Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

RVČ-rozvíjející větné členy

RVČ-rozvíjející větné členy...POSTUP. Nejprve si prostudujeme KONTROLU a potom postupujeme takto. Označíme /neklikáme/ správnou odpověď. Pod TEXTEM v kontrole najdeme stejný obrázek smajlíka. Řešení je zde znázorněno většími písmeny. Ve dvojici je dobrá hra. Jeden žák ukáže kurzorem libovolnou větu. Druhý odpověď označí, provede kontrolu a kurzorem ukáže soupeři větu atd. Přejeme hodně úspěchů. Redakce.

RVČ-rozvíjející větné členy mohou být holé, rozvité, několikanásobné.

POZOR! Zvládli jste u nás RVČ? Výborně. Můžete se otestovat na www.kaminet.cz. Tam klikněte na čeština-skladba-věta jednoduchá. Byli jste úspěšní? Gratulujemeyes. Chybovali jstecrying? Nevadí. Bude dobré se vrátit k nám a vše si zopakovat.cool

                               

                                  

RVČ-rozvíjející větné členy.

Předmět, přívlastek,  příslovečné určení, přístavek, doplněk. Mohou být holé, rozvité, několikanásobné.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět závisí na slovesu, přídavném jménu, které řídí jeho pád. Ptáme se na něj pádovými otázkami kromě 1. a 5.pádu. Vyjadřuje jev /osobu, zvíře, věc..atd./, který je slovesným dějem přímo zasahován nebo jehož se děj nějak týká.

 

                                                  1TEXT-PŘEDMĚT

Označ předmět holý.

-------------------------------------

To ještě nikdo neviděl.crying

Rád poslouchám hudbu.

Je podobná své matce.

Připoj se k nám.

Má zakázáno pít.

Rozhodl se zprávu utajit před matkou.

 

 

Označ předmět rozvitý.

------------------------------------

Radka přečetla knížku pohádek.

Král přivítal prezidenta i ostatní hosty.

Musíme šetřit elektrickou energií.

 

Označ předmět několikanásobný.

-------------------------------------------------

Slyšeli jsme křik a sténání.

Andrea se učí zpívat a hrát na klavír.

Zasázeli jsme rajčata, kedlubny a zelí.

 

 

 

 

                                                    KONTROLA

 

Zasázeli jsme rajčata, kedlubny a zelí. Musíme šetřit elelektrickou energií.Slyšeli jsme křik a sténání. Král přivítal prezidenta i ostatní hosty. Andrea se uči zpívat a hrát na klavír. Radka přečetla knížku pohádek. Rozhodl se zprávu utajit před matkou .To ještě nikdo nevidělcrying. Má zakázáno pít . Rád poslouchám hudbu. Připoj se k nám . Je podobná své matce.

 

 

 

 

 

                                             2.TEXT-PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ.

Příslovečné určení závisí na slovesu, přídavném jménu, příslovci. Vyjadřuje rozmanité průvodní okolnosti a vztahy. Rozdíl mezi různými druhy je pouze významový. Vyjadřuje se zpravidla příslovcem nebo podstaným jménem v předložkovém pádě, a to často s tzv. nevlastními předložkami vzniklými ze spojení předložky a podst.jména. Je to příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky, přípustky. Opět jsou holé, rozvité, několikanásobné. Ptáme se na ně příslovečnými otákami. Jsou uvedeny v základní části- skladba věty jednoduché /RVČ-žlutá barva/.

Jeho závislost je vyjádřena přimykáním.

 

 

 

Označ holé příslovečné určení.

----------------------------------------------

Jasně žlutý dům se sytě červenou střechou byl vidět na kopci.

Květiny se vždycky dávaly do pěkné vázy.

 

 

 

Označ rozvité příslovečné určení.

------------------------------------------------------

Vpravo se za námi objevilo auto.

Spolužákova úloha vypadá velmi úhledně.

 

 

 

Označ několikanásobné příslovečné určení.

---------------------------------------------------------------

Námořníci byli na můstcích, schůdkách a palubách.

Spolužáci ho nevšímavě, lhostejně míjeli .

 

 

 

 

 

 

                                        KONTROLA

Jasně žlutý dům se sytě červenou střechou byl vidět na kopci. Řídící je příd.jméno. Spolužáci ho nevšímavě, lhostejně míjeli. Řídící je sloveso. Námořníci byli na můstcích, schůdkách a palubách. Řídící je sloveso. Květiny se vždycky dávaly  do pěkné vázy.Spolužákova úloha vypadá velmi úhledně. Řídící je příslovce. Vpravo se  za námi objevilo auto. Řídící je sloveso.

 

 

A/               

Příslovečné určení místa. /Ptáme se kde?, kam?, odkud?, kudy? Označ!

Č.1 holé,         2 rozvité,         3 několikanásobné.

---------------------------------------------------------------------------------------------

O prázdninách jsme chodili do lesa na houby. 1     3

Domů jsme se vraceli prázdnou ulicí. 1     3

Nemáte tu sebou něco sladkého? 1   2   3

Děti se vrátily z výletu na Perštejn. 1   2   3

Většinu dne trávil ve škole nebo na hřišti. 1   2   3

Nevíte, odkud a kam ti lidé jdou? 1     3

Bydlíme v novém domě. 1   2   3

 

 

 

 

                                        KONTROLA

 

O prázdninách chodíme do lesa /1/ na houby. Domů /1/ jsme se vraceli  prázdnou ulicí1. Nemáte tu /1/ sebou něco sladkého?  Děti se vrátily z výletu na Perštejn /2/.Bydlíme v novém domě/2/. Většinu dne trávil ve škole nebo na hřišti /3/. Nevíte, odkud  a kam /3/ ti lidé jdou?

 

 

 

 B/

Příslovečné určení času. /Ptáme se kdy?, odkdy?, dokdy?, jak často?, na jak dlouho atd./ Označ - č.1 holé , 2 rozvité, 3 několikanásobné.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dnes půjdeme brzy spát. 1    2    3

Zabývám se tím od začátku školního roku. 1   2   3

Zuby si máme čistit ráno, večer a po každém jídle. 1   2   3

Měli bychom cvičit denně. 1   2   3

Pracoval jsem na tom celou noc. 1   2   3

Až přijde jaro, bude zde zase krásně. 1   2   3

Můžeš přijít, kdykoli se ti to bude hodit. 1     3

 

 

 

                                       KONTROLA

Dnes /1/ půjdeme brzy spát.  Měli bychom cvičit denně /1/. Zabývám se tím od začátku školního roku /2/. Pracoval jsem na tom celou noc /2/. Můžeš přijít, kdykoli se ti to bude hodit /3/. Až přijde jaro /3/, bude zde zase krásně. Zuby si máme čistit ráno, večer a po každém jídle /3/.

 

 

 

 

C/

Příslovečné určení způsobu /ptáme se jak?, jakým  způsobem?/.

Označ - č.1 holé,      2 rozvité,      3 několikanásobné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rád bych viděl, jak se budeš tvářit. 1   2   3

Pište krasopisně! 1   2   3

Evropa žije v míru. 1   2   3

Napsal diktát velmi úspěšně. 1     3

Postupujte podle návodu na obalu. 1   2   3

Musíte mluvit jasně a přesvědčivě. 1   2   3

 

Pozn.

Vedlejší věta způsobová je často spojena spojkou že, jako nebo přslovcem jak. /Udělám to, jak mi radíš. /Mluvil tak, že to vzbudilo velkou pozornost.

 

 

 

 

D/

Příslovečné určení míry/ptáme se kolik?, o kolik?, apod/.

Označ - č. 4 holé,          5 rozvité,            6 několikanásobné.

----------------------------------------------------------------------------------------

Neměl bys tolik mluvit! devil4     6

Je hodně upovídaný. 4   5   6

Ta kniha stojí sto korun. 4   5   6

Prodal to za velké peníze. 4   5   6

Pijte jen tolik, abyste zahnali žízeň.4   5   6

Čím více jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. 4   5   6

 

 

 

                                        KONTROLA

Musíte mluvit jasně a přesvědčivě /3/. Rád bych viděl, jak /1/ se budě tvářit . Postupujte podle návodu na obalu/2/. Pište krasopisně /1/! Napsal diktát velmi úspěšně/2/. Evropa žije v míru /1/.

Čím více jazyků umíš /6/, tolikrát jsi člověkem. Neměl bys tolik /4/ mluvitdevil. Pijte jen tolik, abyste zahnali žízeň /6/. Je hodně /4/ upovídaný. Prodal to za velké peníze /5/. Ta kniha stojí sto korun /5/.

 

 

E/

Příslovečné určení příčiny/ptáme se proč?, z jakého důvodu?, z jaké příčiny?.

Označ -  holé č.1,           rozvité č. 2,          několikanásobné č. 3

-------------------------------------------------------------------------------------------

Skoro se utrápila hořem a samotou. 1   2   3

Byl vyhlášen široko daleko svou leností. 1   2   3

Od těžké práce měl ruce samý mozol. 1   2   3

Vlivem mrazu nebo sněhu by se mohla doprava zhroutit. 1   2   3

Nohy se jim podlamovaly slabostí. 1   2   3

Na přání všech žáků budeme soutěž opakovat v úterý. 1   2   3

Přišel do školy pozdě, protože autobus měl zpoždění.  1   2   3

 

 

F/

Příslovečné určení účelu /ptáme se proč?, za jakým účelem?/.

Označ   -    holé č.4,               rozvité 5,           několikanásobné 6.

-------------------------------------------------------------------------------------

Nemáte něco k snědku? 4   5   6

Zazpívej si pro radost! 4   5   6

Šla domů uklidit a uvařit. 4     6

Jsme tu proto, abychom něco dělali. 4   5   6

Radím ti to v zájmu tvého zdraví. 4     6

Nátěr chrání železo před škodlivými vlivy. 4   5   6

Bez razítka to je neplatné 4   5   6

 

 

 

 

 

                                     KONTROLA

 

 Skoro se utrápila hořem a samotou /3/. Přišel do školy pozdě, protože autobus měl zpoždění /3 /...pozdě proto, že vlak měl zpoždění. Vedlejší věta příčinná  je zpravidla připojena spojkou protože, poněvadž. . Byl vyhlášen široko daleko svou leností /1/. Na přání všech žáků /2/ budeme soutěž opakovat v úterý. Od těžké práce /2/ měl ruce samý mozol. Nohy se jim podlamovaly slabostí /1/. Vlivem mrazu nebo sněhu /3/ by se mohla doprava zhroutit.

Bez razítka /4/ to je neplatné . Nemáte něco k snědku /4/? Nátěr chrání železo před škodlivými vlivy /5/ . Zazpívej si pro radost /4/ . Šla domů uklidit a uvařit /6/. Radím ti to v zájmu tvého zdraví /5/. Jsme tu proto, abychom něco dělali /6/enlightened. vedlejší věta účelová se připojuje spojkou aby, ve větách rozkazovacích také ať.

 

 

Příslovečné určení podmínky /ptáme se za jaké podmínky/.

Označ -  holé č.1,                  rozvité 2,               několikanásobné 3

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bez razítka to je neplatné.Jestliže na receptu není razítko-srovnatelný obsah vyjádřený vedlejší větou. 1   2   3

V případě nehody  nebo požáru vyhledejte okamžitě pomoc.Při nehodě. Srovnatelný obsah vyjádřený vedlejší větou. 1    3

Se svými přednostmi by dokázala určitě víc.1   2   3

V případě přetížení člunu by snadno mohlo dojít k jeho potopení.1 2 3

Jestliže naši zvítězí, vyhrají celý turnaj. 1   2   3

Kdybych měl tolik peněz , letěl bych raději do Austrálie než do Bulharska. 1   2   3

H/

 Příslovečné určení přípustky. Otázka "i /ani/ v kterém případě?" je použitelná, ale nepřirozená. Nejčastější forma, vedlejší věta přípustková, vyjadřuje děj, který nemá předpokládaný důsledek /vyjádření členem, t.j.nevětné, určíme nejsnáze tak, že je převedeme na větu vedlejší./.

Označ -  holé č. 4,               rozvité 5,          několikanásobné 6.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tančili i za deště /i když pršelo/. 4   5   6

Dopsal své dopisy navzdory nemoci /ačkoliv byl nemocen/. 4   5   6

Přes odpor rodičů se rozhodl pro létání. 4   5   6

Chtěli tu postavit lanovku i za cenu zničení okolní krajiny turisty. Vedlejší věta přípustková připojuje se zejména spojkami ač, ačkoli, i když, i kdyby, přestože, třebaže.crying  4   5   6

Ačkoliv bylo použito nejnovějších postupů, cena se nezvýšila.4     6

Vydali jsme se na cestu, přestože hustě pršelo. 4   5   6

I kdyby u zkoušky neuspěl, zasluhuje pochvalu za úsilí. 4    6

 

 

                    

 

 

                                                             KONTROLA 

Bez razítka /1/ to je neplatné. Kdybych měl tolik peněz /3/, letěl bych raději do Austrálie než do Bulharska. V případě nehody nebo požáru /3/ vyhledejte okamžitou pomoc . Jestliže naši zvítězí /3/, vyhrají celý turnaj. Se svými schopnostmi /2/ by dokázala určitě víc. V případě přetížení člunu /2/ by snadno mohlo dojít k jeho potopení.

I kdyby u zkoušky neuspěl /6/, zasluhuje pochvalu za úsilí. Tančili i za deště /4/. Vydali jsme se na cestu, přestože hustě pršelo /6/. Dopsal své dopisy navzdory nemoci /4/. Přes odpor rodičů /5/ se rozhodl pro létání . Chtěli tu postavit lanovku i za cenu zničení okolní krajiny turisty /6/crying. Ačkoliv bylo použito nejnovějších postupů /6/, cena se nezvýšila .

 

                                           3.TEXT-PŘÍVLASTEK

Pozn. Přívlastek několikanásobný-podstatné jméno je rozvíjeno několika souřadnými přívlastky. Pěkná, ale těžká taška. Jízda po silnici i v terénu.

Přívlastky nesouřadé jsou různého druhu. Otcův přítel ze studií.

Přívlastek postupně rozvíjející. Skládá se ze dvou/nebo více/nesouřadých přívlastků shodných ,přičemž pořadí první z nich rozvíjí a blíže určuje spojení podstatného jména s druhým přívlastkem /přívlastky/jako celek. Např. První Dvořákova opera. Nový vlněný zimní kabát. Členy zde neoddělujeme čárkou. POZOR!Je nutné odličit přívlastek postupně rozvíjející od několikanásobného, mezi jehož členy lze vložit spojku souřadící./Milý, skromný člověk-milý a skromný člověk./

 

Přívlastkem je ve větě kažký člen, který závisí na podstatném jméně. Není rozhodující, jakým členem toto řídící podstatné jméno je. Závislost rozlišujeme někdy shodou, někdy je nevyjádřena/přimykání/. Proto  nemůžeme jednoznačně přívlastek určit pomocí otázky .Může být vyjádřen větou přívlastkovou /připojení vztažným zájmenem který, jenž, jaký/ nebo připojen příslovci a spojkami.

 

A/

Přívlastek shodný - stojí obvykle před řídícím podstatným jménem. Jen, je-li shodný přívlastek rozvitý, stává často za podstatným jménem.

Přívlastek shodný od řídícího podstatného jména přijímá pád, číslo a jmenný rod.Nejčastěji to je přídavné jméno, zájmeno, číslovka,  pokud se jako přídavné jméno skloňují. Sem můžeme  zařadit i vlastní jména ve spojení jako město Brno. Skloňuje se s řídícím podstatným jménem a přísudek má shodu podle jména řídícího. /Města Brna/

  Označ holý -  č.1,               rozvitý 2,               několikanásobný 3 .

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rozlehlá zahrada byla plná stromů a keřů. 1   2   3

Kamarád nosí do školy pěknou tašku. 1   2   3

Je to taška plná knížek. 1   2   3

Šli jsme spoře osvětlenou ulicí k řece. 1   2   3

Paní učitelka říká,že to je pěkná,ale těžká taška.1   2   3

Strýček říkáme otcově nebo matčině bratrovi. 1   2   3

 

B/

Přívlastek neshodný-stojí obvykle za řídícím podstatným jménem. Pouze je-li shodný přívlastek rozvitý, stává často až za podstatným jménem.

Zůstává ve stejné podobě bez zřetele na pád řídícího podstatného jména. /Mistr republiky/

Nejčastěji to je podstatné jméno ve 2.pádě /záhon růží/, nebo v jiných pádech, hlavně předložkových /vzpomínka na prázdniny/, nebo je jím slovo nesklonné /cesta zpátky/. Zvláštní druh je pojmenování vyjádřené v 1.pádě. Na hoře Říp.V povídce Divá Bára.

Označ - holý č.4,  rozvitý 5,  několikanásobný 6, větu přívlastkovou 7

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rozlehlá budova školy zela prázdnotou 4     6     7

Nad komínem viděl proužek dýmu.4   5   6    7

Brno je město s krásným okolím. 4    6     7

Krásy našich hor poznávají turisté  po celý rok. 4    6     7

Všude zněly trubky, sirény a křik lidí. 4   5   6   7

 

C/ přívlastek vyjádřený větou přívlastkovou.

Dostal jsem zprávu, že jsem přijat ke studiu. 4   5   6   7

To je ten sportovec, o kterém jsme mluvili. 4       7

Rádi se vracíme do míst, kde jsme se narodili.   4   5     7

 

 

 

 

                                             KONTROLA

Strýček říkáme otcově nebo matčině /3/ bratrovi . Rozlehlá /1/ zahrada byla plná stromů a keřů . Kamarád nosí do školy pěknou /1/ tašku . Paní učitelka říká, že to je pěkná, ale těžká /3/ taška. Je to taška plná knížek /2/. Šli jsme spoře osvětlenou /2/ ulicí k řece. Rozlehlá budova školy /4/ zela práznotou Rádi se vracíme do míst, kde jsme se narodili /7/. To je ten sportovec, o kterém jsme mluvili /7/. Nad komínem viděl proužek dýmu /4/ . Dostal jsem zprávu, že jsem byl přijat ke studiu /7/. Všude zněly trubky, sirény a křik lidí /6/. Krásy našich hor /5/ poznávají turisté  po celý rok. Brno je město s krásným okolím /5/ .

 

 

 

 

C/

Přívlastek těsný je přívlastek omezující, který nemůžeme beze změny smyslu celé věty vypustit.Vyslovujeme jej bez přestávek a neoddělujeme jej čárkou.

Označ přívlastek těsný.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Potřebujeme člověka schopného vést celou školu. /Potřebujeme jen takového člověka, který má uvedenou vlastnost./

To je film vhodný pouze pro dospělé.

Květiny  rozseté na louce se v poledním žáru skláněly k zemi.

Hračky rozházené po třídě svědčily o jeho přítomnosti .

 

D/

Přívlastek volný je přívlastek vysvětlující, protože se odděluje z obou stran přestávkami,v písmu čárkami. Řídícím podstatným jménem jsou často vlastní jména /také podstatná jména s ukazovacím zájmenem/. Můžeme jej beze změny smyslu celé věty vypustit.

Označ přívlastek volný.

---------------------------------------------------------------------------------------

Čas tuhnutí lze zkrátit látkou, urychlující chemickou reakci. Volný přívlastek lze vypustit.

Tento film, vhodný i pro děti, vám můžeme vřele doporučit.angry

Znám několik písní a balad, zpívaných pochopitelně v angličtině.

Na chodbě jsem uviděl žáka, zvědavě prohlížejícího nástěnku.

 

 

 

 

 

                                             KONTROLA

Potřebujeme člověka schopného vést celou školu. Hračky rozházené po třídě svědčily o jeho přítomnosti. To je film vhodný pouze pro dospělé. Květiny rozseté na louce se v poledním žáru skláněly k zemi. Čas tuhnutí lze zkrátit látkou, urychlující chemickou reakci. Na chodbě jsem uviděl žáka, zvědavě prohlížejícího nástěnku. Znám několik písní a balad , zpívaných pochopitelně v angličtině.Tento film, vhodný i pro děti, vám můžeme vřele doporučitangry.

 

 

 

 

E/

Přístavek je shodný přívlastek volně připojený, jehož základem je podstatné jméno. Zpravidla bývá rozvitý, může být i několikanásobný.Stojí za podstatným jménem, jehož význam blíže určuje, a je od řídícího podstatného jména i od ostatní věty oddělen čárkami.

Označ přístavek.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Noc v Benátkách, klasická opereta Johanna Strausse, byla napsána před více než  sto lety.

Začaly prázdniny, nejkrásnější část roku.

T.G.Masaryk, první prezident naší republiky, byl mezi lidmi oblíben.

 

 

 

 

 

 

                                                                KONTROLA

Noc v Benátkách, klasická opereta Johanna Strausse, byla napsána před více než sto lety. Začaly prázdiny, nejkrásnější část roku.T.G.Masaryk, první prezident naší republiky, byl mezi lidmi oblíben.

 

 

 

 

                                                          4.TEXT

DOPLNĚK

Závisí na slovesu /to je obvykle v přísudku/ a zároveň na podstatném jménu /to je obvykle v podmětu nebo předmětu/ a s ním se pak často shoduje, nebo zájmenu. Vyjadřuje vlastnost , kterou má jev označený podstatným jménem  za děje . Proto se můžeme zeptat často otázkou  jaký?, ale pak vždy také ve spojení se slovesem.Tím se liší od přívlastku.

Poznámka. Slovo rád je přídavné jméno, které je ve větě vždy doplňkem. /Udělal jsem to rád./

Označ doplněk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hrad se zdál opuštěný. /Jaký se hrad zdál?/

Dveře zůstaly nenatřeny.

Žáci se vrátili z výletu unavení, ale šťastní.

Jirka velmi rád hraje florbal.

Mluvil o Milanovi jako o svém příteli.

Udělali kozla zahradníkem.

Viděl jsem Hanu, jak vychází ze školy.

   

 

 

 

 

 

 

                                                   KONTROLA

 Viděl jsem Hanu, jak vychází ze školy. Hrad se zdál opuštěný. Udělali kozla zahradníkem. Dveře zůstaly nenatřeny. Mluvil o Milanovi jako o svém příteli. Žáci se vrátili z výletu unavení, ale šťastní. Jirka velmi rád hraje florbal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                          

 

TOPlist