Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

psaní velkých písmen

Psaní velkých písmen /pokračování je v sekci přídavná jména 2 /psaní velkých písmen/.

Obrázky na procvičování jsou zde dole za 2.TEXTEM.

l. a) Na začátku větných celků:

Babička měla syna a dceru.

b) Po dvojtečce, která uvozuje přímou řeč:

Pan Škutina se zaptal:"Co tomu říkáte, pane Werichu?"

c) Při uvádění citátů uvnitř jiné věty:

Je známý Masarykův výrok Myslet bolí. 

ll. Ve jménech a názvech z náboženské oblasti:

Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Staří lidé rádi čítávali v Písmě svatém. Byl to obraz Ukřižovaného.

lll. V osobních a přivlastňovacích zájmenech v dopisech:

Posílám Ti blahopřání k Tvým 14. narozeninám. Děkuji za Váš dopis a také Vám chci napsat, co je zde nového. 

lV. V titulech historické povahy:

Byla to návštěva Svatého otce. Recepce se zúčastnila i Jeho Excelence  velvyslanec. Než začal psát román, prostudoval Mistr A.Jirásek mnoho pramenů, listin a kronik.

V. Ve vlastních jménech a vlastních názvech:

a) V křestních jménech a příjmeních: Anna Letenská. b) Ve jménech zvířat, kterými na ně voláme: K zemi, Haryku! c) V zeměpisných názvech: Český Krumlov, jižní Čechy, Jižní Amerika, Severní ledový oceán. d) V názvech městských čtvrtí: Na Malé Straně, po starém Žížkově. e) V názvech ulic, náměstí, veřejných prostranství: Ulice Na Příkopě, dolní část Václavského náměstí, v Kinského sadech, budova Národopisného muzeaf) Ve jménech národních, kmenových, obyvatelských: Bývali Čechové statní junáci. Jan Sladký Kozina položil život za práva Chodů. Své město si nedovedou Pařížané představit bez Eiffelovy věže.  g) V názvech knih, časopisů, uměleckých děl: Podle Hrabalovy knihy Slavnosti sněženek byl natočen film. Známe časopis Mladý čtenář. U New Yorku stojí socha Svobody.  h) V názvech pohádkových a nadpřirozených bytostí:  Hry se neobešly bez Kašpárka. V Čapkově pohádce vystupuje i hastrman a lesní víly. ch) V přídavných jménech přivlastňovacích u vlastních jmen: Kůň bronzový, kůň Václavův. Vyhověli Sněhurčinu přání... i) Ve jménech domů, významných staveb apod: Hudební festival Pražské jaro bude opět zahajován v Domě umělců. Návštěvníci Prahy fotografují Prašnou bránu a Obecní dům na náměstí Republiky. K panorámatu Prahy patří i Letohrádek královny Anny / Belvedér/.  j) Ve jménech nebeských těles a souhvězdí:Jaroslav Seifert nazval jednu svou sbírku básní podle Halleyovy komety. Vysvitlo sluníčko.

Vl. V názvech společenských zařízení,  jiných lidských výtvorů a významných dnů a svátků:

a) V názvech států:  Bývalou francouzskou kolonií v Africe byla i Horní Volta. Mezi členy Rady bezpečnosti OSN patří i Francouzská republika.  b) V názvech jedinečných veřejných institucí : Důležitá je Charita a Výbor dobré vůle. Kancelář Autoturistu. c) V názvech státních a diplomatických aktů a smluv: Náboženskou svobodu zajišťoval Majestát Rudolfův . Praha se stala sídlem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. d) V názvech významných a dějinných událostí: První Francouzská republika vznikla za Velké francouzské revoluce. e/ V názvech akcí, soutěží, cen a řádů:Vyznamenání Podvazkový řád. Josef Dobrovský byl členem jezuitského řádu. Hrdina byl vyznamenán Řádem bílého lva. Hudební festival pražské jaro. f/ V názvech svátečních, památných,památných nebo jinak významných dnů: Ve velikonočním týdnu je Zelený čtvrtek. Na Štědrý den se těším už měsíc předem. Stalo se, že i na Prvního máje poletoval sníh. Hezké Vánoce a Velikonoce /zde se v určitých souvislostech mohou psát i malá písmena.  g/ V názvech škol: V roce 1948 oslavila Karlova univerzita 600 let svého trvání. Jsou to abslolventi Vysoké školy ekonomické. Byl ředitelem Akademického gymnázia v Praze. Na našich základních školách se uči dvěma a více jazykům.

 

Postup-návod.U každé věty označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle kontroly dole. Postupuj pouze po jedné větě.

 

POZOR! Po procvičení všech textů na této stránce klikni na  www.pravopisne.cz a vlevo naleznete psaní velkých písmen bez obrázků. Tam zvolte příslušné cvičení. Cvičili jste bezchybně? Gratulujemesmiley. Dopouštíte se chyb? Bylo by dobré se vrátit sem a vše si opět zopakovat.crying

                                                    1.TEXT

 

/Babička/babička/ měla vnoučka a dvě vnučky.

Známe Masarykův výrok /Myslet/myslet/ bolí.

Je známý výrok o tom, že /Myslet/myslet/ bolí.

Maminka se zeptala: "/Co/co/ tomu říkáš, tatínku?"

Podél cesty byly Ukřižovaní /ukřižovaní / otroci.

Na stěně visí obraz /Ukřižovaného/ ukřižovaného/.

Rád čte v /Písmě/písmě/ svatém.

Píši /Vám /vám/ novinky od nás.

Obrázek /Svatého/ svatého/ byl na stěně kostela.

Církev připravuje návštěvu /Svatého/svatého/ otce.

K zemi, /Maxi/maxi/!

K zemi, /Pse /pse/!

To je /Severní/severní/ Amerika.

Ulice /Na Příkopě/na příkopě/.

Bydlí na /Malé straně/Malé Straně/malé Straně/.

Jan Žižka bojoval za práva /Čechů /čechů/. 

Předem prostudoval /mistr/Mistr/ Alois Jirásek mnoho pramenů.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      KONTROLA

Babička /začátek věty/ měla vnoučka a dvě vnučky. Jan Žižka bojoval za práva Čechů /jméno národní, kmenové, obyvatelské/.  Známe Masarykův výrok Myslet bolí /uvádění citátu uvnitř jiné věty/. Je známý výrok o tom, že myslet bolí. Bydlí na Malé Straně /vlastní jméno a vlastní názvy-název čtvrti/.  Maminka se zeptala: "Co tomu říkáš, tatínku? "/po dvojtečce, která uvozuje přímou řeč/.  Ulice Na Příkopě /v názvech ulic, náměstí, veřejných prostranství/. Podél cesty byli ukřižovaní otroci. Na stěně visí obraz Ukřižovaného /ve jménech a názvech z oblasti náboženské/. Rád čte v Písmě svatém /ve jménech a názvech z oblasti náboženské/. To je Severní Amerika /v zeměpisných názvech/. Píši Vám novinky od nás /v osobních a přivlastňovacích zájmenech/. K zemi, pse! K zemi, Maxi /ve jménech zvířat, kterými na ně voláme/! Obrázek svatého byl na stěně kostela. Církev připravuje návštěvu Svatého otce /v titulech historické povahy/. Předem prostudoval Mistr Alois Jirásek mnoho pramenů /v titulech historické povahy/.

 

 

 

 

                                                          2.TEXT

Podle Hrabalovy knihy /slavnosti Sněženek/Slavnosti sněženek/ byl natočen film.

V pohádce vystupuje také /krakonoš /Krakonoš/.

V Čapkově pohádce byli /psí/Psí/ víly. 

Byly to /nerudovy/Nerudovy/ mistrovské fejetony.

To je /Obecní /obecní/ dům na náměstí /republiky/Republiky/.

Tento pozenek je /Obecní/obecní/.Jaroslav Seifert nazval svou sbírku básní podle/ halleyovy/Halleyovy/ komety .

Vysvitlo /Sluníčko/sluníčko/. 

Bývalou francouzskou kolonií v Africe je /horní Volta/Horní Volta/.

Cestovní kancelář /čedok/Čedok/ rozšiřuje služby.

Praha se stala sídlem /konference/Konference/ o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

První /francouzská /Francouzská/ republika vznikla za/ velké/Velké/ francouzské revoluce.

Prezident USA byl vyznamenán /Řádem /řádem/ bílého lva.

Na /štědrý/Štědrý/ den se to stalo.

Ve /velikonočním /Velikonočním týdnu/ je /zelený /Zelený/ čtvrtek. 

V roce 1946 oslavila /karlova /Karlova/ univerzita 600 let svého trvání. 

 

 

 

 

                                                                      KONTROLA 

V roce 1946 oslavila Karlova univerzita /v názvech škol/ 600 let svého trvání. Podle Hrabalovy knihy Slavnosti sněženek byl natočen film /v názvech knih, časopisů, uměleckých děl/. V pohádce vystupuje také Krakonoš /v názvech pohádkových a nadpřirozených bytostí/.  Ve velikonočním týdnu je Zelený čtvrtek /v názvech svátečných, památných nebo jinak významných výročí/. Na Štědrý den se to stalo /v názvech svátečních, památných nebo jinak významných výročí/. V Čapkově pohádce byly psí víly. Prezident USA byl vyznamenán Řádem bílého lva /v názvech akcí, soutěží, cen a řádů/. První Francouzská republika vznikla za Velké francouzské revoluce v názvech významných dějinných událostí/. Byly to mistrovské Nerudovy fejetony /v přídavných jménech přivlastňovacích-vl.jména/. To je Obecní dům na náměstí Republiky /ve jménech domů, významných staveb apod/. Tento pozenek je obecní. Vysvitlo sluníčko. Praha se stala sídlem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě /v názvech státních a diplomatických aktů a smluv/. Bývalou francouzskou kolonií v Africe je Horní Volta /v názvech států/. Cestovní kancelář Čedok rozšiřuje služby /v názvech jedinečných veřejných institucí/.

 

 

 

                                                      Názorné procvičování

 

 

                                                                1.TEXT

Označ / neklikej/ u obrázku vlevo nebo vpravo jeden správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom obrázku.

 

       

            správně                                                                         správně

         

              správně                                                                       správně

                          

              správně                                                                  správně                    

             

              

                správně                                                                       správně

           

                správně                                                                     správně

           

                správně                                                                       správně

 

 

 

 

 

 

                                                    KONTROLA

 

                         

 

                                                          2.TEXT

 

              

                    správně                                                                       správně

               

                    správně                                                                         správně

                 

                      správně                                                                     správně

                   

                        správně                                                                       správně

                   

                            správně                                                                       správně

                     

                           správně                                                                       správně

 

 

 

 

 

 

                                                                KONTROLA  

                           

 

                                                               3.TEXT

 

               

                     správně                                                                         správně

                 

                        správně                                                                       správně

                 

                        správně                                                                        správně

                 

                        správně                                                                       správně

                   

                        správně                                                                         správně

                 

                          správně                                                                     správně

 

 

 

 

 

                                                              KONTROLA

                     

 

 

                                                    4.TEXT

           

                

                    správně                                                                           správně

                

                    správně                                                                         správně

              

                      správně                                                                       správně

                 

                      správně                                                                         správně

                 

                        správně                                                                     správně

                

 

 

 

 

 

 

                                                          KONTROLA

 

                 

 

 

 

 

                                                          5.TEXT

 

                 

                          správně                                                                          správně

                   

                          správně                                                                         správně

                   

                            správně                                                                 správně

                    

                                správně                                                                 správně

                     

                           správně                                                                       správně

                   

                          správně                                                                           správně 

     

 

 

 

 

 

                                                                  KONTROLA 

                         

 

 

                                                            6.TEXT

 

                 

                        správně                                                                                                             správně

                 

                          správně                                                                       správně

                 

                          správně                                                                         správně

                 

                            správně                                                                       správně

                   

                            správně                                                                       správně

                   

                              správně                                                                   správně

 

 

 

                                                              KONTROLA

 

                           

 

                                                            7.TEXT

 

                   

                          správně                                                                       správně

                    

                          správně                                                                       správně

                     

                            správně                                                                   správně

                   

                              správně                                                                 správně

                     

                              správně                                                                   správně

                       

                                správně                                                                   správně

 

                         

 

                                                                        KONTROLA

 

                           

                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

                     

   

     

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist