Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

zákl.větné členy

ZVČ /základní větné členy/ jsou podmět a přísudek. Ostatní jsou tedy rozvíjející.

Mohou být holé, rozvité, několikanásobné.

POZOR! Zvládli jste u nás všechny ZVČ ? Výborně, Teď se zkuste otestovat na www.kaminet.cz. Klik na čeština-skladba-věta jednoduchá.enlightened

Byli jste úspěšní ? Gratulujeme. yes Chybovali jste? crying Nevadí. Vraťte se k nám a zkuste to znovu.cool

PODMĚT.

Podmět - v 1. pádě, ptáme se otázkou  kdo, co?

Je to podstatné jméno. Rybář chytá.                             Podměty vyjádřené

Je to zájmeno. Kdo to chytá?

Je to přídavné jméno. Chytá i opatrný.                                 

Je to infinitiv. Chytat je snadné.

Je to citoslovce. Ozývalo se hurá.

Je to zájmeno. Vy si klidně chytejte.

Chytal jsem ryby. /Já/.                                                        Podměty nevyjádřené.                      

Přísudek 

Ptáme se otázkou co podmět dělal, dělá, bude dělat, co se o podmětu praví. Je ve dvojici s podmětem. 

Je slovesný. Maminka zpívá. Maminka ráda zpívá a recituje.

Je jmenný se sponou. Být, bývat, stát se , stávat se, ve spojení s podstatným jménem, pokud nemají obsah a vyjadřují jen osobu, číslo, čas. Mirek je sportovec/sportovec je spona v 1.pádě/. To učivo je lehké /spona/. Pan Novák je naším novým učitelem /učitelem je spona v 7.pádě/.

Je to citoslovce. Žába žbluňk.   

Pozor! Máme také přísudek jmenný beze spony.  Mladost radost.                                                                                                     

Zákl.větné členy. Nejprve označte vždy pod obrázkem /neklikejte/ správný údaj a hned zkontrolujte dole v kontrole. Doporučujeme opět hru pro dvojice. Jeden ukáže kurzorem vybraný obrázek v TEXTU a druhý u obrázku určí správný údaj a ověří správnost v KONTROLE pod TEXTEM. Pak se vystřídají. Postup je po jednom údaji. Hodně úspěchů a zábavy. Redakce.

                                                                               PODMĚT                                                                                                   

                                                                                     TEXT 1                       

                                                    

podmět nevyjádřený, rozvitý, holý, několikánásobný    podmět nevyj, rozvitý,  holý, několikanásobný     podmět nevyj.,rozvitý, holý, několikanásobný

                                                      

  podmět nevyjádřený, rozvitý, holý, několikanásob.        podmět nevyj, rozvitý, holý, několikanásob.    podmět nevyj, rozvitý, holý, několikanásobný

 

 

 

 

 

                                                                                      KONTROLA

                                    

 

 

 

 

 

                                                                                               TEXT2

                                            

podmět nevyjádřený, rozvitý, holý, několikanásob.   podmět nevyj, rozvitý, holý, několikanásob.        nevyj. rozvitý, holý, několikanásob.

                                           

podmět nevyjádřený, přísudek se sponou     podmět holý, přísudek se sponou, přísudek slovesný               podmět několikanásobný, holý

 

 

 

 

 

                                                                                      KONTROLA

                                             

 

 

                                                                                         TEXT 3

                                                      

podmět nevyjádřený, rozvitý, holý, několikanásobný     nevyjádřený, rozvitý, holý, několikanásobný      nevyjádřený, rozvitý, holý, několikanásobný

                                                       

složený tvar slovesný, způsob.sloveso s infinitivem      složený tvar slov., způsobové sloveso s inf.      přísudek slovesný, přís.jmenný se sponou  

 

 

 

 

 

                                                                           KONTROLA

                                  

 

                                                                                                   PŘÍSUDEK

 

                                                                                 TEXT1

                                                    

přísudek holý, rozvitý, několikanásobný, se sponou     holý, rozvitý, několikanásobný, se sponou       holý, rozvitý, několikanásobný, se sponou 

                                                     

přísudek holý, rozvitý, několikanásobný, se sponou    holý, rozvitý, několikanásobný, se sponou          holý, rozvitý, několikanásobný, se sponou

 

 

 

 

 

                                                                              KONTROLA

                                            

 

 

 

 

                                                                                           TEXT2

                                                 

 přísudek holý, rozvitý, několikanásobný, se sponou    holý, rozvitý, několikanásobný, se sponou    přísudek holý, rozvitý několikanásobný, 

                                                                                                                                                                                  se sponou

                                                       

přísudek holý, rozvitý, několikanásob., se sponou     přísudek holý, rozvitý, několikanásob., se sponou          přís.holý, rozvitý, několikanásobný

 

 

 

 

                                                                              kontrola

                                       

 

 

 

 

                                                                                 TEXT 3

                                                     

přísudek holý, rozvitý, několikanásobný, se sponou    přís.holý, rozvitý, několikanásob., se sponou              přísudek holý, rozvitý,se       .                                                                                                                                                                                                                     sponou, několikanásobný   

                                       

přísudek holý, rozvitý, několikanásobný, se sponou       přísudek holý, rozvitý, několikanásobný, se sponou

 

 

 

 

 

                                                                            KONTROLA

                                 

    

                                                                

                                                                                                       

                                                                                                     

                                                                                                               

 

TOPlist