Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

slovní druhy č.1‚2 3

Slovní druhy č.1‚ 2, 3..POZOR! Úplně dole je složitější skloňování zájmen /např. mě, mně apod/.

                                                                    START

1/ Nejprve doporučujeme přípravu tak, že si vždy nastavíme stránku, abychom viděli současně pod sebou KONTROLU s obrázky /nikoliv text/ a pod ní TABULKU. Porovnáváme symboly u obrázku z  kontroly se symboly v TABULCE. Pozorně si všechny texty takto připravíme a teprve potom děláme další část, t.j.č.2.

2/ Postup: ve cvičném textu postupuj pouze po jednom obrázku.Tam označ /neklikej/ jeden správný údaj v závorce /zkratky podle tabulky/ a dole podle KONTROLY oprav. Pády procvičuj větami pod obrázky.

3/ POZOR! Začátečníci vždy určují /označují/ pouze no, nz, nv a  pokročílí vše.mail

 Podstatná jména 1 -  skloňují se-ohebné slovní druhy.

 Můžeme si na ně ukázat ten,ta, to.                                

Jsou to názvy: osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů /činností a stavů, vztahů/. Určujeme rod /u mužského rodu životnost/, číslo, pád-procvičujeme pod cvičným textem samostatně a vzor /budeme  určovat v samostatné  sekci podstatná jména- později/. enlightenedPřejeme mnoho úspěchů.yes

.                                                                         

    1.cvičný text     TABULKA     mnžv-rod mužský, neživotný      mžv-mužský, životný     

          

                                                                                          TEXT                                                  

      nv s II  /nd ž I/  nvl ž I                     no s I  /nz ž I/  nv s II                nz s I  /nz ž II /  nd ž I      

                                                

                                                       

no mžv I  /nom II/  no mnžv I       nz mžv II   /nv s I /  no mnžv II        nzmžvI   /nz ž I /   no s II

 

POZOR! Začátečníci vždy označí /neklikají/ pouze podstatné jméno a pokročílí vždy pouze pád.

 

Bez moudrosti starších  se neobejdeme ( 1 pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).Miminko se hlasitě ozývalo /1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 6.pád, 7.p/. no

Poslouchej dobře, ty jedna žábo! (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád). Rád pozoroval ryby /1.p, 2.p, 3.p, 4.p, 5.p, 6.p, 7.p./.cool

Vítal se s  prvními tažnými ptáky (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád). devilPřistoupila k tomu žákovi /1.p, 2.p, 3.p, 4.p, 5.p, 6.p, 7.p./. crying

                                                                   KONTROLA  /s obrázky/                                                                    

                                                                                                                                               mžv- životný       mžv- životný

 

                                    Tabulka  mžv-rod mužský, životný  mnžv-rod mužský, neživotný         

                                

             

                                                                              KONTROLA

Bez moudrosti / 2.pád-bez koho,čeho/ starších se neobejdeme. Miminko /1.pád-kdo, co/ se hlasitě ozývalo. Rád pozoroval ryby /4.pád-koho, co/.cool Přistoupila k tomu žákovi /3.pád-komu, čemu/.crying Poslouchej dobře, ty jedna žábo /5.pád-oslovujeme, voláme/. Vítal se s prvními tažnými ptáky /7.pád-kým, čím/.devil

 

                2.cvičný text     TABULKA    mžv-rod mužský, životný  mnžv-mužský, neživotný                     

                                 

                                                                                            TEXT

        nvmžvII  /nom II/    nvmnžvI     nv s II    /nd žI/   nv ž I/        no mžv I   /no mnžv II/  nz ž I

                                                    

                                                   

         nv s I  /nv d I/   nv ž II        nomžvI   /n vl m II/   ndmnžvI      nd s I   /nvl. mžv II/    nv s II

 

POZOR! Začátečníci pouze označí /neklikají/ podstatné jméno a pokročílí pouze pád.mail

Označ /neklikej/ správný pád podstatných jmen. Postupuj po jednom údaji s následnou kontrolou.

Hrnečku vař (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád)!

Bez své kuchyně by asi nemohl žít (1.pád, 2.pád, 3.pád,  4.pád,  5.pád,  6.pád,  7.pád).

Možná přijde i kouzelník (1.pád,  2.pád,  3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

Obdivoval jeho rychlý běh (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád,  7.pád).

To je naše první čtení (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád,  5.pád, 6.pád, 7.pád).

Budeme slunci blíž (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

Slyšel o kouzelném hrnečku ( 1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád,7.pád).

Nemohl se rozloučit se svou kuchyní (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

 

 

    mnžv- neživotný                KONTROLA / s obrázky/                    mžv životný                                                                                                                                                                                                                                neživotný

 

                                   TABULKA  mžv-rod mužský, životný  mnžv-rod mužský, neživotný

                                            

 

                                                                                      KONTROLA

Hrnečku /5.pád-oslovujeme, voláme/ vař! Nemohl se rozloučit se svou kuchyní. /7.pád-kým, čím/.Bez své kuchyně /2.pád-koho, čeho/ by asi nemohl žít. Slyšel  o kouzelném hrnečku /6.pád-o kom, čem/. Obdivoval jeho rychlý běh /4.pád-koho, co/. Budeme slunci /3.pád-komu, čemu/blíž.To je naše první čtení /1.pád-kdo, co/.Možná přijde i kouzelník /1.pád -kdo, co/.

 

               3.cvičný text             TABULKA  mžv-rod mužský, životný     mnžv-mužský, neživotný

                              

                                                                                     

nvmnžvII /nv mnžvI/ nvmžvII    nvmžvI  /nvl.mnžvI/  ndmžvI       nv s I   /nvl.mžv /   nz s I

                                           

                                            

   nd  s I  /no ž II/  nvl.s.I                      nv s II  /no ž I/  nv ž II                    nv s II  /nd s II/   nvl.mžv II        

POZOR! Začátečníci označí /neklikají/ pouze podstatné jméno a pokročilí určují vše.mail                                                           

Označ /neklikej/ správný pád podstatných jmen. Postupuj po jednom údaji s následnou kontrolou.

Plavání je velice zdravé(1.pád,2.pád,3.pád,4.pád,5.pád,6.pád,7.pád).

Potýkal se s hřebíky (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

Hočičko, přestaň zlobit (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád)!

Perem budeme psát až později (1.pád,  2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

Dostal prostě strach (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

Nalil koťátku (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád,7.pád).

Z jeho plavání měl opravdu radost (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

Otočil se k holčičce(1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).wink

                                                        KONTROLA / s obrázky/

                                  mnžv   neživotný     

                                                                                                                                                                               mnžv-    neživotný  

 

 

                             TABULKA       mžv-rod mužský,životný   mnžv-rod mužský neživotný  

                                        

 

                

                                                                              KONTROLA

Dostal prostě strach /4.pád-koho, co/.devil

Plavání /1.pád-kdo, co/je velice zdravé. Otočil se k hočičce /3.pád-komu, čemu/.winkPotýkal se s hřebíky /7.pád-kým, čím/. Z jeho plavání /2.pád-koho, čeho/ měl opravdu radost. Holčičko /5.pád-oslovujeme, voláme/, přestaň zlobit! Perem /7.pád-kým, čím/ budeme psát později.Dostal prostě strach /4.pád-koho, co/. Nalil koťátku /3.pád-komu, čemu/. 

                                               

           

    Přídavná jména  2 - skloňují se-ohebné slovní druhy.

                                                      

Pojmenovávají vlastnosti osob, zvířat, věcí a jevů označených podstatnými jmény. S těmi se shodují v pádě, čísle a rodě.

Ptáme se na ně otázkami : Který ? Která ? Které ? Jaký ? Jaká ? Jaké ? Na přivlastňovací se ptáme otázkou : Čí ?

Druhý stupeň se tvoří z prvního příponami-ejší, -ější , Může se tvořit také koncovkou- í /pomalejší, pěknější, hrubší, lehčí/.

Třetí stupeň se tvoří z druhého předponou nej-nejpomalejší.

Určujeme u nich rod, číslo, pád-určujeme samostatně ve cvičení pod textem a vzory určujeme, podobně jako životnost, u r.mužského, později v samostatné sekci přídavná jména .

 

 

POZOR! Začátečníci označují /neklikají/ pouze o, z, v a pokročílí označují vše.

                                                                               START

 

                 TABULKA   

             

                                                            1.TEXT

        z m II ý  /z m I  y /   j m I í             j m I z m II /  o m II                z m I/ v m II/   o m II

                                 

                                  

                  j m II y/  j m I ý/  o m í I /          z m I ý/ o m I y/ v ž II í              v m II / v m  I / o m  I

POZOR! Začátečníci označují pouze přídavné jméno a pokročilí pouze pád.

Označ /neklikej/ správný údaj a hned zkontroluj dole pod KONTROLOU. Postupuj po jednou údaji.

Poslouchali kosí zpěv (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

Bez širokého základu by sněhulák nestál pevně (1.pád. 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

S vytrvalým koněm vyhrál často vyhrával (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

Vítězství  získali rychlí chlapci (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád). 

Byl to lidový tanec (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

Ty bručivý medvěde (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

Vznášeli se v  lidovém tanci (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

 

 

 

 

 

                                                                            KONTROLA  / s obrázky/                                                    

                                      

                           

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                              KONTROLA

Vznášeli se v lidovém /6.pád/ tanci.Bez širokého /2.pád/ základu by sněhulák nestál pevně. Poslouchali kosí /4.pád/ zpěv. Ty bručivý /5.pád/ medvěde. Byl to lidový /1.pád/ tanec. Vítězství získali rychlí /1.pád/ chlapci.S vytrvalým /7.pád/ koněm často vyhrával.                                                                       TABULKA

                    

                                                                              2. TEXT

                    o m I / v ž II / o m II              j ž II /z ž II/  v m II             o ž I  /o ž II/  j m II

                    

                      

                      v ž I y  /v ž II ý/   j m II í         v s I  /v s II/  j m II        o m I ý  /o m II í/  v ž II i

 

 

 

POZOR! Začátečníci označí vždy pouze přídavné jméno a pokročilí pouze pád.mail

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav v KONTROLE dole pod obrázky.

Přišli ke zlé čarodějnice (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

Chutnaly mu čerstvé melouny (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

Nasbírali mnoho léčivých bylin (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

Stůjte milí přátelé (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád)!

Znám ty jiskrné oči (1.pád,2.pád, 3.pád,4.pád,5.pád,6.pád,7.pád).

Jsou to známí lidé (1.pád,2.pád, 3.,pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

Přišel se známými lidmi (1.pád,2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

 

 

 

 

 

 

                                                            KONTROLA /s obrázky/

                            

                              

                                                                                    KONTROLA

Přišli ke zlé /3.pád/ čarodějnici/. Přišel se známými /7.pád/ lidmi. Chutnaly mu čerstvé /1.pád/ melouny. Jsou to známí /1.pád/ lidé. Nasbírali mnoho léčivých /4.pád/ bylin. Stůjte, milí /5.pád/ přátelé! Znám ty jiskrné /4.pád/ oči.

                                                                                                                  TABULKA

                              

                                                                                                     

                                                                                       3. TEXT

                 

               o ž I í  /o m II i/  o m I ý       z s I  /z s II/   o s I               v s I  /v s II/  o m II 

               

              v ž II  /v ž I/  j M II            o ž II   /z m I/  z m II       z m I    /z m II/  z s II přivlastňovací

 

 

 

POZOR! Začátečníci označují vždy pouze přídavné jméno a pokročilí  pouze pád.

Označ /neklikej/ správný údaj a hned dole v KONTROLE oprav.

Rozhlédl se po rozlehlé dolině (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

Bez velikého psa si neumíme hlídání představit (1.pád, 2.pád, 3.pád,4.pád,5.pád, 6.pád, 7.pád).

Je to starostlivý přítel (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

Měl rád telecí a hovězí maso (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

To mládě bylo o tolik kratší (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád,6.pád,6.pád,7.pád).

Byla to Mirkova štěňata (1.pád, 2.pád, 3.pád, 4.pád, 5.pád, 6.pád, 7.pád).

Přišel se starostlivým přítelem (1.pád, 2.pád, 3.pád,4.pád,5.pád,6.pád,7.pád).

 

 

 

 

                                                              KONTROLA / s obrázky/

                   

                          přivlastňovací

                                                                                  TABULKA

                        

                   

 

                                                                                   KONTROLA

Přišel se starostlivým /7.pád/ přítelem. Byla to Mirkova /1.pád/ štěňata. To mládě bylo o tolik kratší /1.pád/. Měl rád hovězí a telecí /4.pád/ maso. Je to starostlivý /1.pád/ přítel. Bez velikého /2.pád/ psa si neumíme hlídání představit. Rozhlédl se po rozlehlé /6.pád/ dolině.

                                                                                            

          Zájmena  3 - skloňují se - ohebné slovní druhy.

                                                                                       STARTcool                                                                                

 

 Zájmena jsou slova, která zastupují podstatná a přídavná jména, nebo na osoby, zvířata a věci ukazují. 

 

DOPORUČENÍZájmena se naučte zpaměti. Bude se vám to náramně hodit.enlightened

osobní                     já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se /zvratné/   smiley

přivlastňovací                můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj                                                 wink

ukazovací                           ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám              cheeky

tázací                       kdo, co, jaký, který, čí,                                                       indecision                                                                                                 

vztažná                  kdo, co, jaký, který, čí, jenž                                                 angel

neurčitá                  někdo, něco, nějaký, některý, něčí, devil                  

                                kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, čísi,

                                kdokoli, cokoli, jakýkoli, kterýkoli, číkoli,

                                málokdo, máloco, málojaký, málokterý, máločí,

                                ledakdo, ledaco, ledajaký, ledakterý, ledačí,

                                leckdo, lecco, lecjaký, leckterý, lecčí,

                                každý, všechen

 záporná                                 nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný                                                                                   kiss

                                                         

      enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened                           

 

                                                                                                        TABULKA

                               

                                                                        1.TEXT

 

                            z   /   u   /   o                             z   /  u   /  v  /   t                             u  /  t   /  p

                                  

                                    

                                                n  / u  /   p                       z  /  t  /  p /  o  /  v                   o   /  z  /   u   /  z

 

                                                                                        KONTROLA s obrázky

     

                                                                                                                    TABULKA

                                                     

                                                                                                       2.   TEXT

                                                 o  / zvratné/ u  / z                v  /  t  /  p  /  o             t  /  o  / u  /  p

                                          

                                              

                                                       u  /  t  / o   /   p                  o  /   p  / v  / n                     zvratné/  o  /  u  

                                                                                          KONTROLA

             

                                                                                            TABULKA

                                     

                                                                           3.TEXT

          t  /  v  /  z  /  p /   n         v   /  n   /  z   /   u   /   o       zvratné  /   u  /  p  

       

  u  /   p  /   o   /  z  /   n         o  /   t   /   v   /   z   /         p  /   o  /   u   /   v  /

                                                              KONTROLA  / s obrázky/

     

                                                                                                                   TABULKA

                                             

                                                                               4.   TEXT

                      n   /  u  /  z  /  o  /   z             u  /    z  /  n  /   t  /  v /     u  /   o  /   n  /  z  /

      

                     z  /  n  /  t  /  v  /  p  /  u       z  /  n  /  u  /  t  /  o          u   /  p  /  o  /  n  /  z  /  v

                                                                    KONTROLA

     

Zájmena

1. zájmena osobní

a/ zájmena bezrodá

mě, mne (2. a 4. pád) - mně (3. a 6.pád)

mi (3.pád zájmena já) - my, vy (1.pád množného čísla)

 

Označ /neklikej/ správný tvar v závorce. Zkontroluj v KONTROLE pod větami.

 

Bylo /mě, mne//mně, mi/ po něm smutno.

I kdyby /mě, mne/mně, mi/  slibovali všechno na světě, přece zrádcem nebudu.

I kdyby /mě, mne//mně/mučili, přece zrádcem nebudu.

Když /mě//mně/ spatřila, usmála se .

Jsem rád, že /mě//mně, mi/ten dopis pošleš.

Často o /mě//mně/ mluvili.

Myslel jsem, že /mě/mně/ nikdo nevidí.

Jarda na /mě//mně/ čekal celý den.

Obrátila se ke /mě//mně/ zády.

Její oči se na /mě//mně/ upřely s líčeným údivem.

Ve /mě//mně/ máš vždy oporu.

 

 

 

 

 

 

                                                       KONTROLA

Myslel jsem, že mě, mne /4. pád/ nikdo nevidí . Ve mně /6. pád/ máš vždy oporu . Její oči se na mě /4. pád/ upřely s líčeným údivem . Bylo mně, mi /3. pád/ po něm smutno. I kdyby mně, mi /3. pád/ slibovali všechno na světě, přece zrádcem nebudu . I kdyby mě, mne /4. pád/ mučili, přece zrádcem nebudu . Obrátila se ke mně /3. pád/ zády. Jarda na mě /4. pád/ čekal celý den . Často o mně /6. pád/mluvili . Jsem rád, že mně, mi /3. pád/, ten dopis pošleš . Když mě /4. pád/ spatřila, usmála se  .

 

 

 

 

 

 

 

 b/ zájmena rodová on, ona, ono-------v podstatě se skloňují jako zájmeno náš, naše, naše.

Po předložkách je na začátku tvarů zájmen on, ona, ono místo j, ň. Např.bez něho apod. Ve 4. pádě má zájmeno on ještě tvar -ň, který se připojuje k některým předložkám. /Např. naň, proň, zaň./ Tento tvar není ale ve 2. pádě nemůže tedy být doň!

Odlišnosti! U zájmen on, ono- jsou v 2. 3. a 4. pádě jednotného čísla tvary kratší a delší než u zájmen náš, naše, naše. Delších tvarů /jeho, něho, jemu, němu-se užívá po předložkách nebo při důraze /jeho se nebojím/. Kratších tam, kde nejsou po předložkách a kde na nich není důraz /nebojím se ho/.

Tvary zájmen on, ona, ono mají v koncovkách krátké i tam, kde má krátkou samohlásku v koncovce i zájmeno  ten, ta, to, a dlouhé í tam, kde má zájmeno ten, ta, to samohlásku dlouhou. Je tu tedy shoda také s tvary zájmena náš. Např. Znám ji-tu (naši) spolužačku. Pomohu jí-té (naší) spolužačce. Půjdu s ním-s tím (naším) spolužákem. Půjdu s nimi-k těm (našim) spolužákům.

 

jím, (s) ním-7. pád jednotného čísla rodu mužského a středního

jí , (bez) ní,  (k) ní, (o) ní,  (s) ní- 2. 3. 6. a 7. pád zájmena ona

ji , (pro ni)-4. zájmena ona

jich, (bez nich), jim, k nim, (o) nich, jimi (s) nimi- tvary množného čísla všech rodů.

POZOR: jím /tím/ bratrem, dítětem/ -jim /těm bratrům, sestrám, děvčatům/.

 

 

Zájmeno "jenž". Kromě 1.pádu (jenž) má stejné tvary jako zájmeno "on", pouze k němu připojíme ž. Zájmeno "jenž" mění počáteční j-po předložkách na n- (jimž-k nimž).

 

 

 

 

 

Označ /neklikej/ správný údaj v závorce. Kontroluj po každém údaji níže v KONTROLE.

 

Potkal jsem /ji/jí/.

To bych do /ni/ní/ neřekl.

Nikdy se /ji/jí/ nesmějte.

Co proti /ni/ní/ máte?

Proč se na /ji/jí/ni/ní/ ptáte?

Vybídli jsme /ji/jí/ ke spolupráci.

Neřekl, že se s /jí/ní/ni/ chci sejít.

Nevyznám se v /ni//ní/ a také /ji//jí/ vůbec nerozumím.

Zadívala jsem se na /ni//ní/, protože jsem /ji/jí/ chtěla vidět ve vaší společnosti.

Jeli jsme s /ni/ní/.

Srdce /ji//jí/ divoce bylo.

Nepronikl /jimi//jími/ ani hlásek.

Půjdu tam bez /ho//něho/.

Znám /něho//ho/ dobře.

Bez /ni/ ní/ byl stále smutnější.

Nenechal se /jím /jim/ zmást.

 

 

 

 

 

                                                                KONTROLA

Potkal jsem ji /4. pád/ . To bych do ní /2. pád/ neřekl . Znám ho /4. pád bez předložky-kratší tvar/ .Půjdu tam bez něho /2. pád s předložkou-delší tvar/. Nikdy se jí /3. pád/ nesmějte . Co proti ní /3. pád po předložce/ máte ? Nepronikl jimi /tvary množného čísla všech rodů/ ani hlásek . Srdce jí /3. pád/ divoce bylo . Proč se na ni /4. pád po předložce/ ptáte ? Vybídli  jsme ji /4. pád/ ke spolupráci . Jeli jsme s ní /7. pád po předložce/ . Neřekl, že se chci s ní /7. pád po předložce/ sejít . Nevyznám se v ní /6. pád po předložce/ a také jí /3. pád/ vůbec nerozumím . Zadívala jsem se za ní /7. pád po předložce/, protože jsem ji /4. pád/ chtěla vidět ve vaší společnosti . Bez ní /2. pád po předložce/ byl stále smutnější  . Nenechal se jím /7. pád/zmást .

 

 

 

 

2/Zájmena náš, váš. U těchto lze využít analogie se zájmenem ten:

(tím) naším (psem, domem, městem)

(té) (školy), (té) naší (škole), (tu) naši (školu), o (té) naší(škole), (tou) naší školou,

(ti) naši(psi) , (těch)našich (psů, domů, škol, měst), (těm) našim (psům, domům, školám, městům,

o (těch) našich (psech, domech, školách, městech),

(těmi) našimi (psy, domy, školami, městy).

V dopisech Váš, Vašeho, Vaši adt. u osoby, které vykáme.

 

 

 

3. Zájmeno její

Jednotné číslo.

Její, jejího (její sestry), jejímu (její sestře),  jejího (její sestru), (o) jejím (její sestře), s jejím (její sestrou).

Množné číslo.

Tvarem jejich se přivlastňuje třetí osobě množného čísla ve všech rodech a ve všech pádech.

Např. jejich bratrů, sester, per.

Tvarem jejích přivlastňujeme několika osobám kteréhokoliv rodu

Např.jejích synů, dcer, voučat.

 

 

 

4 .Skloňování zájmen podle vzorů přídavných jmen.

Podle vzoru "jarní" skloňujeme zájmena její, čí a něčí (máločí, ledačí, čísi, číkoli...)

Podle vzoru mladý skloňujeme zájmena který, některý, jaký, takový, týž, sám, samý, každý, žádný.

Zájmeno sám má také v 1. a 4. pádě jmenné tvary. Oba bratři chodili spolu sami. Obě sestry chodily spolu samy. Nenechávejte nás tu (chlapce s dívky) samy.

Poznámka. U zájmena "týž" jenom ke koncovkám podle vzoru "mladý" připojíme ž, -že a jsme hotovi.

 

 

Označ /neklikej/ správný údaj v závorce a hned oprav v KONTROLE dole.

 

To jsou /moji /mojí/ kamarádi.

Přišli /tvoji /tvojí/ přátelé.

 Tvím /tvým / zlozvykům je konec.

Byli tam /samí /samý/ starší lidé.

Poslal to /svím /svým/ bratrům.

Byli to /takoví /takový/ herci.

Stála tam se /svími /svými / bratry.

Mluvili o těch /samích /samých/ lidech. 

 

 

 

 

 

 

                                                                KONTROLA

To jsou moji kamarádi . Mluvili o těch samých /mladých/ lidech . Přišli tvoji přátelé.Stála tam se svými /mladými/ bratry . Tvým /mladým/ zlozvykům je konec . Byli to takoví /mladí/ herci . Byli to samí /mladí/ starší lidé . Poslal to svým /mladým/bratrům .

 

 

                                                                   

 

 

 

   

 

TOPlist