sousedčin/ plot.

Znal /babičin/babiččin/ vyčítavý pohled.

 

 

 

 

 

 

 

                                                            KONTROLA

Byl slyšet hrdliččin hlas. Jsou to Aniččinikamarádi.To je přece Lidčin kocour. Znal babiččin vyčítavý pohled. Přišel Jiřinčin bratr. Přeskočil sousedčin plot. Uviděl Micčinpelech. Miloval ten matčinúsměv.

 

                                                              3.TEXT

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole. /Mánička, dcera,Tonička, Jarmilka, Helga, vychovatelka, Svatava, Barbora/.

 

 Hurvínek znal /Máničin/Máníččin/ hlas.

To je /ceřin/dceřin/ rukopis.

Odešel /Toničtin/Toniččin/ právní zástupce.

Dozněl /Jarmilčin/Jarmilččin/ zpěv.

 -Helga. Hlásil /Helčin/Helžin/ příchod.

Je to /vychovatelžin/ vychovatelčin/ oblíbenec.

-Svatava. Je to /Svatavčin/Svatavin/ známý.

-Barbora. Zažil/ Barbořin/Barbožin/ hněv.

 

 

 

 

 

 

                                                      KONTROLA

 

Dozněl Jarmilčinzpěv. Zažil Barbořin hněv. Hurvínek znal Mániččin hlas.To je dceřin rukopis. Je to Svatavin známý. Odešel Toniččin právní zástupce. Je  to vychovatelčinoblíbenec. Hlásil Helžinpříchod.

 

 

 

                                                      4.TEXT

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole.

 

 -Slávinka. Byl to /Slávinčin/Slávčin/ problém.

-Zdeňka. Znám / Zdeňčin/Zdenin/ úsměv.

-Zpěvačka. Slyšel /zpěvačin/zpěvaččin/ hlas.

-Učitelka. Našel /učitelštin/učitelčin/ notes.

-Barunka. Našel /Barunšin/Barunčin/ míč.

-Alenka. Je to /Alenčino/Alenino/ zrcadlo.

-Tereza. Podej mi /Terezčí/Terezin/ slovník!

-Maminka. Kdo je /maminčí/maminčin/ mazánek?

 

 

 

 

 

 

 

                                                      KONTROLA

 

Našel Barunčin míč. Byl to Slávinčin problém. Kdo je maminčinmazánek? Znám Zdeňčin úsměv. Slyšel zpěvaččinhlas. Našel učitelčin notes.To je Alenčino zrcadlo. Podej mi Terezinslovník!

 

 

 

 

                                                        5.TEXT

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav dole podle KONTROLY.

-Olga. Nesl /Olšin/Olžin/Olgin/ kufr.

-Evička.Uslyšel /Evičin/Eviččin/ povzdech.

-Sestra. Uklidila /sestryn/sestřin/ pokoj.

-Vilma. Uvítal /Vilmin/Vilmí/ úsměv.

-Tetička.Jsou to oblíbení /tetičcini/tetiččini/ ptáčci.

-Anežka. Našel /Aneščin/Anežčin/ hřeben.

-Zuzanka. Hrála /Zuzančin/Zuzančí/ sonet.

Byl to /Blančí/Blančin/ osud.

 

 

 

 

 

 

                                                                  KONTROLA

 

Hrála Zuzančin sonet. Uslyšel Eviččin povzdech. Nesl Olžinkufr. Byl to Blančinosud.Našel Anežčin hřeben.To jsou oblíbení tetiččiní ptáčci. Uvítal Vilmin úsměv. Uklidila sestřinpokoj.

 

 

 

                                                          6.TEXT

 

-Mařenka. /Mařenčí/Mařenčin/ kamarád odešel.

-Lékařka. Vzala si /lékařin/lékařčin/ teploměr.

-Karla.To je /Karlin/Karlí/ snoubenec.

-Hanička. Našel /Haničin /Haniččin/ náhrdelník.

-Herečka. Pochválil /herečin/hereččin/ výkon.

-Viktorka. Znal /Viktorčin/Viktoriin/ splav .

-Sestřička. To je /sestřičtina/sestřiččina/ rada.

-Šárka. Podal mi /Šárčin/Šárčí/ portrét.

 

 

 

 

 

                                                                  KONTROLA

Podal mi Šárčin portrét. Mařenčin kamarád odešel.To je sestřiččina rada. Vzala si lékařčin teploměr. Znal Viktorčinsplav.To je Karlin snoubenec. Našel Haniččin náhrdelník. Pochválil hereččin výkon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

     

TOPlist