Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

slovní druhy č.7‚8‚9‚10+mix

Nejprve doporučujeme přípravu jako u předcházejích druhů. Nastavíme si opět stránku tak, abychom viděli pod sebou současně  KONTROLU s obrázky /nikoliv TEXT/ a TABULKU. Porovnáváme symboly u obrázků z KONTROLY se symboly v TABULCE.  Teprve potom děláme další část, t.j. č.2. cool

Slovní druhy č. 7‚ 8‚ 9‚10+mix...úplně dole jsou souhrná cvičení základního určování.

Předložky7jsou slova, která podobně jako příslovce vyjadřují různé bližší okolnosti děje, ale teprve ve spojení se jmény tvoří předložkový pád nebo předložkovou vazbu. Patří k podstatnému jménu.  Neohebné slovní druhy

Spojky 8  jsou slova, která spojují věty v souvětí nebo k sobě spojují větné členy v několikanásobném větném členu a vyjadřují jejich významový poměr. Spojují tedy slova a věty. Neohebné slovní druhy.

Souřadící spojují souřadně spojené věty nebo větné členy  /a, i,  nebo, anebo, ani, či, ale, avšak, však, neboť, proto, ba.../

Podřadící spojky připojují větu závislou k větě řídící /že, když, aby, jež, protože, poněvadž, jelikož, jestliže,  třebaže, i když, ač, ačkoli,-li...)

 

Částice 9. Neohebné slovní druhy.

Jsou to slova, která zpravidla uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh, anebo postoj mluvčího k jejich obsahu /ať, kéž, ano,  ne, což, jestlipak,  zdalipak.../

Citoslovce 10 vyjadřují  nálady, city nebo označují hluk. Neohebné slovní druhy.

Nejprve doporučujeme přípravu jako u minulých druhů.

 

 

                                                                              TABULKA

                                                                       1. TEXT

   7          8           9          10             7       8         9         10             7         8          9        10        

     

   7         8         9        10                   7        8         9        10    

 

 

 

       

                                                                        KONTROLA

     

                                                                              TABULKA

                                                                   2. TEXT

   7         8        9       10                       7         8         9       10              7       8       9       10

    

      7        8        9       10                   7       8        9        10    

 

 

 

             

                                                                       KONTROLA

    

                                                                           TABULKA

                                                                        3. TEXT

      7         8         9         10                7        8        9        10                 7        8        9         10

     

       7      8       9      10                        7      8       9       10                     7        8        9        10

 

 

 

                                                                         KONTROLA

     

                                                                        TABULKA

                                                                       4. TEXT

 

     7       8       9       10                     7        8        9        10                 7       8        9        10

     

     7         8         9         10               7         8         9         10               7       8        9         10

 

 

 

 

                                                                              KONTROLA

     

                                                                      TABULKA

                                                                   5.  TEXT

 

    7       8        9        10                     7        8         9        10                 7       8       9        10

     

      7        8       9       10                   7      8       9       10                        7     8     9      10

 

 

 

                                                                     KONTROLA

     

                                                                  TABULKA

                                                                  6. TEXT

 

      7      8       9       10                      7       8        9       10                 7       8       9        10

     

      7         8        9       10                   7       8        9         10                     7      8       9       10

 

 

 

                                                                      KONTROLA

     

                                                                      TABULKA

                                                                  7. TEXT

 

    7         8         9        10                7       8       9       10                   7       8       9       10

     

                                                                  

     7          8          9        10                  7       8        9        10  

            

 

 

                                                                      KONTROLA

     

                                                                 

                              MIX-základní určování.

 Podstatná jména1, přídavná jména2, zájmena3, číslovky4, slovesa5, příslovce6              předložky7, spojky8, částice9,  citoslovce10.

                                                         1.  TEXT                                                    

 1   2   3   4   5  6  7  8   9   10         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10             1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

    

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10                         1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

                                                                    KONTROLA

Podstatná jména1, přídavná jména2, zájmena3, číslovky4, slovesa5, příslovce6, předložky7,  spojky8, částice9, citoslovce10. 

                                                           

      

 

 

                                                            2.  TEXT

Podstatná jména1,  přídavná jména2,  zájmena3,  číslovky4,  slovesa5,  příslovce6, předložky7,  spojky8,  částice9,  citoslovce10.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

     

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10                   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

 

                                                                       KONTROLA

   

 

 

                                                                               3.     TEXT

Podstatná jména1,  přídavná jména2,  zájmena3 číslovky4,  slovesa5 příslovce6, předložky7 spojky8,  částice9,   citoslovce10.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     1   2   3   4   5   6   7   8  9   10

    

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10                 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

 

                                                           KONTROLA 

     

 

 

                                                                   4.TEXT

Podstatná jména1,  přídavná jména2, zájmena3 číslovky4,  slovesa5,  příslovce6, předložky7spojky8,  částice9,  citoslovce10.

 1  2  3  4  5  6  7  8   9   10             1   2   3   4   5  6   7   8   9   10   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

   

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10               1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

 

                                                              KONTROLA

   

 

 

                                                                     5. TEXT

Podstatná jména1,   přídavná jména2,   zájmena3,  číslovky4 slovesa5 příslovce6, předložky7,  spojky8 částice9 citoslovce10.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     1   2   3   4   5   6   7   8  9   10       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

    

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10               1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

 

                                                           KONTROLA

   

 

 

                                                                              6.  TEXT

Podstatná jména1,   přídavná jména2,  zájmena3, číslovky4 slovesa5 příslovce6, předložky7, spojky8, částice9 citoslovce10.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

    

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10               1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

 

                                                                                KONTROLA

    

 

                         

TOPlist