Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

podstatná jména rodu středního

Podstatná jména rodu středního...

POZOR! Nejprve doporučujeme přípravu jako u rodu mužského a ženského.yesenlightened

Nacvičujeme stejně jako u rodu mužského. Neurčujeme životnost.

 

1.pád - kdo, co ?

2.pád - koho, čeho ?

3.pád - komu, čemu ?

4.pád - koho, co ?

5.pád - oslovujeme, voláme

6.pád - (o) kom, (o) čem ?

7.pád - kým, čím ?

 

                                                START

                                                      TO MĚSTO-rod střední-tvrdý vzor

                                          jednotné číslo                                                       množné číslo

  1               2             3          4         5             6                            7           1         2              3            4         5                   6      

město bez města k městu město město! o městě/mužstvu/ s městem města bez měst k městům města města! o městech/dřívkách

                                                                                                                                                                                                    7. s městy

                                                        TO STAVENÍ-rod střední-měkký vzor

                                            jednotné číslo                                                         množné číslo

     1           2           3           4           5         6               7            1         2                3           4        5                6           7

stavení stavení  stavení stavení stavení! stavení stavením  stavení stavení stavením stavení stavení! staveních staveními

                                           Nejprve vždy hledej stejné obrázky a určuj.

                                                          1.TEXT  

                                                                                                                                        

Označ/neklikej/správné i, í, y, ý. Níže v KONTROLE zkontroluj správnost. Postupuj pouze po jednom údaji.

Na lavici byla pouzdra s /kružidli/kružidly/.

Jezevec se schoval do /křoví/křový/.

Včely jsou nebezpečné svými /žihadli/žihadly/.

Koupil si krabici s /mýdli/mýdly/.

Procházeli jsme tím  /údolím /údolým/ .

Prohlíželi si knihu s /říkadli /říkadly/.

Sbírali tam /dříví/dřívý/ na topení.

Usadili se pod dřevěnými /bidli/bidly/.

 

 

 

 

 

                                                        KONTROLA

Na lavici byla pouzdra s kružidly /7.pád-s městy/. Usadili se pod dřevěnými bidly / 7.pád-městy/.Sbírali tam dříví /4.pád-stavení/ na topení. Včely jsou nebezpečné svými žihadly /7.pád-městy/.Prohlíželi se knihu s říkadly /7.pád-městy/. .Procházeli jsme tím údolím /7.pád-stavením/.Koupil si krabici s mýdly /7.pád-městy/.Jezevec se schoval do křoví /2.pád-stavení/.

 

 

                                                      TO STAVENÍ-rod střední-měkký vzor

                            jednotné číslo                                                                                     množné číslo

     1           2         3          4            5           6            7            1            2         3            4          5           6            7

stavení stavení stavení stavení stavení! stavení stavením stavení stavení stavení stavení stavení! stavení  stavením

                                                        TO MĚSTO-rod střední-tvrdý vzor

                              jednotné číslo                                                                                       množné číslo

    1         2         3        4         5                 6                   7          1          2        3         4          5                6                    7

město města městu město město! městě/mužstvu/ městem  města měst městům města města! městech/dřívkách/ s městy

                                                                                        2.TEXT

                                                                                                                                   

 

 

Označ /neklikej/ správný tvar. Níže proveď kontrolu vždy po jedné větě.

Ve škole počítáme s novými /počítadli/počítadly/.

Nad /údolím/údolým/ kroužily ptáci.

Trápili se s  těžkými /zavazadli/zavazadly/.

Postele jsme přikryli čistými /prostěradli/prostěradly/.

To jsou šaty z /hedvábí/hedvábý/.

V českém jazyce se řídime /pravidli/pravidly/.

 

 

 

 

 

 

                                                        KONTROLA

To jsou šaty z hedvábí /2.pád-stavení/. Nad údolím /7.pád-stavením/ kroužili ptáci.Ve škole počítáme s novými počítadly /7.pád-městy/V českém jazyce se řídíme pravidly /7.pád-městy/.Postele jsme přikryli čistými prostěradly /7.pád-městy/.Trápili se s těžkými zavazadly /7.pád-městy/.

 

 

 

 

 

 

                                                                TO STAVENÍ-rod střední-měkký vzor

                                  jednotné číslo                                                                               množné číslo

    1            2           3         4           5             6           7             1          2             3           4            5           6                 7

stavení stavení stavení stavení stavení! stavení stavením  stavení stavení stavením stavení stavení! staveních se staveními

                                                          TO MOŘE-rod střední-měkký vzor

                                    jednotné číslo                                                                           množné číslo

    1           2          3        4        5          6         7             1              2                   3         4        5         6            7

moře bez moře  k moři moře moře! o moři s mořem   moře bez moří/strnišť/ k mořím  moře  moře!  o mořích s moři

                                                                                 TEXT                                           

                             

                                                                                                                                                                                                            

 

 

Označ/neklikej/správný údaj a hned níže kontroluj.

 

V každém /obydlí/obydlý/ prováděli kontrolu.

Pod /skli/skly/ byly uloženy naše výkresy.

V kamnech topíme /uhlím/uhlým/ a /dřívím/dřívým/.

Hnojíme také umělými /hnojivi/hnojivy/.

Čekala nás mnohá /úskalí/úskalý/.

Na /nebi/neby/ se ukázalo slunce.

V /zemědělství/zemědělstvý/ je zaměstnáno méně lidí.

 

 

 

 

 

 

                                                          KONTROLA

V každém obydlí /6.pád-stavení/ prováděli kontrolu.V zemědělství /6.pád-stavení/ je zaměstnáno méně lidí. Pod skly /7.pád-městy/ jsou uloženy naše výkresy.Na nebi /6.pád-moři/ se ukázalo slunce.Čekala nás mnohá úskalí /1.pád-stavení/.Hnojíme také umělými hnojivy /7.pád-městy/.

 

 

 

 

                                                    TO MĚSTO-rod střední-tvrdý vzor

                                jednotné číslo                                                                                           množné číslo

    1         2       3        4             5           6                       7          1        2         3           4           5             6                            7

město něsta městu město město! městě/mužstvu/ s městem města měst městům města města! městech/dřívkách/  s městy

                                                        TO MOŘE-rod střední-měkký vzor

                                        jednotné číslo                                                                                         množné číslo

    1           2          3       4         5         6          7               1              2               3         4       5          6             7

moře bez moře k moři moře moře! o moři s mořem   moře bez moří/strnišť/ mořím moře moře! o mořich  s moři

                                                                                        4.TEXT              

                                                                                                                                                                                       

 

 

Označ /neklikej/ správný údaj a okamžitě zkontroluj.

Po /Labi/Laby/ pluly nákladní čluny.

Mezi /obilím/obilým/ roste chrpa.

Nové byty stavíme dnes v /podkroví/podkrový/.

Opravoval staré hodiny s /kyvadli/kyvadly/.

Se /strašidly/strašidly/ si nehrajeme.

V /rákosí/rákosý/ žily žáby.

 

 

 

 

 

                                                      KONTROLA

 

V rákosí /6.pád-stavení/ žily žáby.Po Labi /6.pád-moři /pluly nákladní čluny.Se strašidly /7.pád-městy/ si nehrajeme.Mezi obilím /7.pád-stavením/ roste chrpa.Opravoval staré hodiny s kyvadly /7.pád-městy/.Nové byty stavíme dnes v podkroví /6.pád-stavení/.

 

 

                                                                                              TO KUŘE-rod střední

                              jednotné číslo                                                                           množné číslo

  1          2              3          4     5             6         7                1           2             3              4          5                   6           7

kuře bez kuřete ke kuřeti kuře kuře! o kuřeti s kuřetem kuřata bez kuřat kuřatům kuřata kuřata! o kuřatech s kuřaty

                                                         TO MOŘE-rod střední-měkký vzor

                                jednotné číslo                                                                         množné číslo

    1           2         3         4         5       6            7           1                2                       3          4         5         6            7

moře bez moře k moři  moře moře! o moři s mořem   moře  bez moří strnišť/   k mořím  moře  moře! o mořích  s moři

                                                                            5.TEXT

                                                                                                                                         

Označ /neklikej/ správný údaj a inhed zkontroluj.

Nad / poli/poly/ se vznášeli skřivani.

Zemědělci vyjeli do /polí/polý/.

Doprava /letadli/letadly/ je drahá.

/V pondělí /pondělý/ chodíme trénovat.

Vítali nás milými /slovi/slovy/.

Mám rád knedlíky se /zelím/zelým/.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      KONTROLA

 

V pondělí /6.pád- stavení/ chodíme trénovat.Vítali nás milými slovy /7.pád-městy/Mám rád knedlíky se zelím /7.pád-stavením/Nad poli /7.pád-moři/se vznášeli skřivani.Zemědělci vyjeli do polí /2.pád-moří/.Doprava letadly /7.pád-městy/je drahá.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  TO KUŘE-rod střední

                        jednotné číslo                                                                             množné číslo

   1           2             3          4      5          6           7              1               2             3                 4           5                  6               7

kuře bez kuřete ke kuřeti kuře kuře! o kuřeti s kuřetem kuřata bez kuřat ke kuřatům kuřata kuřata! o kuřatech s kuřaty

                                                            TO STAVENÍ-rod střední-měkký vzor

                              jednotné číslo                                                                                             množné číslo

    1           2          3           4         5               6             7           1          2          3           4         5              6           7

stavení stavení stavení  stavení stavení! stavení se stavením  stavení stavení stavením stavení stavení! o staveních staveními

                                                                           6.TEXT                              

                                                                                                                                                 

 

 

Označ /neklikej/ správný údaj a ihned zkontroluj.

 

Země na severu mají chladnější /podnebí/podnebý/.

Nejhezčí roční /období/obdobý/ u nás je jaro.

S českými /divadli/divadly/ jsme procestovali svět.

Nauč se pracovat se / struhadli/struhadly/.

 Na /nebi/neby/ vyšla první hvězda.

Přejeme vám hodně štěstí a /zdraví/zdravý/.

Nad /umyvadli/umyvadly/ visí ručníky.

 

 

 

 

 

                                                          KONTROLA

Přejeme vám hodně štěstí a zdraví /4.pád-stavení/.S českými divadly /7.pád-městy/ jsme procestovali svět.Země na severu mají chladnější podnebí /4.pád stavení/.Nad umyvadly /7.pád-městy/ visí ručníky.Nejhezčí roční období/1.pád-stavení/u nás je jaro.Nauč se pracovat se struhadly /7.pád-městy/. Na nebi /6.pád-moři/ vyšla první hvězda.

 

 

 

 

 

 

                                                                        TO MĚSTO-rod střední-tvrdý vzor

                                        jednotné číslo                                                                             množné číslo

    1         2       3         4        5                  6                      7             1        2       3           4       5                   6                   7

město města městu město město! o městě/mužstvu/ s městem města měst městům města města  o městech/dřívkách/!  s městy

                                                           TO STAVENÍ-rod střední-tvrdý vzor

                                    jednotné číslo                                                                                               množné číslo

     1            2         3        4               5             6                7              1         2             3             4           5             6                7

stavení stavení stavení stavení  stavení!  o stavení  se tavením stavení stavení stavením stavení stavení! o staveních se staveními

                                                                                                    7.TEXT

                                                                                                                                                                                                

 

Označ /neklikej/ správný údaj a inhed dole zkontroluj.

Dosáhl slavného /vítězství/vítězstvý/.

Svítí /světly/světly/.

Chobotnice ho ovinula /chapadly/chapadly/.

Zavládlo všeobecné /veselí/veselý/.

Skryl se pod jejími /křídli/křídly/.

Bál se svého /svědomí/svědomý/. 

Hmyz se dorozumívá také /tykadli/tykadly/.

 

 

 

 

 

 

                                                            KONTROLA

Chobotnice ho ovinula chapadly /7.pád-městy/. Bál se svého svědomí /2.pád-stavení/. Dosáhl slavného vítězství /2.pád-stavení/.Skryl se pod jejími křídly /7.pád-městy/. Zavládlo všeobecné veselí /1.pád-stavení/ Svítí světly /7.pád-městy/.Hmyz se dorozumívá také tykadly /7.pád -městy/.

 

 

 

 

                                                                                                    TO KUŘE-rod střední

                                      jednotné číslo                                                                                   množné číslo

   1            2          3        4       5         6             7                 1             2             3               4          5           6                 7

kuře bez kuřete  kuřeti  kuře kuře! o kuřeti s kuřetem       kuřata bez kuřat ke kuřatům kuřata  kuřata! o kuřatech  s kuřaty

                                                              TO MOŘE-rod střední-měkký vzor

                                        jednotné číslo                                                                                   množné číslo

   1           2             3        4         5         6              7         1             2           3              4         5         6                7

moře  bez moře  k  moři moře  moře!  o moři  s mořem  moře   bez moří  k mořím   moře   moře!  o mořích   s moři

                                                                              8.TEXT

                                                                                                                                 

 

 

 

Označ /neklikej/ správný údaj a ihned zkontroluj.

Soutěžili s jinými /družstvi/družstvy/.

Máme pevné /zdraví/zdravý/.

Vyjádřil se několika /slovi/slovy/.

Loď byla poháněna  pouze několika /vesli/vesly/.

Chodník byl chráněn kovovým /zábradlím/zábradlým/.

Plaval rychlými  /tempi/tempy/. 

Provázelo nás pěkné /počasí/počasý/.

 

 

 

 

 

                                                          KONTROLA

Chodník byl chráněn kovovým zábradlím /7.pád-stavením/.Plaval rychlými tempy /7.pád-městy/. Loď byla poháněna pouze několika vesly /7.pád-městy/.Vyjádřil se několika slovy /7.pád-městy/. Máme pevné zdraví /4.pád-stavení/. Soutěžili s jinými družstvy /7.pád-městy/. Provázelo nás pěkné počasí /1.pád-stavení/.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  TO KUŘE-rod střední

                          jednotné číslo                                                                                 množné číslo

   1             2             3         4      5         6           7              1            2               3           4           5         6               7

kuře bez kuřete ke kuřeti  kuře kuře! o kuřeti s kuřetem kuřata bez kuřat ke kuřatům kuřata kuřata! o kuřatech s kuřaty

                                                   TO MOŘE-rod střední-měkký vzor

   1            2         3        4        5         6             7          1         2           3         4         5         6           7

moře bez moře  k moři  moře  moře!  o moři   s mořem   moře bez moří k mořím  moře  moře! o mořích   s moři

                                                                                    9.TEXT

                                                                                                                                                                    

 

TOPlist