Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

podstatná jména rodu ženského

Podstatná jména rodu ženského...

POZOR!  Nejprve provádějte  přípravu jako u podstatných jmen rodu mužského. Nastavte si obraz tak, abyste měli TEXT - zelená barva  a pod ním tabulku s přehledem vzorů. Tak uvídíte hned řešení. Teprve po zvládnutí doporučujeme další procvičování jako u rodu mužského.yesenlightened

Nacvičujeme stejně jako u podstatných jmen rodu mužského. Neurčujeme životnost.

1.pád - kdo, co ?

2.pád - koho, čeho ?

3.pád - komu, čemu?

4.pád - koho, co ?

5.pád - oslovujeme, voláme

6.pád - (o) kom, (o) čem ?

7.pád - kým, čím ?

 POZOR: doplňující informace- 2.p.č.mn. růží, ale také ulic.

                                START

                                    TA ŽENA-rod ženský-tvrdý vzor

                      číslo jednotné                                                                             číslo množné

    1          2          3          4             5                6                 7            1             2              3                4         5                6                7    

žena bez ženy k ženě   ženu       ženo!       o ženě       s ženou   ženy   bez žen  k ženám     ženy   ženy!     o ženách   s ženami

                                                                TA- nůše /růže/-rod ženský-měkký vzor

1            2               3             4         5           6          7              1                   2               3           4         5            6             7

nůše  bez nůše   k nůši       nůši     nůše!  o nůši   s nůší        nůše         bez nůší    k nůším  nůše     nůše!  o nůších   s nůšemi

                                               Nejprve vždy hledej stejné obrázky a určuj .                                                                

                        1.TEXT-určujeme rod, vzor, číslo, pád. Všímejte si i popř. jaká  tam patří i, -ý.

                                                                                                                                                                                        

 

Označ /neklikej/ správný údaj  a níže v KONTROLE oprav. Postup po jednom údaji.

 

Národní stromy v Rusku jsou /břízi/břízy/.

Vznášel se nad /zemí/zemý/.

Mezi hmyz patří také /vosi/vosy/.

Závod se jel ve Štikovské /rokli/rokly/.

/Sovi/sovy/ létají neslyšně.

Listy /kopřivi/kopřivy/ sbíráme jako byliny.

Podzimní les hýří /barvami/barvamy/.

 

 

 

 

 

 

                                                                        KONTROLA

Závod se jel ve Štikovské rokli /6.pád-růži/. Národní stromy v Rusku jsou břízy /1.pád-ženy/. Podzimní les hýří barvami /7.pád-koncovka ami/. Sovy /1.pád-ženy/ létají neslyšně. Vznášel se nad zemí /7.pád-růží/.Listy kopřivy /2.pád-ženy/ sbíráme jako byliny. Mezi hmyz patří také vosy /1.pád-ženy/.

 

                                                                                      TA růže-ženský rod-měkký vzor

                            jednotné číslo                                                                   množné číslo

    1          2           3         4         5           6               7               1        2             3           4           5             6               7

růže  bez růže  k růži     růži    růže!     o růži         s růží       růže  bez růží  k růžím   růže       růže!     o růžích     s růžemi

                                                      TA ŽENA-ženský rod-tvrdý vzor

                                  jednotné číslo                                                                         množné číslo

     1            2           3          4        5                 6             7          1             2               3             4         5          6                7

žena  bez ženy k ženě     ženu   ženo!       o ženě    s ženou   ženy     bez žen   k ženám     ženy   ženy!  o ženách  s ženami

                    2.TEXT-určujeme  rod, vzor, číslo, pád. Všímejte si i popř. jaké  tam přijde i, -ý.

                                                                                                                              

 

Označ /neklikej/ správný údaj a níže v kontrole oprav. Postup po jednom údaji.

Na břehu řeky /Sázavi/Sázavy/ rostou /vrbi/vrby/.

Nad /skalami/skalamy/ vyšlo slunce.

Přijdeme za /chvíli/chvíly/. 

Prohlížíme nové /budovi/budovy/.

Kuchař loupe/cibuli/cibuly/.

V řece plují velké /rybi/ryby/.

V rákosí kvákaly /žábi/žáby/.

         

                                                          KONTROLA

Na břehu řeky Sázavy /2.pád-ženy/ rostou vrby /1.pád-ženy/. V rákosí kvákaly žáby /1.pád-ženy/. Prohlížíme si nové budovy /4.pád-ženy/. V řece plují velké ryby /1.pád-ženy/. Nad skalami /7.pád-konc.ami/ vyšlo slunce.Kuchař loupe cibuli /4.pád růži/. Přijdeme za chvíli /4.pád-růži/.

 

 

 

 

 

                                                TA ŽENA-rod ženský-tvrdý vzor

                                          jednotné číslo                                                                                                             množné číslo

1            2                   3           4           5           6               7             1           2               3                 4           5               6                   7

žena   bez ženy     k ženě   ženu     ženo!   o ženě   s ženou   ženy     bez žen   k ženám    ženy         ženy!   o ženách         s ženami

                                                TA nůše-rod ženský-měkký vzor

                                  jednotné číslo                                                                               množné číslo

1             2             3          4         5         6               7           1            2             3        4         5             6              7      

nůše  bez nůše     k nůši     nůši     nůše!     o nůši       s nůší      nůše     bez nůší   k nůším  nůše     nůše!     o nůších  s  nůšemi

                                                  TA PÍSEŇ -rod ženský-měkký vzor

                                jednotné číslo                                                                                   množné číslo

  1              2             3         4         5         6              7            1                2               3         4         5                 6                 7

píseň  bez písně   k písni  píseň  písni!  o písni   s písní   písně  bez písní k písním písně  písně!  o písních  s písněmi

                                                    TA KOST-rod ženský-měkký vzor

                                  jednotné číslo                                                                                     množné číslo

1           2              3            4       5         6             7               1         2             3              4           5           6           7

kost  bez kosti  ke kosti  kost  kosti!  o kosti     s kostí       kosti   bez kostí  ke kostem kosti     kosti!  o kostech  s kostmi

                               3.TEXT-určujeme rod, vzor, číslo, pád. Všímejte si i popř.jaká tam patří í, -ý.                                                      

 

Označ /neklikej/ správný údaj a hned porovnej v KONTROLE.

 

Stěny byly zdobeny krásnými lidovými /malbami/malbamy/ a /kresbami/kresbamy/.

Pomník byl ze /žuli/žuly/.

/V neděli/neděly/ se vracíme domů.

Krásně  voněly /lípi/lípy/.

Nemocný chodí o /berli/berly/.

Připluly sem vodní /želvi/želvy/. 

Rozsvítili plynové /lampi/lampy/.

 

 

                                                              KONTROLA

Krásně voněly lípy /1.pád-ženy/. Stěny byly zdobeny krásnými lidovými malbami /7.pád-konc.ami/ a kresbami /7.pád-konc.ami/. Rozsvítili plynové lampy /4.pád-ženy/. Pomník byl ze žuly /2.pád-ženy/. V neděli /6.pád-růži/se vracíme domů. Připluly sem vodní želvy /1.pád-ženy/. Nemocný chodí o berli /6.pád-růži/.

 

 

 

 

 

                                                                                      TA nůše/růže/-rod ženský-měkký vzor

                              jednotné číslo                                                                                     množné číslo

   1          2              3          4       5         6         7           1            2              3        4          5                 6                 7

nůše   bez nůše  k nůši   nůši nůše!  o nůši  s nůší     nůše   bez nůší  k nůším  nůše   nůše!       o nůších     s nůšemi

                                                      TA ŽENA-rod ženský-tvrdý vzor 

                                jednotné číslo                                                                                     množné číslo

    1          2           3          4           5           6           7             1         2                  3         4        5             6           7

žena   bez ženy  k ženě  ženu    ženo!  o ženě  s ženou     ženy  bez žen   k ženám  ženy  ženy!   o ženách  s ženami

                  4.TEXT-určujeme rod, vzor, číslo, pád. Všímejte si i popř. jaká tam patří i, -ý.

 

 

Označ /neklikej/ správný údaj a hned  dole v KONTROLE oprav.

Přisuň tu / židli/židly/ ke stolu/.

Na strom jsme pověsili /kosi/kosy/.

Podepsali jsme /smlouvi/smlouvy/.

S těmi /smlouvami/smlouvamy/ jsme odjeli.

Ten má hodně /síli/síly/.

Zabývame se různými /pracemi/pracemy/.

Zedníci skládají /cihli/cihly/.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                KONTROLA

 

Ten má hodně síly /2.pád-ženy/. Zedníci skládají cihly /4.pád-ženy/. Přisuň tu židli  /4.pád-růži/ ke stolu. Na strom jsme pověsili kosy /4.pád-ženy/. Zabýváme se různými pracemi /7.pád-konc.emi/. Podepsali jsme smlouvy /4.pád-ženy/. S těmi smlouvami /7.pád-konc. ami/ jsme odjeli.

 

 

 

 

 

                                                                           TA ŽENA-rod ženský-tvrdý vzor

                                      jednotné číslo                                                                 množné číslo

  1            2             3         4        5         6              7         1           2           3           4        5            6               7

žena  bez ženy  k žěně  ženu  ženo!  o ženě  s ženou   ženy  bez žen  k ženám  ženy  ženy!   o ženách   s ženami

                                              TA růže/nůše/-rod ženský-měkký vzor

                                        jednotné číslo                                                             množné číslo

    1         2         3          4       5         6         7             1           2            3          4        5            6            7

růže  bez růže  k růži  růže   růže!   o růži   s růží     růže   bez růží  k růžím  růže  růže!  o růžích  s růžemi

                                  5.TEXT-určujeme rod, vzor, číslo, pád. Všímejte si popř. jaká tam patří i, -ý.

 

Označ /neklikej/ správný údaj a hned v KONTROLE oprav.

Bílé /břízy/břízy/ ukrývají v mechu jedlé /houbi/houby/.

Čekal na tu /chvíli/chvíly/.

Rád nosím bílou /košili/košily/.

Divoké /husi/husy/ přiletěly.

Ve škole máme novou /tabuli/tabuly/.

Pod /jedlí/jedlý/ bylo několik/ bledulí/bledulý/.

/Ze tmi/tmy/ se ozývalo něco divného.

 

 

 

 

 

 

 

                                                              KONTROLA

Ze tmy /2.pád-ženy/se ozývalo něco divného. Bílé břízy /1.pád-ženy/ukrývají v mechu jedlé houby /4.pád-ženy/.Čekal na tu chvíli /4.pád-růži/. Pod jedlí /7.pád růží/ bylo několik bledulí /2.pád-růží/. Rád nosím bílou košili /4.pád-růži/. Ve škole máme novou tabuli /4.pád-růži/. Divoké husy /1.pád-ženy/ přiletěly.

 

 

 

                                                  TA PÍSEŇ-rod ženský -měkký

                                    jednotné číslo                                                                         množné číslo

   1          2                 3        4         5           6          7               1            2              3             4          5            6             7

píseň  bez písně  k písni  píseň   písni!   o písni  s písní       písně   bez písní  s písněmi  písně  písně!  o písních   s písněmi

                                                    TA KOST-rod ženský-měkký vzor

                                      jednotné číslo                                                                         množné číslo

 1           2              3         4       5         6           7           1              2                3             4        5            6            7

kost   bez kosti ke kosti  kost  kosti!  o kosti   s kostí     kosti   bez kostí ke kostem   kosti   kosti!  o kostech   s kostmi

                             6.TEXT-určujeme rod, vzor, číslo, pád. Všímejte si popř. jaká tam patří i, -ý.

 

 

Označ/neklikej správný údaj a podle KONTROLY hned oprav.

Vzbouření /na vsi/vsy/.

Ve škole se učíme /o krvi/ o krvy/.

Řídíme se /zásadami/zásadamy správné /výživi/výživy/.

Dříve lidé vázali slámu do /otepí/otepý/. 

Bačkory byly pod /postelí/postelý/.

Pojedu do České/ Lípi/Lípy/.

Navštívím obchod s /košilemi/košilemy/.

 

 

 

 

 

                                                        KONTROLA

Pojedu do České Lípy /2.pád-ženy/. Ve škole se učíme o krvi /6.pád-písni/. Navštívím obchod s košilemi /7.pád-konc.emi/. Řídíme se zásadami /7.pád-konc.-ami/správné výživy /2.pád-ženy/. Dříve lidé vázali slámu do otepí /2.pád-kostí/.Vzbouření na vsi /6.pád-kosti/. Bačkory byly pod postelí /7.pád-písní/.Dříve lidé vázali slámu do otepí /2.pád kostí/.

 

 

 

                                                    TA růže-rod ženský-měkký vzor

                              jednotné číslo                                                                                               množné číslo

   1         2           3       4         5         6           7            1          2           3            4       5         6               7                  

růže  bez růže  k růži  růži   růže!   o růži   s růží       růže   bez růží  k růžím  růže  růže!   o růžích   s růžemi

                                                                   TA PÍSEŇ-rod ženský-měkký vzor

                            jednotné číslo                                                                                                   množné číslo

  1             2             3        4           5         6               7          1             2             3              4          5           6             7

píseň  bez písně  k písni  píseň   písni!  o písni      s písní   písně  bez písní  k písním   písně   písně!  o písních  s písněmi

                       7.TEXT-určujeme rod, vzor, číslo, pád. Všímejte si popř. jaká tam patří i, -ý.

                                                                              

 

 

Označ /neklikej/ správný údaj a hned v KONTROLE oprav.

Z /Jihlavi/Jihlavy/pojedeme autobusem do /Přibyslavy/Přibyslavy/.

Nad /hradbami/hradbamy/ létaly/ střeli/střely/.

Pták seděl na /haluzi/haluzy/.

V /láhvi/láhvy/ byla voda.

Cestujeme do mnoha /zemí/zemý/.

V Mladé /Boleslavi/Boleslavy/ se vyrábějí auta.

Na /větvích/větvých/ stromů seděli ptáci.

 

 

 

 

 

 

                                                      KONTROLA

V Mladé Boleslavi /6.pád-kosti/ se vyrábějí auta. Pták seděl na haluzi /6.pád-písni/.  Na větvích /6.pád-písních/ seděli ptáci. Nad hradbami /7.pád-konc.ami/ létaly střely /1.pád-ženy/. Z Jihlavy /2.pád-ženy/ pojedeme autobusem do Přibyslavi /2.pád-kosti/. V láhvi /6.pád-písni/ byla voda. Cestujeme do mnoha zemí /2.pád-růží/.

 

 

 

 

                                                                                    TA PÍSEŇ-rod ženský-měkký vzor

                                  jednotné číslo                                                                               množné číslo

   1            2             3          4          5          6           7                1           2              3           4            5            6            7

píseň  bez písně  k písni   píseň   písni!  o písni  s písní         písně  bez písní  k písním  písně  písně!  o písních  s písněmi

                                                  TA KOST-rod ženský-měkký vzor

                                    jednotné číslo                                                                               množné číslo

   1         2             3           4         5         6           7                  1            2              3            4         5             6          7

kost   bez kosti  ke kosti  kost   kosti!  o kosti   s kostí           kosti  bez kostí  ke kostem  kosti  kosti!  o kostech  s kostmi

                    8.TEXT-určujeme rod, vzor, číslo, pád. Všímejte si popř. jaká tam patří i, -ý.

                                              

 

 

Označ /neklikej/ správný údaj a hned podle KONTROLY oprav.

Bez /soli/soly/ nelze žít.

Ve škole se seznámime s mnoha cizími /zeměmi/zeměmy/.

Ve Zlíně je výroba /obuvi/obuvy/.

Na břehu řeky /Sázavi/Sázavy/ je nádherně.

Stáli na /hrázi/hrázy/ rybníka.

/Víli/víly/ tančili na palouku.

Uviděli /stopi/stopy/ /kotoptví/koroptvý/.

 

 

 

                                                              KONTROLA

 

Víly /1.pád-ženy/ tančily na palouku. Bez soli /2.pád-kosti/nelze žít.Uviděli stopy /4.pád-ženy /koroptví /2.pád-písní/. Ve škole se seznámíme s mnoha cizími zeměmi /7.pád-konc.emi/. Stáli na hrázi /6.pád-písni/  Ve Zlíně je výroba obuvi /2.pád-kosti/.  Na břehu řeky Sázavy /2.pád-ženy/ je nádherně.rybníka.

 

 

 

 

 

                                                      TA PÍSEŇ-rod ženský-měkký vzor

                                  jednotné číslo                                                                           množné číslo

   1             2           3           4         5           6          7         1         2             3            4       5           6               7

píseň  bez písně k písni  píseň    písni!  o písni  s písní  písně  bez píní  k písním  písně  písně!  o písních   s písněmi

                                                     TA KOST-rod ženský-měkký vzor

   1        2             3           4           5         6             7          1           2             3           4       5           6           7

kost  bez kosti  ke kosti   kost   kosti!   o kosti   s kostí     kosti  bez kostí  ke kostem  kosti  kosti!  o mostech  s kostmi

                     9.TEXT-určujeme rod, vzor, číslo, pád. Všímejte si popř. jaká tam patří  í, -ý.

                                                                                                       

                                                  TA PÍSEŇ-rod ženský-měkký vzor

                                      jednotné číslo                                                                             množné číslo

   1             2           3            4       5          6           7              1          2               3           4        5             6              7

píceň bez písně  k písni   píseň  písni!  o písni   s písní     písně  bez písní  k písním  písně  písně!  o písních  s písněmi

                                                  TA KOST-rod ženský-měkký vzor

                                      jednotné číslo                                                                             množné číslo

1             2           3          4         5             6             7          1         2                 3           4       5           6               7

kost  bez kosti  ke kosti  kost   kosti!    o kosti     s kostí    kosti  bez kostí  ke kostem kosti  kosti!  o kostech  s kostmi

               10.TEXT-určujeme rod, vzor, číslo, pád. Všímejte si popř. jaká tam patří i, -ý.

                                                                                                                 

 

 

TOPlist