Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

stupňování

Stupňování přídavných jmen měkkých a tvrdých. Návod na využití. Obrázky na procvičování jsou níže.

U textu označte správnou odpověď /neklikejte/ a najetím na kontrolu pod textem najděte stejný obrázek, kde je napsána kontrola. Při výuce je dobrá hra ve dvojici. Jeden ukáže kurzorem obrázek, druhý určí i s kontrolou.Tak se střídají. Jedna chyba je jeden gól.

1.stupeň je základní /mladý/.  2.stupeň utvoříme od prvního přidáním: -í, -ší, -ejší, -ější /mladší/

3.stupeň utvoříme od druhého předponou nej-/nejmladší/

Poznámky:

-pomocí-í se tvoří 2.stupeň od přídavných jmen zakončených na -ký/lehký-lehčí/.Souhláska k se před tímto -ý mění v č.

-po  t  a  d  je přípona-ší / prudký-prudší krátký-kratší/, výjimkou je slovo břitčí.  Užívejte Pravidla českého pravopisu!

-jste-li na pochybách, občas pomůže 2.stupeň příslovce /dráže-dražší, blíže-bližší/ Užívejte Pravidla.

-některá př.jména tvoří 2.stupeň od jiného kořene: dobrý-lepší, špatný-horší

-přídavná jména přivlastňovací nestupňujeme.

POZOR: u 2.stupně problém mě a mně.

- rozumný ........... rozumnější  zde je kmen zakončen na mn. Když odsuneme koncovku ý a nahradíme jí zakončením ější, je jasné, že nový tvar bude- rozumnější.

-známý...........známější zde je kmen zakončen pouze na m. Když odsuneme koncovkuý a nahradíme zakončením-ější, je jasné, že nový tvar bude -známější.yes

 

                        Utvořte 2.stupeň těchto přídavných jmen

                                                   1.TEXT 

       

         nišší     nižší     niší         hebčí/hebčejší/   hebší    sladčí   sladší   sladčejší

        

     větší    větčí   větčejčí          plaší   plašší    plažší       prudší   prudčí    prudží 

 

 

 

 

 

                                                  KONTROLA

                   

 

 

 

 

 

 

                                                  2.TEXT

         

     hezčí    hesčí    hežčí             dražší   drašší   drazší     vyšší   vyší   vyžší  vyží

            

         delží   delší   dloužejší          kratší   kratčí  kratšejší    trpšejší /trpší/    trpčí/trpčejší/

 

 

 

 

 

 

 

                                                         KONTROLA

                  

 

 

 

 

 

                                                         3.TEXT

             

  lehčí   lechží   lehší   lehčejší        blišší   bliší    bližší          niší    nišší    niží    nižší 

              

       menčí   menší   menšší,      bližčí   bližší   blížejší  blišší    lepší   lepšejší   lepčejší

 

 

 

 

 

                                                            KONTROLA

                   

 

 

 

 

 

 

                                                            4.TEXT

            

   zlejší   horší   zlejšší   zlejžší       tenší   tenčí   tenčejší      dražší   drašší   draší

              

       křehčí   křehší   křehčejší       řidčí   řidčejší    řidší         vlhší   vlhčí/vlhčejší 

 

 

 

 

 

 

         

                                                              KONTROLA

                         

 

 

 

 

 

 

                  

                                                      5.TEXT

                 

           suší   sužší   sušší   suží         hlubší   hlubčí  hlubšejší      ušší   uzší   užší

                

           měkčí    měkší   měkčejší     drašší   dražší   draší        křehčejší   křehčí   křehší

 

 

 

 

 

 

                                                           KONTROLA

                    

 

 

 

 

 

                                UTVOŘTE 3.STUPEŇ TĚCHTO PŘÍDAVNÝCH JMEN. 

                                                                    1.TEXT

                        

       neješitnější   nejješitnější        nejrozumnější  nejrozumější     nejjedovatější  nejedovatější

                          

          nejiskrnější   nejjiskrnější              nejkrotčí   nejkrotší            nejjednodušší  nejednoduší

 

 

 

 

 

 

                                                            KONTROLA

                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          2.TEXT

           

  nejpříjemější  nejpříjemnější    nejízlivější  nejjízlivější      nejhlubší   nejhlubčí

         

  nejhladčí   nejhladší     nejsnazší /nejsnadnější/ nejsnasší   nejširší  nejširží

 

 

 

 

 

 

 

                                                         KONTROLA                                                    

                    

 

 

 

 

 

                                                            3.TEXT

               

                nejhesčí   nejhezčí       nejlepší   nejdobřejší          nejcennější   nejcenější

              

             nejhlubčí     nejhlubší          nejkratčí   nejkratší          nejprostčí   neprostší

 

 

 

 

                                                             KONTROLA

                    

 

 

 

 

                                                        4.TEXT

            

      nejvyší   nejvyšší  nejvyžší     nejjadrnější  nejadrnější      nejkratčí    nejkratší

             

             nejižnější   nejjižnější           nejnišší    nejnižší          nejchudší   nejchudčí

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   KONTROLA

                      

 

 

 

 

                                                            5.TEXT

          

nejtužší   nejtušší   nejtuzší         nejemější  nejjemnější       nejježatější   neježatější

             

nejhezčí  nejhesčí  nejhezčejší      nejižnější   nejjižnější      nejnišší   nejnižší   nejnizší

 

 

 

 

 

 

 

                                                          KONTROLA

                 

TOPlist