Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

vz‚s‚z/u‚ú‚ů/jinak sly

1 A, B-psaní s‚ z, vz.

2 C- psaní u , ú, ů. Cvičení je v dolní části. Po zvládnutí doporučujeme otestovat znalosti na  www.kaminet.cz / klik na čeština-začátečníci/.

3.jinak slyšíme a jinak píšeme. /Připravujeme/. Doporučujeme na www.kaminet.cz / klik na čeština-začátečníci-spodoba/.cool

Po ukončení cvičení doporučujeme kliknout na : www.pravopisne.cz.  nebo na www.ewa.czenlightened

                                                         A.  Psaní předložek s, z-obrázky jsou dole.

Při psaní těchto předložek vystačíme se zcela jednoduchým pravidlem:

s druhým pádem se vždycky může spojit předložka z (vrátili se z návštěvy, spadl z jabloně, vzal ze stolu).

Pisateli se však ponechává možnost naznačit pohyb z povrchu předmětu předložkou s: vzít knihu se stolu (ležela na stole). Vzít knihu ze stolu pak znamená vyndat ji zevnitř, ze zásuvky, ale tím se nemusíte zatěžovat.

Se 7.pádem se vždycky pojí jen předložka s: setkat se s kamarádem, seznámit se s obsahem knihy atd.

                                                      1.TEXT

Označ/neklikej/ s, z a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom údaji.

     Z její ...........S její                          Z klavíru......S klavíru            z  hor.......... s  hor

             

Z opylováním..S opylováním       Z obrazu..S obrazu           Z oblohy......S oblohy  

               

Z květu.......S květu                  z ochozem.....s ochozem      z kamarádem...s kamarádem

                      

       z této..............s této           z houslemi ....s houslemi            z ním...........s ním

                         

z novou............s novou                 z vody..........s vody                      z něho........s něho

                              

  z květu.........s květu

 

 

                                                          KONTROLA

 

                                                                                              B-psaní předpon s-a z-

Nelze se zde řídit jen výslovností. Pozorujte a porovnejte například výslovnost a psaní této dvojice sloves: sbírat-zpozorovat.

U některých slov není směr pohybu dosti zřetelně patrný. Taková slova si buď musíme pamatovat /stmívat se, strávit - potravu nebo čas/, shořet, skončit aj./ Týká se to i některých slov s předponou vz - , např. vzpomenout si, vzpamatovat se aj.cool

 

Označ/neklikej/ správný údaj  nad obrázkem a hned oprav podle KONTROLY dole.Postupuj po jednom údaji.

        z           s                               z           s                               z           s

       

      z             s                                z             s                               z             s

         

     z               s                           z               s                              z               s 

          

     z                 s                           z                 s                           z               s 

  

 

                                                                 KONTROLA

 

                                                                              C.psaní u-ů-ú

Ú se píše na začátku slov (únor), uvnitř slov s předponou (zúčastnit se),ve slovech složených (trojúhelník), v citoslovcích bú, vrkú, cukrú, húu, ve slově ocún a v některých slovech přejatých zakončených na úra: túra, kúra, manikúra, pedikúra.

Uvnitř a na konci slov cizího původu se píše -ů (růže, trůn, blůza) podobně u slov domácích (odrůda, zůstat, různý), v příslovcích domů, dolů, v pádových koncovkách podstatných jmen (pánů, mužů,  pánům, mužům) a přídavných jmen přivlastňovacích (bratrův). Často nám při rozhodování pomůže poznatek o střídání samohlásek o- ů při tvoření slov: důkaz (dokázat), odrůda (rodit), vůle (volit), stůj (stojím).

Zvláště dejte pozor na psaní dvojic slov.

Zúčastnit se (účast)-zůstat (ostatní).

Kúra (léčebná)-kůra (stromu-okoralý).

V řadě přejatých slov zakončených na -ura se dlouhé ú vyslovuje, ale délka se v písmu neoznačuje: literarura, kultura, inventura.

                                                         1.TEXT

Označ/neklikej/ správný údaj  pod obrázkem a  hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom obrázku. 

                           

  

      ú       ů       u                     ú       ů       u                 ú       ů       u

  

        ú         ů       u                   ú       ů       u                 ú         ů         u

  

        ú       ů       u                   ú       ů       u                 ú       ů         u

  

          ú     ů     u                         ú     ů     u                      ú    ů     u            

                               

                                                          KONTROLA

 

 

 

                                                                                                          2.TEXT¨

       

  

      ú       ů       u                     ú       ů       u                       ú       ů     u

 

        ú     ů     u                     ú       ů       u                                 

  

        ú         ů         u                ú     ů     u                            ú     ů     u

          ú     ů     u

                                                                                     KONTROLA

TOPlist