Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

podstatná jména rodu mužského

 Podstatná jména rodu mužského-návod. 

Hledej stejný obrázek. Určujeme rod /životnost/, vzor, pád, číslo. Všímejte si jaké tam patří i, -ý.

POSTUP při určování.

Nejprve doporučujeme přípravu. Především se naučte  podle přehledné tabulky /dole/ skloňovat zvolené vzory. Potom si nastavte stránku tak, že vidíte TEXT /pro procvičované věty s obrázky - označené A,B,C...žlutá barva/ a zároveň pod ním  kontrolní část- tabulku s přehledem vzorů. Porovnávejte označené  obrázky z vět s obrázky v kontrole. Všímejte si o které rody, vzory, /- i, -y/, čísla a pády jde. cool

Vlastní cvičení. Po zvládnutí této části si žák zvolí např. větu A . U tohoto písmena nic neoznačuje- jenom si to zvolí. Naopak  nad obrázkem si myší označí do nabízených vzorů kam postatné jméno zařadí. Kontrolu provede tak, že sjede pod obrázek na kontrolu. Obrázek A se musí shodovat  s obrázkem v kontrole -musí souhlasit  s námi určeným rodem, vzorem, číslem a pádem. Takto postupujeme i u určování rodu ženského a středního. Nespěchejte, nejste na útěku. cheekyPOZOR: pro školní práci doporučujeme opět hru ve dvojici. Jeden ukáže na obr. v textu libovolné písmeno a protihráč nad TEXTEM Označí v přehledu /černý text/ u správného vzoru pád. Kontrolu provede ihned na obr. v KONTROLE dole. Vzor a pád musí souhlasit s obrázkem. devil

POZOR!

U rodu mužského určujeme také životnost. Pozor! Někdy může být potíž u nemnohých podstatných jmen. Např.sněhulák je z neživého sněhu /je to však rod mužský životný/. Stejně tak za podstatným jménem "dobytek" se nám vybaví živá zvířata, ale samo podstatné jméno je rodu mužského neživotného.

Jednoduchá pomůcka pro určování životnosti. Rovná-li se tvar 4.pádu čísla jednotného tvaru 2.pádu, jde o rod mužský životný. Rovná-li se tvar 4.pádu čísla jednotného tvaru 1. pádu, jde o rod mužský neživotný. 

1.pád - kdo, co? Honza

 2.pád - koho, čeho? (Bez) Honzy

 3.pád - komu, čemu ? ( K ) Honzovi

 4.pád - koho, co ? ( Vidíme) Honzu

 5. pád - oslovujeme, voláme (Honzo!)

 6.pád - (o) kom, čem ? (O) Honzovi

 7.pád - kým, čím ? (S) Honzouwink

 

 

                                           START

                                    TEN PÁN -rod mužský životný,tvrdý vzor

             číslo  jednotné                                                                                   číslo množné        

1.                  2             3               4             5                   6                   7             1           2             3                4              5               6                          7 

pán           pána   k pánovi/u/      pána  pane/hochu/! o pánovi/u/    pánem     páni/ové  pánů   k pánům        pány   pání/ové/!  o pánech/hoších/    pány

                                                               TEN PŘEDSEDA-rod mužský životný-tvrdý vzor

                            číslo jednotné                                                                                   číslo množné

      1              2               3         4          5          6        7           1                        2      3       4       5         6                     7

předseda  předsedy       ovi      u    předsedo!  ovi      ou  předsedové/husité/   ů     ům     y      ové!  ech /sluzích/  s předsedy 

 

                                        TEN SOUDCE-rod mužský životný -měkký vzor  

                           číslo jednotné                                                                                         číslo množné

      1              2           3             4            5              6            7                 1              2         3         4         5                6        7

soudce  soudce soudci/ovi/  soudce  soudce! soudci/ovi soudcem soudci/ové/  soudců  ům      ce  soudci/ové/!     ích      ci    

                                           TEN MUŽ-rod mužský životný-měkký vzor

                       číslo jednotné                                                                                       číslo množné

  1               2          3                  4             5               6               7           1         2          3           4        5                 6           7

muž         muže mužovi/muži/  muže  muži/otče/!    mužovi/i/ mužem   muži   mužů  mužům  muže muži/ové/!  mužích s muži 

                                                      Nejprve vždy  hledej stejné obrázky a určuj.                                                                 

                  1.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si popř. i  jaká  tam jsou i, -ý.

                                                                           

 

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole.

Nad  /střechami /střechamy/ létali /holubi/holuby/.

Viděli jste někdy v přírodě /orli/orly/?

/Psi/psy/ jsou dobří strážci.

Poznal byste tyto /psi/psy/?

Přemnožené /holubi/holuby/ řadíme mezi škůdce.

V lese se ozývali /kosi/kosy/ a /datli/datly/.

/Osli//osly/ chodí bezpečně.

 

 

 

 

 

 

                                                          KONTROLA

 

Poznal byste tyto psy /4.pád-pány/? Psi /1.pád-páni/ jsou dobří strážci.Nad střechami /7.pád-konc.ami/ létali holubi /1.pád-páni/. Osli /4.pád-páni/chodí bezpečně. Přemnožené holuby /4.pád-pány/ řadíme mezi škůdce. V lese se ozývali kosi /1.pád-páni/ a datli /1.pád-páni/. Viděli jste v přírodě někdy orly /4.pád-pány/?

 

 

 

                                                                              TEN PÁN -rod mužský životný-tvrdý vzor

                                            číslo jednotné                                                                                                   číslo množné

 1           2          3         4           5                   6              7            1            2         3            4          5                6                  7                                                                                                        

pán    pána   pánovi  pána pane,hochu!   pánovi/u/  pánem   páni /ové/ pánů  pánům  pány páni/ové/!  pánech,hoších  pány

                                                                             TEN MUŽ-rod mužský životný-měkký vzor

                            číslo jednotné                                                                             číslo množné

1          2         3              4          5                6           7         1              2           3            4          5            6              7            

muž   muže   mužovi/i/  muže muži/otče/!    mužovi/i/  mužem   muži       mužích   mužím     muže  muži/ové/   mužích     s  muži 

                 2.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si popř. i jaká  tam jsou i, -ý.

                                                                           

 

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle kontroly dole.

Obdivujeme krásné /motýli/motýly/.

/Pstruzi/pstruzy/ potřebují okysličenou vodu.

Ptali se po /stavitelích/stavitelých/.

Bavil se s /cvičiteli/cvičitely/.

Na obrázku jsou /psi/psy/, /lvi/lvy a /voli/voly/.

Pomáháme svému /příteli/přítely/.

/Sysli/sysly/ jsou chráněni.

 

 

 

 

 

                                                                KONTROLA

 

Sysli /1.pád-páni/ jsou chráněni. Obdivujeme krásné motýly /4.pád-pány/.Pomáháme svému příteli /3.pád-muži/. Pstruzi /1.pád-páni/ potřebují okysličenou vodu.   Ptali se po stavitelích /6.pád-mužích/. Na obrázku jsou psi, lvi a voli /1.pád-páni/. Bavil se s cvičiteli /7.pád-muži/.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                TEN PÁN-rod mužský životný-tvrdý vzor

                                    číslo jednotné                                                                     číslo  množné

  1         2        3          4              5              6               7            1          2          3         4           5              6                        7

pán  pána pánovi/u/ pána  pane,hochu! pánovi/u/  pánem páni/ové/ pánů  pánům pány   páni/ové!  o pánech,hoších s pány

                                        TEN PŘEDSEDA-rod mužský životný-tvrdý vzor

                                      číslo jednotné                                                                   číslo množné

      1             2        3    4          5           6         7                        1                 2            3     4    5               6                              7

předseda  předsedy  ovi   u   předsedo!  ovi  předsedou   předsedové/husité/  předsedů  ům   y   ové! předsedech/sluzích  s předsedy

 

            3.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si popř.i jaká  tam jsou i, -ý.

 

                                                                     

 

 

                                                                                                   

Označ /neklikej/ správný údaj a hned podle KONTROLY dole oprav.

Od /nemluvi/nemluvy/ se nic nedozvíš.

Slyšel o svých /učitelích/učitelých/.

Otec se svými /kolegi/kolegy/ odjel na výstavu.

/Sobi/soby/ žijí na severu.

Přijel se saněmi taženými /sosi/soby/.

/Holubi /holuby/, odleťte!

Znáš pohádku o /Kašpárkovi/Kašpárkovy/?

Řekl to /učiteli/učitely/.

 

 

 

 

 

 

 

                                                      KONTROLA

 

Znáš pohádku o Kašpárkovi /6.pád-pánovi/?Od nemluvy /2.pád-předsedy/ se nic nedozvíš. Slyšel o svých učitelích /6.pád-mužích/. Otec se svými kolegy /7.pád-předsedy/ odjel na výstavu.  Holubi /5.pád-páni/ odleťte! Sobi /1.pád-páni/ žijí na severu. Přijel se saněmi taženými soby /pány-7.pád-pány/. Řekl to učiteli /3.pád-muži/.

 

 

 

 

                                                                      TEN PÁN-rod mužský životný-tvrdý vzor

                      číslo jednotné                                                                                         číslo množné

   1       2      3             4              5                6          7          1       2      3        4         5               6                           7

pán  pána pánovi/u/ pána pane,hochu!  pánovi/u/ pánem   páni  pánů pánům pány  páni/ové/   o pánech,hoších       s pány

                                            TEN PŘEDSEDA-rod mužský životný-tvrdý vzor

                        číslo jednotné                                                                                           číslo  množné

         1           2         3    4            5            6          7                 1              2        3        4           5            6                      7

předseda předsedy ovi   u     předsedo!   ovi   s předsedou  předsedové/hosté/   ů       ům  předsedy  ové!   předsedech sluzích  předsedy  

              4.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si popř.i jaká tam jsou i, -ý.

                                                                     

 

 

Označ /neklikej/  správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole.

Přišel bez našeho /Míli/Míly/.

Připnul /hrdinovi/hrdinovy/ medajli.

Šel přímo ke /králi/krály/.

Stýská se mi po /příteli/přítely/.

Žádný pták nemůže v běhu soutěžit s /pštrosi/pštrosy/.

/Pštrosi/pštrosy/ nás upřeně pozorovali.

Hlásil to svému /veliteli/velitely/.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        KONTROLA

 

Žádný pták nemůže v běhu soutěžit s pštrosy /7.pád-pány/. Přišel bez našeho Míly /2.pád-předsedy/.Připnul hrdinovi /3.pád-předsedovi/medajli.Hlásil to svému veliteli /3.pád-muži/. Šel přímo ke králi /3.pád-muži/. Pštrosi /1.pád-páni/ nás upřeně pozorovali.Stýská se mi po příteli /6.pád-muži/.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    TEN PÁN-rod mužský životný- tvrdý vzor

                    jednotné číslo                                                                 množné číslo

 1         2         3            4                5             6             7            1            2       3        4           5                  6                     7

pán   pána  pánoví/u/ pána  pane,hochu! pánovi/u/  pánem páni/ové/ pánů pánům pány   páni/ové/!  pánech,hoších   s pány

                                          TEN PŘEDSEDA-rod mužský životný-tvrdý vzor

                          jednotné číslo                                                                                           množné číslo

      1             2           3    4       5             6              7                1                             2       3       4     5                 6                           7

předseda  předsedy  ovi  u  předsedo!  ovi   předsedou  předsedové/husité/  předsedů  ům   y   ové! předsedech/sluzích/   předsedy

         5.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si i jaká tam jsou i, -ý. 

                                               

Označ/neklikej/správný údaj a hned oprav v KONTROLE dole.

Ptal se po /husitovi/husitovy/.

/Psi/psy/ vodí také slepce.

Nedrážděte /psi/psy/.

Nashledanou, pane /řediteli /ředitely/.

Na obloze se vznášeli /jestřábi/jestřáby/ a bedlivě sledovali /orli/orly/.

Mluvili o známém /trumpetistovi/trumpetistovy/.

Radíme se s /knězi/knězy/.

 

 

 

 

 

                                                      KONTROLA

 

Mluvili o známém trumpetistovi /6.pád-předsedovi/. Radíme se s knězi /7.pád-muži/. Ptal se po husitovi /6.pád-předsedovi/. Na obloze se vznášeli jestřábi /1.pád-páni/a bedlivě sledovali orly /4.pád-pány/. Nashledanou, pane řediteli /5.pád-muži/. Psi /1.pád-páni/ vodí také slepce. Nedrážděte psy /4.pád-pány/.

 

 

 

                                                                   TEN PŘEDSEDA-rod mužský životný-tvrdý vzor

                    jednotné číslo                                                                                                           množné číslo

        1             2           3       4        5            6          7                    1                       2       3       4          5                           6                               7

předseda  předsedy   ovi     u   předsedo!  ovi   předsedou   předsedové,husité   ů     ům     y   předsedové!   předsedech/dluzích/     s předsedy

                                     TEN SOUDCE-rod mužský životný-měkký vzor

                          jednotné číslo                                                                                                               množné číslo

    1             2         3              4             5            6                  7             1                 2             3           4            5               6     7

soudce  soudce soudci ovi/ soudce soudce! soudci/ovi/  soudcem  soudci/ové/ soudců soudcům soudcesoudci/ové/!  ích  soudci

                 6.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si i jaká  tam patří i, -ý.

                                       

 

 

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole .

Besedujeme s /vítězi/vítězy/.

Chlapci jsou vášnivými /sběrateli/sběrately/ známek.

Naši /průvodci/ průvodcy/ nás oslovili.

Byla to beseda s důchodci/důchodcy/.

Ptáčci vytahují /červi/červy/.

Pozor na /lvi/lvy/.

/Holuby/holuby/ prchají před /jestřábi/jestřáby/.

 

 

 

 

 

 

                                                  KONTROLA

Holubi /1.pád-páni/prchají před jestřáby /7.pád-pány/. Pozor na lvy /4.pád-pány/. Ptáčci  vytahují červy /4.pád-pány/.Byla to beseda s důchodci/ 7.pád-soudci/ Naši průvodci /1.pád-soudci /nás oslovili.Chlapci jsou vášnivými sběrateli /7.pád-muži/známek. Besedujeme s vítězi /7.pád-muži/.

 

 

 

 

 

                                                                        TEN  MUŽ-rod mužský životný-měkký vzor

                              jednotné číslo                                                                         množné číslo

  1        2         3            4            5             6          7             1        2         3          4              5               6              7

muž  muže  muži/ovi/ muže muži/otče/! muži   mužem     muži  mužů mužům  muže  muži,mužové!  mužích   s muži

                                      TEN PŘEDSEDA-rod mužský životný-tvrdý vzor  

                        jednotné číslo                                                                                     množné číslo

        1             2          3        4        5            6           7                         1                   2    3    4      5               6                            7 

předseda  předsedy  ovi       u  předsedo!   ovi   s předsedou  předsedové/husité/  ů   ům  y     ové!    o předsedech/sluzích/   předsedy

             7.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si i popř.jaká sem patří i, -ý.

                                           

 

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole.

Přišli i se svými /veliteli/velitely/.

Páni /porotci/porotcy/, čekáme vaše vyjádření.

Řekl to starému /bačovi/bačovy/.

Hokejoví /obránci/obráncy/ zavinili  gól.

/Jeřábi/jeřáby/ jsou tažní ptáci.

Mezi /přáteli/přátely/ je nám dobře.

Přišli bez našeho /Míli/Míly/.

 

 

 

 

 

 

 

                                                  KONTROLA

Přišli i se svými veliteli /7.pád-muži/. Mezi přáteli /7.pád-muži/ je nám dobře. Páni porotci /5.pád-soudci/,čekáme vaše vyjádření.Jeřábi /1.pád-páni/ jsou tažní ptáci. Přišli bez našeho Míly /2.pád-předsedy/.Hokejoví obránci /1.pád-soudci/ zavinili gól. Řekl to starému bačovi /3.pád-předsedovi.

 

 

 

 

 

                                                                TEN MUŽ-rod mužský životný-měkký vzor

                      jednotné číslo                                                                                       množné číslo

  1          2            3           4         5                    6             7           1        2          3          4            5            6            7                                      

muž   muže   mužovi/i/  muže  muži!/otče!/ o mužovi/i/ mužem   muži mužů mužům muže muži/ové/  o mužích  s muži

                                              TEN PŘEDSEDA-rod mužský životný-tvrdý  vzor

                                  jednotné číslo                                                                                                                     množné číslo

     1                      2          3     4            5           6           7                       1                                  2             3    4   5                    6                         7

 předseda      předsedy   ovi   u     předsedo!   ovi   předsedou   předsedové/husité/      předsedů  ům   y   ové !  !předsedech/sluzích/     předsedy 

                  8.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si i jaká tam  patří i, -ý.

           

                                                   

 

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole.

O /mahárádžovi/mahárádžovy/ to bylo známo.

Sdělil to /zástupci/zástupcy/ školy.

Vzácně se u nás setkáváme s /orli/orly/.

/Tetřevi/tetřevy/ je u nás obtížné spatřit.

/Tetřevi/tetřevy jsou u nás vzácní.

Do kožichu se dali /moli/moly/.

/Moli/moly/ musíme hubit.

 

 

 

 

 

                                                                    KONTROLA

Moly /4.pád-pány/ musíme hubit. O mahárádžovi /6.pád-předsedovi/to bylo známo. Do kožichu se dali  moli /2.pád-páni/. Sdělil to zástupci /3.pád-soudci/ Vzácně se  u nás setkáváme s orly /7.pád-pány/. Tetřevy /4.pád-pány/ je u nás obtížné spatřit. Tetřevi /1.pád-páni/ jsou u nás vzácní.

 

 

 

                                                                                 TEN PÁN-rod mužský životný-tvrdý vzor

                          jednotné číslo                                                                       množné číslo

1         2              3              4            5            6            7            1              2       3        4         5                   6                    7  

pán   pána      pánovi/u/  pána   pane,hochu!  pánovi/u/  pánem    páni/ové/   pánů  pánům  pány  páni/ové/!   o pánech,hoších  s pány

                                                  TEN MUŽ-rod mužský životný-měkký vzor

            jednotné číslo                                                                                                       množné číslo

1          2           3             4           5                   6              7             1             2           3             4             5                 6                7

muž muže     muži/ovi/ muže  muži/otče/!  mužovi/,muži  mužem  muži /ové/  mužů   mužům  muže   muži/ové/     mužích     s muži

                   9.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si i popř.jaká tam patří i, -ý.

                                                                                         

        

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole.

 

Řekl to /Láďovi/Láďovy/.

Slyšel /o Láďovi/Láďovy/.

/Datli/datly/ hnízdí v dutinách.

Zaženeme /psi/psy/.

Na střeše seděli /holubi/holuby/.

/Jestřábi/jestřáby/ pronásledovali /holubi/holuby/.

Setkali se přímo s /pachateli/pachately/ zločinu.

 

 

 

 

 

                                                          KONTROLA

Setkali se přímo s pachateli /7.pád-muži/zločinu.Řekl to Láďovi /3.pád-předsedovi/. Jestřábi /1.pád-páni/pronásledovali holuby /4.pád-pány/. Na střeše seděli holubi /1.pád-páni/. Slyšel o Láďovi /6.pád-předsedovi/. Datli /1.pád-páni/ hnízdí v dutinách. Zaženeme psy /4.pád-pány/.

 

 

 

 

                                 

                                                TEN   SOUDCE-rod mužský životný-měkký vzor

          jednotné číslo                                                                                             množné číslo

      1           2             3             4           5           6                 7                   1              2           3            4                5               6              7

 soudce soudce  soudci/ovi/ soudce soudce! soudci/ovi/ soudcem  soudci/ové/ soudců soudcům soudce soudci/ové/! o soudcích soudci

                                               TEN MUŽ-rod mužský životný-měkký vzor

         jednotné číslo                                                                                                   množné číslo

  1          2               3            4           5                     6                  7                  1           2           3             4              5                  6               7

muž   muže  mužovi,muži  muže  muži,otče!  o mužovi,muži  s mužem muži/ové/ mužů mužům   muže  muži/ové/! o mužích  s muži

             10.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si i jaká tam patří i, -ý.

 

                                         

   

 

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole.

Pryč se /zrádci/zrádcy/ těmi.

Přátelské posezení s /přáteli/přátely/.

Ukázka s /orli/orly/.

S /nemluvi/nemluvy/ je těžká domluva

Ve válce byli /Francouzi/Francouzy/ napadeni /Němci/Němcy/.

Všichni /vítězi/vítězy/ se představili se svými stroji.

 

 

 

 

 

 

                                                          KONTROLA

Ve válce byli Francouzi /1.pád-muži/napadeni Němci /7.pád-muži/.  Pryč se zrádci /7.pád-soudci/těmi. Přátelské posezení s přáteli /7.pád-muži/. Všichni vítězi /1.pád-páni/ se představili se svými stroji. Ukázka s orly /7.pád-pány/. S nemluvy /7.pád-předsedy/ je těžká domluva. 

 

 

 

                                                                                    TEN SOUDCE-rod mužský životný-měkký vzor

                                        jednotné číslo                                                                 množné číslo

       1        2              3             4          5              6                7             1                 2            3            4              5               6               7

soudce soudce  soudci/ovi/ soudce soudce! soudci/ovi/  soudcem  soudci/ové/ soudců soudcům soudce soudci/ové/  soudcích  soudci

                                                                TEN  MUŽ-rod mužský životný-měkký vzor

                        jednotné číslo                                                                                     množné číslo

  1         2             3              4                 5           6            7               1           2          3           4           5             6           7          

muž  muže mužovi/muži/  muže  muži! mužovi/muži/  mužem   muži/ové/  mužů  mužům muže muži/ové/!   mužích  s muži

                   11.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte se i jaká tam patří i, -ý.

                                                             

 

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav dole v KONTROLE.

 

Poslouchali tóny Vánoční mše Jana Jakuba /Rybi/Ryby/.

/Sokoli/sokoly/ zde nevidím, ale /kosi/kosy/ tu někde poletují.

/Psi/psy/ se seběhli kolem /bači/bačy/.

Byl to úspěch pana /Skáli/Skály/.

Že to na tebe povím /otcovi/otcovy/!

Přijel na toto setkání i s /knězi/knězy/.

Děkoval /zachránci/zachráncy/.

 

 

 

 

 

                                                                  KONTROLA

Děkoval zachránci /3.pád-soudci/.  Přijel na toto setkání i s knězi /7.pád-muži/. Že to na tebe povím otcovi /3.pád-mužovi/! Byl to úspěch pana Skály /2.pád-předsedy/. Psi /1.pád-páni/ se seběhli kolem bači /2.pád-předsedy-výjimka/.  Poslouchali tóny Vánoční mše Jana Jakuba Ryby /2.pád-předsedy/.Sokoly/4.pád-pány/ zde nevidím,ale kosi /1.pád-páni/zde někde poletují.

 

 

 

                                      TEN MUŽ-rod mužský životný-měkký vzor

                             jednotné číslo                                                                                                       množné číslo

  1         2        3               4          5                 6           7                1               2         3          4          5           6               7

muž  muže  muži/ovi/  muže   muži/otče/!  muži/ovi   mužem   muži/ové/   mužů  mužům  muže muži/ové/! mužích  s muži

                                      TEN SOUDCE-rod mužský životný-měkký vzor

                                  jednotné číslo                                                                 množné číslo

    1              2           3             4            5            6              7                  1                   2           3           4           5                     6         7

soudce  soudce soudci/ovi/  soudce soudce! soudci/ovi/ soudcem  soudci/ové/  soudců  soudcům soudce soudci/ové/!  soudích soudci 

           12.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si i jaká tam patří i, -ý.

                                                               

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole.

 

Poděkoval svému /obhájci/obhájcy/.

Slyšel o /správci/správcy/.

Půjdeš žalovat /vychovateli/vychovately/?

/Šimpanzi/šimpanzy/ jsou velmi oblíbení.

Mluvili o lidových /léčitelích/léčitelých/.

Nazdar /příteli/přítely/.

 

 

 

 

 

                                                          KONTROLA

Nazdar příteli /5.pád-muži/. Poděkoval svému obhájci /3.pád-soudci/. Mluvili o lidových léčitelích /6.pád-mužích/. Slyšel o správci /6.pád-soudci/. Šimpanzi /1.pád-muži/jsou velmi oblíbení. Půjdeš žalovat vychovateli /3.pád-muži/?

 

 

 

 

 

                                                                        TEN MUŽ-rod mužský životný-měkký vzor

                                    jednotné číslo                                                             množné číslo

     1     2          3           4           5              6                7                 1           2        3            4          5              6                   7  

muž  muže muži/ovi/ muže  muži/otče/ muži/ovi/   mužem     muži/ové/  mužů mužům muže muži/ové/!   o mužích       s muži

                                            TEN SOUDCE-rod mužský životný-měkký vzor

                                      jednotné číslo                                                            množné číslo

    1         2           3                 4           5             6                 7           1                2           3             4             5                  6           7

soudce soudce soudci/ovi/ soudce soudce! soudci/ovi/ soudcem soudci/ové/ soudců soudcům soudce soudci/ové/! soudcích soudci

                 13.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si i jaká tam patří i, -ý.

                                             

 

 

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole.

Děkoval svému /obhájci/obhájcy/.

Přišel ke svému /veliteli/velitely/.

Naši /odpůrci/odpůrcy/ nás napadli.

Porýní bylo po první světové válce obsazeno /Francouzi/Francouzy/.

Byl na návštěvě u našeho /Slávi/Slávy/.

Viděli jsme /krokodýli/krokodýly/.

 

 

 

 

 

 

                                                        KONTROLA

Viděli jsme krokodýly /4.pád-pány/.  Byl na návštěvě u našeho Slávy /2.pád-předsedy/.  Porýní bylo po první světové válce obsazeno Francouzi /7.pád-muži/. Naši odpůrci /1.pád soudci/ nás napadli.  Přišel ke svému veliteli /3.pád-muži/  Děkoval svému obhájci /3.pád-soudci/.

 

                                              TEN SOUDCE-rod mužský životný-měkký vzor

                            jednotné číslo                                                                                               množné číslo

     1          2            3             4          5               6             7            1               2         3             4         5                 6           7

soudce  soudce  soudci/ovi/ soudce soudce! o soudci/ovi/ soudcem  soudci/ové/ soudců soudcům soudce soudci/ové/! soudcích soudci

                                              TEN MUŽ-rod mužský životný-měkký vzor

                              jednotné číslo                                                                                             množné čís.pád-lo

   1      2       3              4           5               6                 7                1             2           3         4           5               6               7

muž muže muži/ovi/ muže  muži,otře!  o muži/ovi/ s mužem  muži/ové/   mužů   mužům   muže   muži/ové/! o mužích   s muži

          14.TEXT-určujeme rod, /životnost/, vzor,číslo, pád. Všímejte si i popř. jaká tam patří  i. -ý.                                                     

                                                           

 

POZOR!Ve 3.a 6.pádě jednotného čísla bývá u řady vlastních jmen vzoru"pán"a "muž" koncovka - ovi zpravidla jen u posledního jména. Jména vzoru" předseda" mají ale vždy jenom koncovku - ovi.

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole.

 

Byl na návštěvě u Jardy /Hrůzi/Hrůzy/.

Viděl /zachránci/zachránce/. 

Přijel s /cizinci/cizincema/.

Mluvil se všemi /správci/správcema/.

Slyšel o /muzikantovi/, o /Davidovi/.

Slyšel o /muzikantu/muzikantovi// Davidu/Matásku//Matáskovi/.

 

 

 

 

 

 

                                                    KONTROLA

Slyšel o muzikantu Davidu Matáskovi /-poučení zde nahoře!/.Slyšel o muzikantovi,o Davidovi /-poučení zde nahoře!/. Mluvil se všemi správci /7.pád-soudci/. Viděl zachránce /4.pád-soudce/. Přijel s cizinci /7.pád-muži/.  Byli na návštěvě u Jardy Hrůzy /2.pád-předsedy/.

 

 

 

 

 

 

                                        TEN MUŽ-rod mužský životný-měkký vzor

                                  jednotné číslo                                                                                   množné číslo

 1        2         3           4           5           6               7            1                  2           3        4          5                6          7

muž  muže muži/ovi/ muže  muži,otče! o muži/ovi/  s mužem   muži/ové/     mužů   mužům  muže  muži/ové/! o mužích   s muži

                                          TEN SOUDCE-rod mužský životný-měkký vzor

                                    jednotné číslo                                                                                   množné číslo

     1          2           3               4           5            6                7               1                2           3           4              5                  6             7 

soudce soudce soudci/ovi soudce soudce! soudci/ovi/ soudcem soudci/ové/ soudců soudcům soudce soudci/ové/! soudcích soudci

        15.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte se i jaká tam patří i, -ý.

                                           

     

Označ /neklikej/ správný tvar a hned oprav dole v KONTROLE.

POZOR! Ve 3. a 6. pádě jednotného čísla bývá u řady vlastních jmen vzoru "pán" a "muž" koncovka -ovi zpravidla jen u posledního jména. Jména vzoru "předseda"mají vždy jen koncovku -ovi.

 

Četl o /básníkovi/básníku/, o Karlovi/Karlu/, o /Hynkovi/Hynku/.

Četl o /básníku/básníkovi/ /Karlu/Karlovi/Hynku/Hynkovi/Máchu/Máchovi/.

Hrál s /klavíristy/klavíristama/.

Byl u Franty /Krási/Krásy/.

K tomu /sběrateli/sběrately/ byl upřímný.

Přistoupil ke /cvičiteli/cvičitely/.

 

 

 

 

                                                              KONTROLA

Četl o básníkovi, o Karlovi, O Hynkovi /-poučení zde nahoře/. Četl o básníku Karlu Hynku Máchovi /-poučení zde nahoře/. Přistoupil ke cvičiteli /3.pád-muži/.  K tomu sběrateli /3.pád-muži/byl upřímný. Hrál s klavíristy /7.pád-předsedy/.  Byl u Franty Krásy /2.pád-předsedy/.

 

 

                                           

                                                TEN PŘEDSEDA-rod mužský životný-tvrdý  vzor                                         jednotné číslo                                                                                         množné číslo

      1           2            3  4        5                  6               7                    1                         2         3       4           5            6                             7

předseda předsedy ovi u předsedo! předsedovi předsedou předsedové/husité/ předsedů ům předsedy  ové! předsedech/sluzích/  předsedy                                                          TEN SOUDCE-rod mužský životný-měkký vzor

                                      jednotné číslo                                                                         množné číslo

    1              2           3           4             5            6                   7             1                2             3         4           5                   6               7    

soudce soudce soudci/ovi/ soudce soudce! soudci/ovi/ soudcem  soudci/ové/ soudců soudcům soudce soudci/ové/! soudcích soudcům

                                                TEN HRAD-rod mužský neživotný-tvrdý vzor

                                        jednotné číslo                                                                         množné číslo

   1         2               3       4           5                      6             7             1        2           3                 4            5                6                       7            

hrad hradu/lesa/ hradu hrad hrade,zámku!  o hradu/ě/ hradem  hrady hradů  hradům   hrady  hrady! o hradech/lesích/ s hrady  

        16.TEXT -určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si i popř. jaká tam patří i, ý.

                                   

 

 Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle KONTROLY

Přemyslovci byli dědičnými /králi/krály/.

Těžké /vozi/vozy/ přivážejí /jeřábi/jeřáby/, /trámi/trámy a /sloupi/sloupy/.

Čteme o známém /spisovateli/spisovately/.

Hrali si pod vonícími /bezi/bezy/.

Mluvili jsme s /obyvateli/obyvately/.

Vážený pane /učiteli/učitely/.

 

 

 

 

 

                                                                           KONTROLA

Vážený pane učiteli /5.pád-muži/.Přemyslovci byli dědičnými králi /7.pád-muži/.Těžké vozy /1.pád-hrady/přivážejí jeřáby /4.pád-hrady/, trámy /4.pád-hrady/ a soupy /4.pád-hrady/.  Mluvili jsme s obyvateli /7.pád-muži/.  Čteme o známém spisovateli /6.pád-muži/.   Hráli si pod vonícími bezy /7.pád-hrady/.

 

 

                                                                                          TEN STROJ-rod mužský neživotný-měkký vzor

                                        jednotné číslo                                                                               množné číslo

   1             2            3          4      5         6             7                 1               2          3             4          5               6                 7                            

stroj   bez stroje ke stroji  stroj  stroji!  o stroji  se strojem  stroje  bez strojů strojům  stroje  stroje!  o strojích se stroji

                                                        TEN HRAD-rod mužský neživotný-tvrdý vzor

                                            jednotné číslo                                                                             množné číslo

  1            2             3         4            5                      6                 7         1         2               3          4         5                    6                          7

hrad hradu/lesa/ k hradu  hrad  hrade,zámku! o hradu/ě/ s hradem hrady hradů k hradům hrady hrady! o hradech/lesích/ s hrady

    17.TEXT-určujeme rod /životnost, vzor, číslo, pád. Všímejte si i popř. jaká tam patří  i -ý.                              

                                         

 

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav v KONTROLE dole.

 

Na obrázku vidíme automobili /automobily/ a /motocykli/motocykly/.

Clapci sbírají /červi/červy/.

Přinesli nové /vzkazi/vzkazy/.

V /pytli/pytly/ je obilí.

V /jeteli/jetely/ hodují zajíci.

U chalupy rostou vysoké /topoli/topoly/.

 

 

 

 

 

 

 

                                                            KONTROLA

Přinesli nové vzkazy /4.pád-hrady/. Na obrázku vidíme automobily /1.pád-hrady/a motocykly /4.pád-hrady/. U chalupy rostou vysoké topoly /4.pád-hrady/.  Chlapci sbírají červy /4.pád-pány/. V jeteli /6.pád-stroji /hodují zajíci. V pytli /6.pád-stroji/ je obilí.

 

 

                                                                                          TEN HRAD-rod mužský neživotný-tvrdý vzor

                                        jednotné číslo                                                                           množné číslo

   1              2                  3          4            5                            6            7         1        2         3         4         5             6                      7

hrad  bez hradu/lesa/ k hradu  hrad  hrade/zámku/!  o hradu/ě/ s hradem hrady hradů hradům hrady hrady! o hradech/lesích/ s hrady

                                                       TEN STROJ rod mužský neživotný-měkký vzor

                              jednotné číslo                                                                                                   množné číslo

  1             2           3       4        5         6           7                  1           2              3                 4              5               6             7 

stroj bez stroje ke stroji stroj stroji! o stroji se strojem    stroje  bez strojů   ke strojům     stroje       stroje!    o strojích   se stroji  

         18.TEXT -určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si i popř.jaká tam patří i, -ý.

                                                               

 

Označ/neklikej/správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole.

Dejte mi něco proti /kašli/kašly/.

Co budete dělat s /penězi/penězy/?

Vzácné /obrazi/obrazy/ zdobí zdi hradů.

Na mýtině zbyly jen /pařezi/pařezy/.

Střecha je kryta /šindeli/šindely/.

Přišly první /mrazi/mrazy/.

 

 

 

 

 

 

                                                                KONTROLA

Vzácné obrazy /1.pád-hrady/zdobí zdi hradů.Přišly první mrazy /1.pád-hrady/. Dejte mi něco proti kašli /3.pád-stroji/. Střecha je kryta šindeli /7.pád-stroji/.Na mýtině zbyly jen pařezy /hrady/1.pád-hrady/. Co budete dělat s penězi /7.pád-stroji/?

 

 

 

                                                  TEN HRAD-rod mužský neživotný-tvrdý vzor

                                      jednotné číslo                                                                                 množné číslo

    1                   2              3       4           5                      6               7           1          2             3           4       5             6                    7

hrad bez hradu/lesa/ k hradu  hrad  hrade/zámku/! o hradu/ě/ s hradem  hrady  bez hradů  k hradům hrady  hrady!  o hradech/lesích/ s hrady

                                                    TEN STROJ-rod mužský neživotný-měkký vzor

                                        jednotné číslo                                                                             množné číslo

    1           2           3          4       5           6             7              1         2                3           4             5               6           7    

stroj bez stroje ke stroji stroj   stroji!  o stroji  se strojem  stroje bez strojů ke strojům  stroje      stroje!  o strojích   se  stroji

 

              19.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si i popř. jaká tam patří i, -ý.

                                                   

 

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole.

Kdo byl první v /cíli/cíly/?

V /kotlich/kotlých/ se vaří voda.

Obdivoval /drahokami/drahokamy/.

Slunce zapadlo za / horami/horamy/.

Vysazovali tam /větrolami/větrolamy/.

Létali jim nad /hlavami/hlavamy/.

 

 

 

 

 

 

 

                                                          KONTROLA

Létali jim nad hlavami /7.pád-koncovka ami-ženami/.Vysazovali tam větrolamy /4.pád-hrady-není to známá koncovka/. Slunce zapadlo za horami /7.pád.koncovka ami-ženami/.Obdivoval drahokamy /4.pád-hrady-není to známá koncovka/. Kdo byl první v cíli /6.pád-stroji/?V kotlích /6.pád-strojích/se vaří voda.

 

 

 

                                                          TEN  STROJ-rod mužský neživotný-měkký vzor

                                      jednotné číslo                                                                                           množné číslo

  1           2             3           4           5            6           7               1            2              3               4           5             6             7

stroj  bez stroje  ke stroji   stroj      stroji!   o stroji  se strojem  stroje  bez strojů  ke strojům   stroje   stroje!   o strojích   se stroji

                                                        TEN HRAD-rod mužský neživotný-tvrdý vzor

                                      jednotné číslo                                                                                               množné číslo

   1                  2              3          4         5                     6                7           1          2                    3         4        5                  6                 7

hrad bez hradu/lesa/ k hradu hrad  hrade/zámku/! o hradu/ě/ s hradem  hrady bez hradů k hradům hrady hrady! o hradech/lesích/  hrady

                 20.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si popř. i jaká tam patří i, -ý.

                                                         

 

 

 

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole.

Navštívili nás /Francouzi/Francouzy/.

Brambory se přepravují v /pytlích/pytlých/.

Narýsuj tři /úhli/úhly/.

To jsou ale krásné /účesi/účesy/.

Na /ukazateli/ukazately/ to bylo jinak.

Podej nám ty /motouzi/motouzy/.

 

 

 

 

 

 

                                                                KONTROLA

Podej nám ty motouzy  /4.pád-hrady/.Na ukazateli/6.pád-stroji/ to bylo jinak.To jsou ale krásné účesy /1.pád-hrady/. Narýsuj tři úhly /4.pád-hrady/.Brambory se přepravují v pytlích /6.pád-strojích/. Navštívili nás Francouzi /1.pád-muži/.

 

 

 

                                                            TEN HRAD-rod mužský neživotný-tvrdý vzor

                                  jednotné číslo                                                                                 množné číslo

   1           2              3         4        5           6            7          1         2              3         4        5                 6                    7

hrad hradu/lesa/ k hradu  hrad  hrade/zámku/! s hradem  hrady bez hradů k hradům hrady  hrady!   o hradech/lesích/    s hrady

                                                          TEN STROJ-rod mužský neživotný-měkký vzor

                                  jednotné číslo                                                                                   množné číslo

1                2                3        4      5             6             7         1            2           3                4         5          6             7

stroj   bez stroje   ke stroji  stroj  stroji! o stroji se strojem  stroje  bez strojů ke strojům stroje  stroje! o strojích  se stroji

         21.TEXT-určujeme rod/životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si i popř. jaká tam patří i, -ý.

                                                         

 

 

Označ/neklikej/správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole.

Čerti přikládali pod /kotli/kotly/.

Platí v Rusku ještě /rubli/rubly/?

Po /svazích/svazých/ se řítili lyžaři.

Besedovali s /objeviteli/objevitely/.

Nebav se se /strašpytli/ strašpytly/.

Přišel se /sirupi/sirupy/.

Byly tam celé /zástupi/zástupy/.

Přinesl /řetězi/řetězy/. 

 

 

                                                                    KONTROLA

Přinesl řetězy /4.pád-hrady/. Čerti přikládali pod kotli /7.pád-stroji/. Byly tam celé zástupy /1.pád-hrady/. Platí v Rusku ještě rubly /1.pád-hrady/? Přišel se sirupy /7.pád-hrady/.  Po svazích /6.pád-lesích/ se řítili lyžaři. Nebav se se strašpytly /7.pád-pány/. Besedovali s objeviteli /7.pád-muži/.

 

 

 

 

 

                                                  TEN STROJ-rod mužský neživotný-měkký vzor

                                        jednotné číslo                                                                           množné číslo

   1         2               3         4         5           6           7             1                  2             3           4          5         6               7

stroj  bez stroje ke stroji  stroj     stroji!   o stroji  se strojem  stroje   bez strojů  ke strojům  stroje   stroje!  o stroíjích   se stroji

                                                    TEN HRAD-rod mužský neživotný-tvrdý vzor

                                            jednotné číslo                                                                         množné číslo

1                2             3        4       5                         6              7                 1      2        3          4       5           6                              7

hrad hradu/lesa/ k hradu hrad  hrade,zámku! o hradu/ě/ s hradem  hrady hradů hradům hrady hrady! o hradech/lesích/  s hrady

              22.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si i popř.jaká tam patří i, -ý.  

                                         

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav dole v KONTROLE.

Přinesl knihu /překladateli/překladately/.

Stál tam mezi /buditeli/buditely/.

Stály tam včelí /úli/úly/.

Stáli pod /vrcholi/vrcholy/ hor.

Vrátil vše /věřiteli/věřitely/.

To jsou hezké /kresbi/kresby/.

/Střepi/střepy/ nosí štěstí.

Natlučete si /nosi/nosy/ o /stromi/stromy/.

 

 

 

                                                                  KONTROLA

 

Přinesl knihu překladateli /3.pád-muži/.  Natlučete si nosy /4.pád-hrady/o stromy /4.pád-hrady/.  Stál tam mezi buditeli /7.pád-muži/.  Střepy /1.pád-hrady / nosí štěstí.  Stály tam včelí úly /1.pád-hrady/. Vrátil vše věřiteli /3.pád-muži/. Stáli pod vrcholy /7.pád-hrady/ hor. To jsou hezké kresby /1.pád-hrady/.

 

 

 

 

                                                      TEN HRAD-rod mužský neživotný-tvrdý vzor

                                        jednotné číslo                                                                             množné číslo

    1        2                   3      4           5                     6             7           1      2              3           4       5             6                   7

hrad hradu/lesa/  k hradu  hrad hrade/zámku/! o hradu/ě/  s hradem  hrady bez hradů k hradům  hrady hrady! o hradech/lesích/   s hrady

                                                        TEN STROJ-rod mužský neživotný-měkký vzor

                                          jednotné číslo                                                                             množné číslo

   1            2           3        4        5          6                  7         1         2                  3                4         5             6         7

stroj bez stroje ke stroji stroj   stroji!  o stroji   se strojem  stroje  bez strojů   ke strojům stroje  stroje!  o strojích  se stroji

               23.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo, pád. Všímejte si i jaká tam patří i, -ý.

                                         

 

                                                TEN HRAD-rod mužský neživotný-tvrdý vzor

                                      jednotné číslo                                                                           množné číslo

  1            2             3             4         5                     6                  7          1          2                       3         4         5                6                 7 

hrad hradu/lesa/ k hradu   hrad  hrade/zámku/! o hradu/ě/  s hradem  hrady  bez hradů k hradům hrady hrady! o hradech/lesích/ s hrady

                                                  TEN STROJ-rod mužský neživotný-měkký vzor

                                      jednotné číslo                                                                         množné číslo

¨1         2           3            4       5         6            7                1           2               3          4            5              6               7

 stroj  bez stroje ke stroji  stroj  stroji!   o stroji  se strojem   stroje bez strojů ke strojům stroje   stroje!   o strojích    se stroji 

    24.TEXT-určujeme rod /životnost/, vzor, číslo ,pád. Všímejte si i jaká tam patří i, -ý.                     

                                               

 

TOPlist